{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Articles/] [Texts/] [DirInfo.txt] -

Blame information for rev 944

Číslo řádky Revize Autor Line
1 944 miho //
2 944 miho // Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
3 944 miho //
4 944 miho
5 944 miho [InfoShortDescription.en]
6 944 miho General Texts
7 944 miho
8 944 miho [InfoShortDescription.cs]
9 944 miho Obecné články
10 944 miho
11 944 miho [InfoLongDescription.en]
12 944 miho General texts about electronics. Some results of experiments with piece
13 944 miho of theory. Most in Czech language.
14 944 miho
15 944 miho [InfoLongDescription.cs]
16 944 miho Zde jsou obecné články o elektronice. Například výsledky různých experimentů
17 944 miho a jejich teoretický rozbor.
18 944 miho
19 944 miho [SortPreferences]
20 944 miho
21 944 miho [End]
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1