Programátor PICPGR3 pod Windows XP

Martin Kákona, Petr Borsodi, Milan Horkel

Programátor PICPGR3 je možné úspěšně použít i s ovládacím programem WinPic pod operačním systémem Windows XP. Zde je návod, jak toho dosáhnout.

Obrázek programu     Obrázek programátoru

Acrobat PDF verze

WinPic

WinPic je volný program pro ovládání programátoru pro procesory PIC pod operační systém Windows XP.

Úvodem

Protože původní program je napsaný pro systém DOS a program přímo ovládá LPT port počítače, nelze jej jen tak spustit pod systémem Windows XP (nebo Windows 2000 či Windows NT). Aplikace nesmějí sahat přímo na porty počítače. To operační systém nevidí rád (systému DOS to bylo jedno).

První nápad byl spustit nějaký odemykač portů. Tedy program, který řekne operačnímu systému, že aplikace může sahat na LPT port přímo. Bohužel LPT port je určený pro připojení tiskárny, a tak se k němu operační systém i chová. Zkrátka, podle toho, jakou máte konfiguraci HW a SW, jaké máte drivery a podobně, to buď programuje nebo ne. Většinou ne. Důvodem je to, že se emulátor systému DOS snaží přímé přístupy na LPT port protlačit driverem tiskárny systému Windows. Kombinací je mnoho a většina z nich nefunguje. Tudy cesta nevede.

Protože však existuje pěkný ovládací program pro ovládání programátorů pod Windows XP a umožňuje konfiguraci vlastního programátoru, doplnili jsme konfigurační soubor pro programátor PICPGR3. Odpadlo nám tak nemalé břímě v podobě údržby programu (nové typy procesorů) a můžeme programovat i procesory, které jsme dříve nepodporovali (řada PIC18F a dsPIC).

Instalace programu WinPic

Budeme potřebovat tyto soubory:

Při instalaci postupujeme v těchto krocích:

Ověření funkčnosti PICPGR3

Když postavíte nový programátor, je vhodné jej ověřit. Potřebujete na to tyto věci:

Ve volbě „Interface“ programu WinPic, v levé části, postupně aktivujeme volby a měříme odezvu programátoru. Procesor PIC zatím nepřipojujeme. Šoupací vypínač je ve stavu vypnuto (tedy směrem k červené LED).

Volba Interface        ISP COnnector

Aktivní výstupní signály by i po připojení testovacího rezistoru na zem či na 5Vměly mít platnou hodnotu. Napěťové hodnoty jsou orientační. Napětí  +5V je dispozici na konektoru J3, pin 3 (označen MODE 1), zem na konektoru J3, pin 1 (označen MODE 0).

Zvolené volby Význam Měření
Vše vypnuté Vypnuto VDD → 0V
MCLR#/VPP → 0V
PGC → 3.6V (měkké, stav odpojeno)
PGD → 3.6V (měkké, stav odpojeno)
Connect Target
Vdd on/off
Zapnutí napájení Svítí červená LED
VDD → cca 5V
MCLR#/VPP → 3 až 5V
Connect Target
Vdd on/off
Vpp
Zapnutí programovacího napětí (vyžaduje zapnutí napájení) MCLR#/VPP → cca 12-13V
Connect Target
Pull MCLR low
Reset MCLR#/VPP → 0 až 0.5V
Connect Target
Clock Enable
Clock (on/off)
Hodiny PGC → H (3 až 4V)
PGC → L (0 až 0.5V)
Connect Target
Data Enable
Data (on/off)
Data tam Hýbe se stav Data In
PGD → H (3 až 4V)
PGD → L (0 až 0.5V)

Naroubování WinPic do překladače PICC

Programátor umožňuje spouštění z příkazové řádky. Překladač umožňuje nakonfigurovat použití vlastního programátoru. Parametry nastavíme podle obrázku, cestu upravíme dle umístění souborů na počítači.

Nastavení v programu CCS PCW

Abyste to nemuseli psát, zde je připraveno typické nastavení, račte si vykousnout:

"C:\Program Files\WinPic\WinPic.exe" "%H" /nodelay /p /q