Převodník RS232 – TTL

Milan Horkel, Petr Fišer

Modul slouží jako převodník úrovní pro připojení RS232 k procesoru. Umožňuje převod datových signálů RX/TX a jednoho páru signálů řízení přenosu RTS/CTS nebo DTR/DSR. Signály RS232 jsou vyvedeny na hřebínek.

Pohled na modul

Acrobat PDF verze

Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Datové signály RX/TX
Signály řízení přenosu RTS/CTS nebo DTR/DSR Volba propojkami
Zapojení rozhraní DTE (host) Zařízení stejné jako port v PC
Napájení +5V
Rozměry 51 x 41 x 20mm Výška je měřená od základny, bez konektoru.

Popis konstrukce

Úvodem

Jedná se o jednoduchý modul pro připojení signálů úrovní RS232 na zařízení s úrovněmi TTL. Pro možnost přímého zpracování signálů RS232 (například pro vzbouzení procesoru) jsou signály RS232 vyvedeny kromě konektoru DB9 ještě na devítipinový hřebínek J6.

Pro spojení s počítačem PC se používá křížený (null-modem) kabel.

Zapojení modulu

Zapojení je katalogové. Je vhodné použít novější obvod 232 aby stačily kondenzátory M1. U některých obvodů může být třeba zvětšit hodnoty kondenzátorů nábojové pumpy. V praxi se ukazuje, že modul úspěšně funguje i při sníženém napájení. Zde pak samozřejmě záleží na komunikační rychlosti, úrovni rušení a kvalitě převodníku na protilehlé straně kabelu.

Zapojení převodníku

Propojky J4 a J5 umožňují volbu potvrzování RTS/CTS a DTR/DSR. Zapojení je doplněno ochrannou diodou D1 proti přepólování napájení.

Napájení

Význam signálů rozhraní RS232

Význam signálů rozhraní (strana host)

Pin Signál (obvod) Název Význam Směr
5 GND (102) Ground Signálová zem
3 TXD (103) Transmit Data Vysílaná data
2 RXD (104) Receive Data Přijímaná data
7 RTS (105) Request to Send Vysílej
8 CTS (106) Clear to Send Můžeš posílat data
4 DTR (108/1) Data Terminal Ready Připoj se na vedení
6 DSR (107) Data Send Ready Připojeno na vedení
1 DCD (109) Data Carrier Detect Platná data
9 RI (125) Ring Indicator Zvonek

Zapojení kříženého (null-modem) kabelu

Zapojení null-modem kabelu

Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je standardní modul stavebnice.

Reference Hodnota
Odpory
R1, R2, R3, R4 10k R0805
Keramické kondenzátory
C1, C2, C3, C4, C5 100nF C0805
Diody
D1 1N4007 DO41
Integrované obvody
U1 MAX232SMD SO16_150
Mechanické součástky
J1+J2 JUMP2x3
J4, J5 JUMP3
J3 JUMP2x4
J6 JUMP9
J8+J10, J9+J11,
J12+J14, J13+J15
JUMP2x1
J7 DB9M_90
Konstrukční součástky
4ks Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou
4ks Podložka M3
4ks Distanční sloupek M3x5

Osazení a oživení

Osazení

Pozor na to, že obvody MAX232 existují v „širokém“ a „úzkém“ pouzdru SO. Zde je použito úzké varianty obvodu. Někteří prodejci tato pouzdra nerozlišují.

Osazení, strana součástí Osazení, strana spojů

Oživení

Není co oživovat. Modul by měl fungovat bez problémů.