{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Articles/] [Texts/] [Sluneční články/] [PrjInfo.txt] -

Blame information for rev 944

Číslo řádky Revize Autor Line
1 944 miho //
2 944 miho // Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
3 944 miho //
4 944 miho
5 944 miho [InfoShortDescription.en]
6 944 miho Measurement done on solar cels
7 944 miho
8 944 miho [InfoShortDescription.cs]
9 944 miho Měření slunečních článků
10 944 miho
11 944 miho [InfoLongDescription.en]
12 944 miho Measurement done on some solar cels used on solar cel competition
13 944 miho held every year in Ostrava, Czech Republic.
14 944 miho
15 944 miho [InfoLongDescription.cs]
16 944 miho Článek se zabývá měřením baterie slunečních článků, které se používají na
17 944 miho soutěži slunečních vozítek "Napájeni sluncem" v Ostravě.
18 944 miho
19 944 miho [End]
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1