{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Designs/] [DirInfo.txt] -

Blame information for rev 4920

Číslo řádky Revize Autor Line
1 944 miho //
2 944 miho // Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
3 944 miho //
4 944 miho
5 944 miho [InfoShortDescription.en]
6 944 miho Overview of MLAB Designes
7 944 miho
8 944 miho [InfoShortDescription.cs]
9 944 miho Přehled konstrukcí MLAB
10 944 miho
11 944 miho [InfoLongDescription.en]
12 944 miho You can find an overview of MLAB Modules here. They are organised
13 944 miho to groups by their function.
14 944 miho
15 944 miho [InfoLongDescription.cs]
16 944 miho Konstrukce jsou samostatná zařízení ať už využívají přímo moduly MLAB
17 944 miho nebo ne.
18 944 miho
19 944 miho [SortPreferences]
20 944 miho
21 944 miho [End]
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1