{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Designs/] [MB01B/] [DOC/] [HTML/] [MB01B.cs.html] -

Blame information for rev 211

Číslo řádky Revize Autor Line
1 202 miho <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
2 202 miho <html>
3 202 miho <head>
4 202 miho <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5 202 miho <title> MB01B </title>
6 202 miho <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB melodický zvonek">
7 202 miho <meta name="description" content="Projekt MLAB, Programovatelný melodický zvonek">
8 202 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
9 202 miho <link rel="StyleSheet" href="../../../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
10 211 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../../Web/PIC/MLAB.ico">
11 202 miho <script type="text/javascript" src="../../../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
12 202 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
13 202 miho </head>
14 202 miho
15 202 miho <body lang="cs">
16 202 miho
17 202 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
18 202 miho <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
19 202 miho <div class="Header">
20 202 miho <script type="text/javascript">
21 202 miho <!--
22 202 miho SetRelativePath("../../../../");
23 202 miho DrawHeader();
24 202 miho // -->
25 202 miho </script>
26 202 miho <noscript>
27 202 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
28 202 miho </noscript>
29 202 miho </div>
30 202 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
31 202 miho
32 202 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
33 202 miho <!-- ============== MENU ============== -->
34 202 miho <div class="Menu">
35 202 miho <script type="text/javascript">
36 202 miho <!--
37 202 miho SetRelativePath("../../../../");
38 202 miho DrawMenu();
39 202 miho // -->
40 202 miho </script>
41 202 miho <noscript>
42 202 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
43 202 miho </noscript>
44 202 miho </div>
45 202 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
46 202 miho
47 202 miho <!-- ============== TEXT ============== -->
48 202 miho <div class="Text">
49 202 miho <p class="Title">
50 202 miho Melodický zvonek
51 202 miho </p>
52 202 miho <p class=Autor>
53 202 miho Milan Horkel
54 202 miho </p>
55 202 miho <p class="Subtitle">
56 202 miho Melodický zvonek MB01 používá pro generování hudebních
57 202 miho tónů procesor PIC16F819 a umožňuje snadné přeprogramování melodií. Zvonek je
58 202 miho možno napájet z&nbsp;baterie, protože v&nbsp;klidu neodebírá prakticky žádný
59 202 miho proud. Na výstup je možné připojit reproduktor.
60 202 miho </p>
61 202 miho <p class="Subtitle">
62 202 miho <img width=290 height=235 src="Pictures/image001.jpg"
63 202 miho alt="Obrázek melodického zvonku">
64 202 miho </p>
65 202 miho <p>
66 202 miho <a href="../MB01B.cs.pdf"><img class="NoBorder"
67 202 miho src="../../../../Web/PIC/FileIco_PDF.ico"
68 202 miho alt="Acrobat">&nbsp;PDF verze</a>
69 202 miho </p>
70 202 miho
71 202 miho <h1> Technické parametry </h1>
72 202 miho
73 202 miho <table>
74 202 miho <tr>
75 202 miho <th> Parametr </th>
76 202 miho <th> Hodnota </th>
77 202 miho <th> Poznámka </th>
78 202 miho </tr>
79 202 miho <tr>
80 202 miho <td> Napájení </td>
81 202 miho <td> 9V </td>
82 202 miho <td> Asi od 4V, maximum 12V </td>
83 202 miho </tr>
84 202 miho <tr>
85 202 miho <td> Spotřeba v klidu </td>
86 202 miho <td> ≈0 </td>
87 202 miho <td> Dáno zbytkovým proudem tranzistorů Q2 a Q3 </td>
88 202 miho </tr>
89 202 miho <tr>
90 202 miho <td> Spotřeba při běhu (potichu) </td>
91 202 miho <td> 20mA / 30mA </td>
92 202 miho <td> Při 9V / 12V </td>
93 202 miho </tr>
94 202 miho <tr>
95 202 miho <td> Spotřeba maximálně (nahlas) </td>
96 202 miho <td> 150mA </td>
97 202 miho <td> Při 12V </td>
98 202 miho </tr>
99 202 miho <tr>
100 202 miho <td> Počet melodií </td>
101 202 miho <td> Max 15 </td>
102 202 miho <td> Všechny možné kombinace 4 tlačítek </td>
103 202 miho </tr>
104 202 miho <tr>
105 202 miho <td> Délka skladeb celkem </td>
106 202 miho <td> 512 </td>
107 202 miho <td> Počítají se noty, mezery a změny parametrů (například tempa) </td>
108 202 miho </tr>
109 202 miho <tr>
110 202 miho <td> Spouštění skladeb </td>
111 202 miho <td> 4 tlačítka </td>
112 202 miho <td> Skladby od páté výše se spouštějí stiskem více tlačítek najednou </td>
113 202 miho </tr>
114 202 miho <tr>
115 202 miho <td> Rozměry </td>
116 202 miho <td> 61x71x20mm </td>
117 202 miho <td> Bez přečnívajícího konektoru a šroubů </td>
118 202 miho </tr>
119 202 miho </table>
120 202 miho
121 202 miho <h1> Popis konstrukce </h1>
122 202 miho
123 202 miho <h2> Slovo úvodem </h2>
124 202 miho
125 202 miho <p>
126 202 miho Cílem návrhu tohoto melodického zvonku bylo navrhnout moderní řešení,
127 202 miho se kterým i méně vybavený amatér může něco dále dělat. Díky pokroku
128 202 miho v&nbsp;technologii výroby integrovaných obvodů se v&nbsp;poslední době
129 202 miho začínají objevovat velmi zajímavé mikrořadiče (jednočipové mikropočítače)
130 202 miho za velmi rozumnou cenu. Zde byl použit jeden z&nbsp;nich, jmenuje se
131 202 miho PIC16F819 a vyrábí jej firma MICROCHIP.
132 202 miho </p>
133 202 miho
134 202 miho <p>
135 202 miho Procesor je poměrně rychlý (5 miliónů instrukcí za sekundu), má malou
136 202 miho spotřebu (cca 2mA za plného běhu) a funguje v širokém rozsahu napájení
137 202 miho (od 2V do 5.5V). Je tedy velmi vhodný pro zařízení napájené z&nbsp;baterie.
138 202 miho Kromě toho má FLASH paměť programu (2048 slov po 14 bitech), kterou je
139 202 miho možné mnohokrát přeprogramovat. Procesor může tuto paměť FLASH sám
140 202 miho přeprogramovat.
141 202 miho </p>
142 202 miho
143 202 miho <p>
144 202 miho Část paměti programu je vyhrazena pro uložení melodií a je tak možné
145 202 miho dodatečně melodie měnit. Není k&nbsp;tomu potřeba žádný speciální
146 202 miho programátor, stačí připojit obyčejné PC. Nové definice skladeb se
147 202 miho přenášejí do melodického zvonku prostřednictvím sériové linky RS232.
148 202 miho Aby nemohlo dojít k&nbsp;nechtěnému smazání programu, je část paměti
149 202 miho FLASH procesoru uzamčena, aby ji procesor nemohl přepsat.
150 202 miho </p>
151 202 miho
152 202 miho <h2> Zapojení melodického zvonku </h2>
153 202 miho
154 202 miho <p>
155 202 miho <img width=486 height=888 src="Pictures/image003.gif"
156 202 miho alt="">
157 202 miho </p>
158 202 miho
159 202 miho <h3> Procesor a obvody jeho napájení</h3>
160 202 miho
161 202 miho <p>
162 202 miho Srdcem zvonku je procesor U1. Časování je řízeno krystalem X1. Aby bylo
163 202 miho možno procesor naprogramovat přímo v&nbsp;zapojení, je zde programovací
164 202 miho konektor J6, který slouží pro naprogramování programu.
165 202 miho V&nbsp;běžném provozu ani při přeprogramovávání melodií již není třeba.
166 202 miho </p>
167 202 miho
168 202 miho <p>
169 202 miho Zvonek začíná hrát po stisku některého tlačítka (nebo více najednou).
170 202 miho Při stlačení tlačítka se přes diody D3 až D6 přivede zemní potenciál
171 202 miho na vstupy procesoru. Vstupní nožičky procesoru jsou opatřeny ochrannými
172 202 miho diodami (jsou uvnitř procesoru) a přes tyto diody dojde k&nbsp;připojení
173 202 miho zemního potenciálu i signálu GND_PIC. Tím dojde k&nbsp;tomu, že procesor
174 202 miho je napájen (přes odpor R1) a jeho program se rozběhne. Protože procesor
175 202 miho snese maximálně 5.5V, je velikost napájecího napětí mezi vývody GND a VDD
176 202 miho procesoru omezeno Zenerovou diodou D2 na cca 5V.
177 202 miho </p>
178 202 miho
179 202 miho <p>
180 202 miho Po rozběhu programu se nejdříve aktivuje signál POWER_ON# (do stavu L)
181 202 miho a přes Q1 a Q2 se připojí GND_PIC na zem. Po skončení melodie se signál
182 202 miho POWER_ON# deaktivuje (přejde do třetího stavu) a procesor tak sám sobě
183 202 miho vypne napájení. Tím je zajištěna prakticky nulová klidová spotřeba.
184 202 miho </p>
185 202 miho
186 202 miho <p>
187 202 miho Na vývodu RB3 procesoru generuje program výstupní signál (ať už přímo
188 202 miho digitálně nebo pomocí PWM) a na vstupu RB1 očekává sériová data
189 202 miho z&nbsp;počítače při přeprogramovávání melodií. Přestože RS232 signály jsou
190 202 miho v&nbsp;rozsahu +/- 5 až +/-15V, je možné tyto signály připojit přímo
191 202 miho ke vstupu pouze přes omezovací odpor R7. Ochranné diody na vstupu procesoru
192 202 miho ochrání vstupní tranzistory před napětím nad a pod napájecím napětím
193 202 miho procesoru. Odpor R8 zajišťuje definovanou úroveň na vstupu, pokud není
194 202 miho nic připojeno.
195 202 miho </p>
196 202 miho
197 202 miho <p>
198 202 miho Propojka PGM&nbsp;MODE (J5) slouží k&nbsp;vynucenému zapnutí napájení
199 202 miho v&nbsp;době programování nových melodií i v&nbsp;době programování
200 202 miho programu do procesoru přes ISP konektor (J6) . Program před vlastním
201 202 miho programováním paměti FLASH kontroluje, že je tato propojka nasunuta,
202 202 miho a je tak zajištěno, že ani při vybité baterii nemůže prakticky dojít
203 202 miho ke smazání melodie. Ke smazání programu nemůže dojít nikdy, protože tato
204 202 miho část paměti programu je chráněna nastavením ochranných bitů konfiguračního
205 202 miho slova a procesor sám sobě tuto paměť nemůže přepsat.
206 202 miho </p>
207 202 miho
208 202 miho <h3> NF Zesilovač </h3>
209 202 miho
210 202 miho <p>
211 202 miho Jako koncový zesilovač byl použit obvod LM386 v&nbsp;klasickém zapojení.
212 202 miho Jeho napájení je spínáno tranzistorem Q3 jen po dobu hraní melodie.
213 202 miho Tranzistor Q3 je buzen vývodem RA4 procesoru PIC.
214 202 miho </p>
215 202 miho
216 202 miho <h2> Mechanická konstrukce </h2>
217 202 miho
218 202 miho <p>
219 202 miho Melodický zvonek je sestaven na jednostranném plošném spoji se&nbsp;čtyřmi
220 202 miho upevňovacími otvory v&nbsp;rozích. Podél kratší strany jsou 4 tlačítka
221 202 miho pro spouštění melodií. Ke konektoru J3 je možné připojit vnější tlačítka.
222 202 miho Místo odporového trimru P1 je možné připojit (logaritmický) potenciometr
223 202 miho jako regulátor hlasitosti.
224 202 miho </p>
225 202 miho
226 202 miho <h2> Osazení a oživení </h2>
227 202 miho
228 202 miho <h3> Osazení </h3>
229 202 miho
230 202 miho <p>
231 202 miho Při osazování je třeba dodržet polarity diod, tranzistorů a elektrolytických
232 202 miho kondenzátorů. Pokud jsou použity funkční součástky a jsou správně osazeny,
233 202 miho mělo by zařízení fungovat na první pokus. Podmínkou je použití naprogramovaného
234 202 miho procesoru.
235 202 miho </p>
236 202 miho
237 202 miho <h3> Oživení </h3>
238 202 miho
239 202 miho <p>
240 202 miho Nejprve zkontrolujeme polaritu ochranné diody D1 a vizuálně zkontrolujeme
241 202 miho zejména zkraty. Procesor i zesilovač můžeme zasunout do patic. Pokud si
242 202 miho troufáme, můžeme je připájet přímo do desky.
243 202 miho </p>
244 202 miho
245 202 miho <p>
246 202 miho Pokud máme procesor předem naprogramovaný, je oživení snazší, protože by
247 202 miho zvonek měl rovnou začít fungovat. Nejprve připojíme zdroj o napětí cca 5V
248 202 miho s&nbsp;omezením proudu (asi na 100mA). Ujistíme se, že <b>není</b>
249 202 miho nasunuta propojka na J5. V&nbsp;klidu by zvonek neměl odebírat prakticky
250 202 miho žádný proud. Po stisku tlačítka by měl zvonek hrát některou
251 202 miho z&nbsp;předprogramovaných melodií. Pokud hraje, postupně zvyšujeme napájecí
252 202 miho napětí až na cca 10V a přitom kontrolujeme, zda napájecí napětí procesoru
253 202 miho (nejsnáze se měří na Zenerově diodě D2) nepřekročí 5.5V.
254 202 miho </p>
255 202 miho
256 202 miho <p>
257 202 miho Pokud nehraje je třeba zkontrolovat toto:
258 202 miho </p>
259 202 miho
260 202 miho <ul>
261 202 miho <li> napájení na procesoru při stisku tlačítka (dioda D2) – cca 3 až 5V, </li>
262 202 miho <li> zda kmitá oscilátor procesoru – logickou sondou na vývodu CLKO procesoru, </li>
263 202 miho <li> zda fungují tlačítka – napětí na RB4 a RB7 klesá k&nbsp;nule při stisku tlačítka, </li>
264 202 miho <li> zda spínají tranzistory Q1 a Q2 – při nasunuté propojce na J5, </li>
265 202 miho <li> zda procesor generuje zvuk - na RB3 telefonním sluchátkem nebo piezoelementem proti zemi, </li>
266 202 miho <li> zda spíná Q3 napětí pro zesilovač U2. </li>
267 202 miho </ul>
268 202 miho
269 202 miho <p>
270 202 miho Po skončení skladby by se zvonek měl opět vypnout a neměl by odebírat žádný proud.
271 202 miho </p>
272 202 miho
273 202 miho <p>
274 202 miho Pokud procesor nemáme nahraný, osadíme jej do zvonku, <b>nasuneme</b>
275 202 miho propojku na J5 a zkontrolujeme při postupném zvyšování napájecího napětí,
276 202 miho zda na procesoru (D2) je napětí cca 5V. Pokud ano, je možno ke konektoru J6
277 202 miho připojit programátor a nahrát do procesoru program. Propojku J5 opět vyjmeme.
278 202 miho Zbytek oživování je stejný.
279 202 miho </p>
280 202 miho
281 202 miho <p>
282 202 miho <img width=432 height=346 src="Pictures/image002.jpg"
283 202 miho alt="Osazovák">
284 202 miho </p>
285 202 miho
286 202 miho <table class="Soupiska">
287 202 miho <tr>
288 202 miho <th> Reference </th>
289 202 miho <th> Hodnota </th>
290 202 miho <th> Reference </th>
291 202 miho <th> Hodnota </th>
292 202 miho </tr>
293 202 miho <tr>
294 202 miho <th colspan="2"> Odpory </th>
295 202 miho <th colspan="2"> Polovodiče a krystaly </th>
296 202 miho </tr>
297 202 miho <tr>
298 202 miho <td> R15 </td>
299 202 miho <td> 10 </td>
300 202 miho <td> D1 </td>
301 202 miho <td> 1N4005 </td>
302 202 miho </tr>
303 202 miho <tr>
304 202 miho <td> R4,R1 </td>
305 202 miho <td> 680 </td>
306 202 miho <td> D3,D4,D5,D6 </td>
307 202 miho <td> 1N4148 </td>
308 202 miho </tr>
309 202 miho <tr>
310 202 miho <td> R11 </td>
311 202 miho <td> 2k2 </td>
312 202 miho <td> D2 </td>
313 202 miho <td> BZX83V005.1 </td>
314 202 miho </tr>
315 202 miho <tr>
316 202 miho <td> R2,R3,R5,R6,R9,R10,R13,R14 </td>
317 202 miho <td> 10k </td>
318 202 miho <td> Q1 </td>
319 202 miho <td> BC327 </td>
320 202 miho </tr>
321 202 miho <tr>
322 202 miho <td> R7,R12 </td>
323 202 miho <td> 27k </td>
324 202 miho <td> Q2 </td>
325 202 miho <td> BC337 </td>
326 202 miho </tr>
327 202 miho <tr>
328 202 miho <td> R8 </td>
329 202 miho <td> 100k </td>
330 202 miho <td> Q3 </td>
331 202 miho <td> BC640 </td>
332 202 miho </tr>
333 202 miho <tr>
334 202 miho <th colspan="2"> Odporové trimry </th>
335 202 miho <td> U1 </td>
336 202 miho <td> PIC16F819-I/P </td>
337 202 miho </tr>
338 202 miho <tr>
339 202 miho <td> P1 </td>
340 202 miho <td> 10k </td>
341 202 miho <td> U2 </td>
342 202 miho <td> LM386 </td>
343 202 miho </tr>
344 202 miho <tr>
345 202 miho <th colspan="2"> Kondenzátory </th>
346 202 miho <td> X1 </td>
347 202 miho <td> 20MHz </td>
348 202 miho </tr>
349 202 miho <tr>
350 202 miho <td> C4,C5 </td>
351 202 miho <td> 22pF </td>
352 202 miho <th colspan="2"> Mechanické součásti </th>
353 202 miho </tr>
354 202 miho <tr>
355 202 miho <td> C14 </td>
356 202 miho <td> 4n7 </td>
357 202 miho <td> SW1,SW2,SW3,SW4 </td>
358 202 miho <td> P-B1720 </td>
359 202 miho </tr>
360 202 miho <tr>
361 202 miho <td> C3,C6,C7,C8,C9 </td>
362 202 miho <td> 10nF </td>
363 202 miho <td> J1,J2 </td>
364 202 miho <td> JUMP3 </td>
365 202 miho </tr>
366 202 miho <tr>
367 202 miho <td> C15,C16 </td>
368 202 miho <td> 33nF </td>
369 202 miho <td> J3 </td>
370 202 miho <td> JUMP5 </td>
371 202 miho </tr>
372 202 miho <tr>
373 202 miho <td> C1,C2,C10 </td>
374 202 miho <td> 100nF </td>
375 202 miho <td> J5 </td>
376 202 miho <td> JUMP2 </td>
377 202 miho </tr>
378 202 miho <tr>
379 202 miho <td> C13 </td>
380 202 miho <td> 1M/63V </td>
381 202 miho <td> J6 </td>
382 202 miho <td> PIC_ISP </td>
383 202 miho </tr>
384 202 miho <tr>
385 202 miho <td> C12 </td>
386 202 miho <td> 47uF/16V </td>
387 202 miho <td> J4 </td>
388 202 miho <td> DB9M_90 </td>
389 202 miho </tr>
390 202 miho <tr>
391 202 miho <td> C11,C17 </td>
392 202 miho <td> 330uF/16V </td>
393 202 miho <td> </td>
394 202 miho <td> </td>
395 202 miho </tr>
396 202 miho </table>
397 202 miho
398 202 miho <h1> Trocha hudební teorie </h1>
399 202 miho
400 202 miho <p>
401 202 miho Aby hudba zněla libozvučně (příjemně), je třeba, aby používané tóny
402 202 miho ve stupnicích splňovaly podmínku, že jejich frekvence mají (malý)
403 202 miho společný násobek. Například dvojnásobek jednoho tónu aby byl
404 202 miho trojnásobkem jiného tónu. Takových stupnic lze skonstruovat mnoho.
405 202 miho Aby bylo možné na klavír (nebo podobný nástroj, který umí vyrábět
406 202 miho jen určité konkrétní tóny) hrát skladby komponované v&nbsp;různých
407 202 miho stupnicích bez přelaďování nástroje, používá se tzv. temperované ladění.
408 202 miho Temperované ladění není ideální, jedná se o kompromis hřešící na to,
409 202 miho že lidský sluch není dokonalý.
410 202 miho </p>
411 202 miho
412 202 miho <p>
413 202 miho Temperované ladění spočívá v&nbsp;tom, že se oktáva rozdělí na 12 stejných
414 202 miho dílů, které mají geometrický odstup frekvencí tónů. Oktáva zahrnuje frekvence
415 202 miho v&nbsp;rozsahu 1:2 a je v&nbsp;ní celkem 7 tónů a 5 půltónů.
416 202 miho Z&nbsp;toho vyplývá, že poměr sousedních tónů a půltónů je vždy stejný a je
417 202 miho roven 2<sup>1/12</sup>, tedy přibližně 1:1.06 .
418 202 miho </p>
419 202 miho
420 202 miho <p>
421 202 miho Následující tabulka uvádí pro jednotlivé tóny jejich frekvence.
422 202 miho Vychází se z frekvence komorního&nbsp;A, která je 440Hz. Tóny o
423 202 miho oktávu výš mají frekvence dvakrát vyšší, a naopak tóny o oktávu níž mají
424 202 miho frekvence poloviční.
425 202 miho </p>
426 202 miho
427 202 miho <table>
428 202 miho <tr>
429 202 miho <th> ↓ Tón </th>
430 202 miho <th colspan="8" class="Center"> Frekvence [Hz]</th>
431 202 miho </tr>
432 202 miho <tr>
433 202 miho <th> Oktáva →</th>
434 202 miho <th class="Center"> 0 </th>
435 202 miho <th class="Center"> 1 </th>
436 202 miho <th class="Center"> 2 </th>
437 202 miho <th class="Center"> 3 </th>
438 202 miho <th class="Center"> 4 </th>
439 202 miho <th class="Center"> 5 </th>
440 202 miho <th class="Center"> 6 </th>
441 202 miho <th class="Center"> 7 </th>
442 202 miho </tr>
443 202 miho <tr>
444 202 miho <th> C </th>
445 202 miho <td> 32,70 </td>
446 202 miho <td> 65,41 </td>
447 202 miho <td> 130,8 </td>
448 202 miho <td> 261,6 </td>
449 202 miho <td> 523,3 </td>
450 202 miho <td> 1046,5 </td>
451 202 miho <td> 2093,0 </td>
452 202 miho <td> 4186,0 </td>
453 202 miho </tr>
454 202 miho <tr>
455 202 miho <th> Cis </th>
456 202 miho <td> 34,65 </td>
457 202 miho <td> 69,30 </td>
458 202 miho <td> 138,6 </td>
459 202 miho <td> 277,2 </td>
460 202 miho <td> 554,4 </td>
461 202 miho <td> 1108,7 </td>
462 202 miho <td> 2217,5 </td>
463 202 miho <td> 4434,9 </td>
464 202 miho </tr>
465 202 miho <tr>
466 202 miho <th> D </th>
467 202 miho <td> 36,71 </td>
468 202 miho <td> 73,42 </td>
469 202 miho <td> 146,8 </td>
470 202 miho <td> 293,7 </td>
471 202 miho <td> 587,3 </td>
472 202 miho <td> 1174,7 </td>
473 202 miho <td> 2349,3 </td>
474 202 miho <td> 4698,6 </td>
475 202 miho </tr>
476 202 miho <tr>
477 202 miho <th> Dis </th>
478 202 miho <td> 38,89 </td>
479 202 miho <td> 77,78 </td>
480 202 miho <td> 155,6 </td>
481 202 miho <td> 311,1 </td>
482 202 miho <td> 622,3 </td>
483 202 miho <td> 1244,5 </td>
484 202 miho <td> 2489,0 </td>
485 202 miho <td> 4978,0 </td>
486 202 miho </tr>
487 202 miho <tr>
488 202 miho <th> E </th>
489 202 miho <td> 41,20 </td>
490 202 miho <td> 82,41 </td>
491 202 miho <td> 164,8 </td>
492 202 miho <td> 329,6 </td>
493 202 miho <td> 659,3 </td>
494 202 miho <td> 1318,5 </td>
495 202 miho <td> 2637,0 </td>
496 202 miho <td> 5274,0 </td>
497 202 miho </tr>
498 202 miho <tr>
499 202 miho <th> F </th>
500 202 miho <td> 43,65 </td>
501 202 miho <td> 87,31 </td>
502 202 miho <td> 174,6 </td>
503 202 miho <td> 349,2 </td>
504 202 miho <td> 698,5 </td>
505 202 miho <td> 1396,9 </td>
506 202 miho <td> 2793,8 </td>
507 202 miho <td> 5587,7 </td>
508 202 miho </tr>
509 202 miho <tr>
510 202 miho <th> Fis </th>
511 202 miho <td> 46,25 </td>
512 202 miho <td> 92,50 </td>
513 202 miho <td> 185,0 </td>
514 202 miho <td> 370,0 </td>
515 202 miho <td> 740,0 </td>
516 202 miho <td> 1480,0 </td>
517 202 miho <td> 2960,0 </td>
518 202 miho <td> 5919,9 </td>
519 202 miho </tr>
520 202 miho <tr>
521 202 miho <th> G </th>
522 202 miho <td> 49,00 </td>
523 202 miho <td> 98,00 </td>
524 202 miho <td> 196,0 </td>
525 202 miho <td> 392,0 </td>
526 202 miho <td> 784,0 </td>
527 202 miho <td> 1568,0 </td>
528 202 miho <td> 3136,0 </td>
529 202 miho <td> 6271,9 </td>
530 202 miho </tr>
531 202 miho <tr>
532 202 miho <th> Gis </th>
533 202 miho <td> 51,91 </td>
534 202 miho <td> 103,83 </td>
535 202 miho <td> 207,7 </td>
536 202 miho <td> 415,3 </td>
537 202 miho <td> 830,6 </td>
538 202 miho <td> 1661,2 </td>
539 202 miho <td> 3322,4 </td>
540 202 miho <td> 6644,9 </td>
541 202 miho </tr>
542 202 miho <tr>
543 202 miho <th> A </th>
544 202 miho <td> 55 </td>
545 202 miho <td> 110 </td>
546 202 miho <td> 220 </td>
547 202 miho <td> <b>440</b> </td>
548 202 miho <td> 880 </td>
549 202 miho <td> 1760 </td>
550 202 miho <td> 3520 </td>
551 202 miho <td> 7040 </td>
552 202 miho </tr>
553 202 miho <tr>
554 202 miho <th> Ais </th>
555 202 miho <td> 58,27 </td>
556 202 miho <td> 116,54 </td>
557 202 miho <td> 233,1 </td>
558 202 miho <td> 466,2 </td>
559 202 miho <td> 932,3 </td>
560 202 miho <td> 1864,7 </td>
561 202 miho <td> 3729,3 </td>
562 202 miho <td> 7458,6 </td>
563 202 miho </tr>
564 202 miho <tr>
565 202 miho <th> H </th>
566 202 miho <td> 61,74 </td>
567 202 miho <td> 123,47 </td>
568 202 miho <td> 246,9 </td>
569 202 miho <td> 493,9 </td>
570 202 miho <td> 987,8 </td>
571 202 miho <td> 1975,5 </td>
572 202 miho <td> 3951,1 </td>
573 202 miho <td> 7902,1 </td>
574 202 miho </tr>
575 202 miho <tr style='color:gray'>
576 202 miho <th> ( C ) </th>
577 202 miho <td> 65,41 </td>
578 202 miho <td> 130,81 </td>
579 202 miho <td> 261,6 </td>
580 202 miho <td> 523,3 </td>
581 202 miho <td> 1046,5 </td>
582 202 miho <td> 2093,0 </td>
583 202 miho <td> 4186,0 </td>
584 202 miho <td> 8372,0 </td>
585 202 miho </tr>
586 202 miho </table>
587 202 miho
588 202 miho <h1> Programové vybavení </h1>
589 202 miho
590 202 miho <h2> Uživatelský návod </h2>
591 202 miho
592 202 miho <h3> Přehrávání skladeb </h3>
593 202 miho
594 202 miho <p>
595 202 miho Při přehrávání není na J5 propojka. Hlasitost se nastavuje trimrem P1.
596 202 miho </p>
597 202 miho
598 202 miho <p>
599 202 miho Melodický zvonek začne hrát stiskem libovolného tlačítka (tlačítek).
600 202 miho Přestože jsou na desce jen 4 tlačítka, je možné do zvonku naprogramovat
601 202 miho až 15 skladeb. První čtyři jsou spuštěny přímo při stlačení jednoho
602 202 miho ze čtyř tlačítek, pro aktivaci dalších skladeb je nutné stisknout
603 202 miho několik tlačítek najednou dle následující tabulky.
604 202 miho </p>
605 202 miho
606 202 miho <table>
607 202 miho <tr>
608 202 miho <th> Číslo skladby </th>
609 202 miho <th> Kombinace tlačítek </th>
610 202 miho <th> Číslo skladby </th>
611 202 miho <th> Kombinace tlačítek </th>
612 202 miho </tr>
613 202 miho <tr>
614 202 miho <td> 1 </td>
615 202 miho <td> •&nbsp;o&nbsp;o&nbsp;o </td>
616 202 miho <td> 9 </td>
617 202 miho <td> o&nbsp;•&nbsp;o&nbsp;• </td>
618 202 miho </tr>
619 202 miho <tr>
620 202 miho <td> 2 </td>
621 202 miho <td> o&nbsp;•&nbsp;o&nbsp;o </td>
622 202 miho <td> 10 </td>
623 202 miho <td> o&nbsp;o&nbsp;•&nbsp;• </td>
624 202 miho </tr>
625 202 miho <tr>
626 202 miho <td> 3 </td>
627 202 miho <td> o&nbsp;o&nbsp;•&nbsp;o </td>
628 202 miho <td> 11 </td>
629 202 miho <td> •&nbsp;•&nbsp;•&nbsp;o </td>
630 202 miho </tr>
631 202 miho <tr>
632 202 miho <td> 4 </td>
633 202 miho <td> o&nbsp;o&nbsp;o&nbsp;• </td>
634 202 miho <td> 12 </td>
635 202 miho <td> •&nbsp;•&nbsp;o&nbsp;• </td>
636 202 miho </tr>
637 202 miho <tr>
638 202 miho <td> 5 </td>
639 202 miho <td> •&nbsp;•&nbsp;o&nbsp;o </td>
640 202 miho <td> 13 </td>
641 202 miho <td> •&nbsp;o&nbsp;•&nbsp;• </td>
642 202 miho </tr>
643 202 miho <tr>
644 202 miho <td> 6 </td>
645 202 miho <td> •&nbsp;o&nbsp;•&nbsp;o </td>
646 202 miho <td> 14 </td>
647 202 miho <td> o&nbsp;•&nbsp;•&nbsp;• </td>
648 202 miho </tr>
649 202 miho <tr>
650 202 miho <td> 7 </td>
651 202 miho <td> •&nbsp;o&nbsp;o&nbsp;• </td>
652 202 miho <td> 15 </td>
653 202 miho <td> •&nbsp;•&nbsp;•&nbsp;• </td>
654 202 miho </tr>
655 202 miho <tr>
656 202 miho <td> 8 </td>
657 202 miho <td> o&nbsp;•&nbsp;•&nbsp;o </td>
658 202 miho <td colspan="2"> •&nbsp;znamená&nbsp;stisknuto, o&nbsp;znamená&nbsp;v&nbsp;klidu </td>
659 202 miho </tr>
660 202 miho </table>
661 202 miho
662 202 miho <h3> Programování skladeb </h3>
663 202 miho
664 202 miho <p>
665 202 miho Při programování se používá propojka na J5 a definice skladeb se přivádí
666 202 miho z&nbsp;počítače ze sériové linky na konektor J4. Při rozběhu otestuje
667 202 miho program, zda je na J5 propojka a zda je připojen počítač ke konektoru J4.
668 202 miho Pokud ano, přejde do režimu programování. To se projeví zacvrdlikáním. Aby
669 202 miho se program správně spustil při připojení napájení, musí být napájení
670 202 miho odpojené alespoň 10 sekund. Pokud je nasazena propojka na J5 a nedojde
671 202 miho ke správnému zresetování procesoru, může dojít k&nbsp;poškození obsahu
672 202 miho paměti skladeb a skladby bude třeba znovu nahrát.
673 202 miho </p>
674 202 miho
675 202 miho <p>
676 202 miho Postup pro přechod do programovacího režimu:
677 202 miho </p>
678 202 miho
679 202 miho <ul>
680 202 miho <li> Odpojíme baterii a počkáme alespoň 10 sekund </li>
681 202 miho <li> Připojíme kabel RS232 k&nbsp;počítači </li>
682 202 miho <li> Připojíme baterii </li>
683 202 miho <li> Nasadíme propojku J5 </li>
684 202 miho <li> Stiskneme některé tlačítko a mělo by se ozvat zacvrdlikání</li>
685 202 miho </ul>
686 202 miho
687 202 miho <p>
688 202 miho Pro přenos dat do zvonku je možné použít téměř libovolný terminálový program.
689 202 miho Parametry přenosu dat do zvonku jsou 9600Bd, 8bitů, 1stopbit, žádná parita.
690 202 miho Řízení přenosu se nepoužívá. Protože data procesor zapisuje do své paměti
691 202 miho programu, nemůže číst další data, než dokončí zápis předchozích. Proto
692 202 miho je nutné nastavit časovou prodlevu mezi řádky na cca 100ms.
693 202 miho Přenos je jen jednosměrný, zvonek neumí odesílat žádné informace sériovou
694 202 miho linkou směrem k&nbsp;počítači. Má pouze propojené signály RX a TX tak, aby
695 202 miho znaky odesílané do zvonku byly zobrazované na displeji terminálu.
696 202 miho </p>
697 202 miho
698 202 miho <p>
699 202 miho Pro propojení s&nbsp;počítačem se používá nulmodemový kabel (tedy křížený,
700 202 miho spojení RX-TX, TX-RX).
701 202 miho </p>
702 202 miho
703 202 miho <p>
704 202 miho V&nbsp;prostředí Windows 98 je k&nbsp;dispozici program Hyperterminál
705 202 miho (Start/Programy/Příslušenství/Komunikace/Hyperterminál). Pokud není,
706 202 miho znamená to, že nebyl nainstalován, a je možné nainstalovat jej dodatečně
707 202 miho nebo použít nějaký jiný terminálový program. Hyperterminál nás na úvod
708 202 miho vyzve k&nbsp;nastavení základních komunikačních parametrů (9600Bd, 8,
709 202 miho žádná, 1, žádné). Dále je třeba nastavit
710 202 miho (Soubor/Vlastnosti/Nastavení/Nastavení ASCII)
711 202 miho zpoždění řádků 100ms.
712 202 miho </p>
713 202 miho
714 202 miho <p>
715 202 miho V&nbsp;této chvíli bychom měli vidět znaky psané na klávesnici v&nbsp;okně
716 202 miho terminálu. Pokud je zvonek v&nbsp;režimu programování, měl by krátce pípnout
717 202 miho při každém stisku odřádkování. Znamená to, že reaguje na posílaná data.
718 202 miho Nyní již nic nebrání ručnímu ovládání.
719 202 miho </p>
720 202 miho
721 202 miho <p>
722 202 miho Větší množství dat (například celou melodii) je vhodné připravit
723 202 miho do samostatného souboru a ten pak přes schránku vložit do terminálu
724 202 miho (u Hyperterminálu pravé tlačítko, funkce Vložit k&nbsp;hostiteli). Většina
725 202 miho terminálových programů umí i přímo odeslat textový soubor protistraně, ale
726 202 miho Hyperterminál to neumí.
727 202 miho </p>
728 202 miho
729 202 miho <h3> Příkazy a formát dat pro programování skladeb </h3>
730 202 miho
731 202 miho <p>
732 202 miho Procesor vždy nejprve převezme celou řádku a poté se ji snaží zpracovat.
733 202 miho Pokud řádce nerozumí, pípne odlišně. Z řádky se uvažuje jen prvních 40 znaků.
734 202 miho Text za „//“ je komentář. Komentář může být libovolně dlouhý.
735 202 miho </p>
736 202 miho
737 202 miho <p>
738 202 miho Klíčová slova a jejich význam je v&nbsp;následující tabulce. Parametry jsou
739 202 miho malá přirozená čísla v&nbsp;uvedeném rozsahu. Pokud je zadáno číslo větší,
740 202 miho zvonek  použije jen odpovídající spodní bity čísla.
741 202 miho </p>
742 202 miho
743 202 miho <table>
744 202 miho <tr>
745 202 miho <th> Klíčová slova a&nbsp;parametry </th>
746 202 miho <th> Meze </th>
747 202 miho <th> Význam </th>
748 202 miho </tr>
749 202 miho <tr>
750 202 miho <td> <code>PLAY <b>n</b></code> </td>
751 202 miho <td> <code><b>n</b>: 1 .. 15</code> </td>
752 202 miho <td> Zahraj skladbu <code><b>n</b></code> </td>
753 202 miho </tr>
754 202 miho <tr>
755 202 miho <td> <code>ERASE</code> </td>
756 202 miho <td> </td>
757 202 miho <td> Smaž všechny skladby </td>
758 202 miho </tr>
759 202 miho <tr>
760 202 miho <td> <code>BEGIN <b>n</b></code> </td>
761 202 miho <td> <code><b>n</b>: 0 .. 7</code> </td>
762 202 miho <td> Začátek definice skladby; číslo udává posunutí skladby o udaný počet
763 202 miho oktáv nahoru </td>
764 202 miho </tr>
765 202 miho <tr>
766 202 miho <td> <code>TEST <b>n</b></code> </td>
767 202 miho <td> <code><b>n</b>: 0 .. 7</code> </td>
768 202 miho <td> Jako <code>BEGIN</code>, ale následující noty nejsou programovány
769 202 miho do paměti, ale přehrávány </td>
770 202 miho </tr>
771 202 miho <tr>
772 202 miho <td> <code>TEMPO <b>n</b></code> </td>
773 202 miho <td> <code><b>n</b>: 1 .. 2047</code> </td>
774 202 miho <td> Délka nejkratší noty v&nbsp;ms; není-li použito, je nastaveno na 100ms;
775 202 miho může se použít vícekrát v&nbsp;jedné skladbě </td>
776 202 miho </tr>
777 202 miho <tr>
778 202 miho <td> <code>PAUSE <b>n</b></code> </td>
779 202 miho <td> <code><b>n</b>: 1 .. 2047</code> </td>
780 202 miho <td> Délka prodlevy mezi notami; není-li použito, je nastaveno na 100ms;
781 202 miho může se použít vícekrát v&nbsp;jedné skladbě </td>
782 202 miho </tr>
783 202 miho <tr>
784 202 miho <td> <code>[<b>a</b>]<b> C</b> [<b>b</b>]</code> </td>
785 202 miho <td> <code><b>a</b>: 0 .. 7<br></code>
786 202 miho <code><b>C</b>: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, <br></code>
787 202 miho <code> G, Gis, A, Ais, H, Space<br></code>
788 202 miho <code><b>b</b>: 1 .. 63</code> </td>
789 202 miho <td> Číslo oktávy (sečítá se s&nbsp;parametrem u <code>BEGIN</code>); není-li
790 202 miho uvedeno, použije se poslední hodnota<br>
791 202 miho Nota <code><b>C</b></code> v&nbsp;oktávě <code><b>a</b></code> o délce
792 202 miho <code><b>b</b></code>; Space je němá nota (mezera)<br>
793 202 miho Délka je v&nbsp;násobcích parametru <code>TEMPO</code>, není-li uvedena, je 1 </td>
794 202 miho </tr>
795 202 miho <tr>
796 202 miho <td> <code>END</code> </td>
797 202 miho <td> </td>
798 202 miho <td> Konec skladby, další noty již budou pouze přehrávány </td>
799 202 miho </tr>
800 202 miho <tr>
801 202 miho <td> / text </td>
802 202 miho <td> </td>
803 202 miho <td> Komentář; vše za znakem / do konce řádky se ignoruje </td>
804 202 miho </tr>
805 202 miho <tr>
806 202 miho <td colspan=3> <i>Znaky <code>[</code> a <code>]</code> znamenají volitelný parametr</i> </td>
807 202 miho </tr>
808 202 miho </table>
809 202 miho
810 202 miho <h2> Program </h2>
811 202 miho
812 202 miho <p>
813 202 miho Program melodického zvonku je napsaný v&nbsp;jazyce C firmy CCS.
814 202 miho Demoverze překladače je možné stáhnout z&nbsp;webu na adresa
815 202 miho <a href="http://www.ccsinfo.com/">http://www.ccsinfo.com</a>.
816 202 miho Demoverze podporuje jen vybrané procesory (obvykle několik typů)
817 202 miho a umožňuje napsat program v&nbsp;omezeném rozsahu (do 2048 slov).
818 202 miho </p>
819 202 miho
820 202 miho <p>
821 202 miho Program je bohatě komentovaný  a dostupný, je tedy snadné se s ním seznámit.
822 202 miho Vzhledem k&nbsp;omezeným zdrojům použitého procesoru používá program v&nbsp;hojné
823 202 miho míře globálních proměnných, protože to vede na kód kratší asi o 10%.
824 202 miho Některé programové konstrukce také vypadají na první pohled nelogicky,
825 202 miho ale jsou voleny s&nbsp;ohledem na&nbsp;dosažení minimální délky výsledného
826 202 miho kódu. Je třeba si uvědomit, že použitý překladač jazyka C patří k&nbsp;těm
827 202 miho nejlevnějším, a proto neumí generovat příliš optimalizovaný kód.
828 202 miho </p>
829 202 miho
830 202 miho <h3> Hlavní program a základní procedury </h3>
831 202 miho
832 202 miho <h4>main()</h4>
833 202 miho
834 202 miho <p>
835 202 miho Na začátku se hlavní program rozhoduje podle přítomnosti propojky na J5
836 202 miho a podle přítomnosti klidového signálu na RS232, zda má přejít do režimu
837 202 miho programování skladeb. Pokud ano, spustí se procedura Download().
838 202 miho </p>
839 202 miho
840 202 miho <p>
841 202 miho Pokud není v programovacím režimu, zapíná procesor napájení sobě a zesilovači
842 202 miho LM386 a po krátké prodlevě načítá stav tlačítek. Pak volá proceduru <code>Play()</code>,
843 202 miho která na základě čísla skladby v&nbsp;proměnné <code>CisloSkladby</code>
844 202 miho přehraje požadovanou skladbu.
845 202 miho </p>
846 202 miho
847 202 miho <p>
848 202 miho Následuje přechod do vypnutého stavu.
849 202 miho </p>
850 202 miho
851 202 miho <h4>Download()</h4>
852 202 miho
853 202 miho <p>
854 202 miho Tato procedura načítá nejprve celou řádku z&nbsp;RS232. Znaky mezera, čárka
855 202 miho a všechny řídící znaky kromě <code>CR</code> (odřádkování) a <code>BS</code>
856 202 miho (znak zpět) se chápou jako oddělovač (mezera). Znak <code>BS</code> umožňuje
857 202 miho návrat o 1 znak zpět. Znaky za znakem lomeno se&nbsp;ignorují stejně, jako
858 202 miho znaky za maximální délkou řádky.
859 202 miho </p>
860 202 miho
861 202 miho <p>
862 202 miho Po stisku <code>CR</code> se postupně zpracuje celá řádka. Hledají se
863 202 miho v&nbsp;ní klíčová slova (procedura <code>Word()</code>) a&nbsp;číselné parametry
864 202 miho (procedura <code>Number()</code>). Vyskytne-li se chybné slovo, dojde
865 202 miho k&nbsp;nastavení příznaku <code>Error</code> a na konci řádky místo krátkého
866 202 miho pípnutí dojde k&nbsp;chybovému pípnutí.
867 202 miho </p>
868 202 miho
869 202 miho <p>
870 202 miho Klíčová slova, tak jak jsou na řádce, se ihned vykonávají. Tedy noty hrají,
871 202 miho slova <code>TEMPO</code>, <code>PAUSE</code>, <code>PLAY</code>, <code>ERASE</code>
872 202 miho a <code>TEST</code> dělají přímo to, co dělat mají. Tato vlastnost
873 202 miho slouží k&nbsp;testování melodií či jejich úryvků aniž by se musely zapisovat
874 202 miho do paměti FLASH.
875 202 miho </p>
876 202 miho
877 202 miho <p>
878 202 miho Po slovu <code>BEGIN</code> se přejde do režimu záznamu do paměti a od
879 202 miho tohoto okamžiku se vše zaznamenává do paměti. Tento režim končí slovem <code>END</code>
880 202 miho (ale také slovy <code>ERASE</code>, <code>TEST</code> nebo <code>PLAY</code>).
881 202 miho </p>
882 202 miho
883 202 miho <p>
884 202 miho Pokud se během zpracování řádky odehrála alespoň jedna nota, nedojde na konci
885 202 miho řádky k&nbsp;pípnutí (pokud ovšem nebyla někde na řádce chyba).
886 202 miho </p>
887 202 miho
888 202 miho <h4> Play(), PlayData(), Find()</h4>
889 202 miho
890 202 miho <p>
891 202 miho Tyto procedury slouží k&nbsp;přehrání celé skladby, jedné noty a k&nbsp;nalezení
892 202 miho začátku zadaného čísla skladby.
893 202 miho </p>
894 202 miho
895 202 miho <h4> WriteDataInc(), WriteData, ReadData(), Erase() </h4>
896 202 miho
897 202 miho <p>
898 202 miho Tyto procedury slouží k&nbsp;zápisu, čtení a k&nbsp;mazání paměti skladeb.
899 202 miho K&nbsp;zápisu nebo ke smazání může dojít jen pokud je nasazena propojka na J5.
900 202 miho </p>
901 202 miho
902 202 miho <h4> SpecBeep()</h4>
903 202 miho
904 202 miho <p>
905 202 miho Tato procedura slouží k&nbsp;pípnutí dle parametru v&nbsp;proměnných
906 202 miho <code>Beep</code> a <code>Error</code>.
907 202 miho </p>
908 202 miho
909 202 miho <h3> Knihovna pro generování zvuků <code>Sound_t1.c</code> </h3>
910 202 miho
911 202 miho <p>
912 202 miho Tato knihovna používá časovač T1 spolu s&nbsp;jednotkou CCP1 ke generování
913 202 miho přerušení dle požadované půlperiody hraného tónu. V&nbsp;přerušovací rutině
914 202 miho <code>IntCCP1()</code> se pak ovládá výstupní port.
915 202 miho </p>
916 202 miho
917 202 miho <p>
918 202 miho Délka tónu se odměřuje pomocí přetečení časovače T0. Přetečení se zjišťuje
919 202 miho čtením příznaku T0IF, přerušení se zde nepoužívá.
920 202 miho </p>
921 202 miho
922 202 miho <h3> Definice skladeb <code>Data.c</code> </h3>
923 202 miho
924 202 miho <p>
925 202 miho Skladby se ukládají v&nbsp;poslední čtvrtině paměti FLASH a kódují se dle
926 202 miho následující tabulky.
927 202 miho </p>
928 202 miho
929 202 miho <table>
930 202 miho <tr>
931 202 miho <th> Slovo </th>
932 202 miho <th> Kód </th>
933 202 miho <th> Poznámka </th>
934 202 miho </tr>
935 202 miho <tr>
936 202 miho <td> <code>BEGIN n</code> </td>
937 202 miho <td> <code>1 0   0 n n n   n n n n   n n n n</code> </td>
938 202 miho <td> Začátek skladby a posunutí oktávy not skladby o <code><b>n</b></code> </td>
939 202 miho </tr>
940 202 miho <tr>
941 202 miho <td> <code>TEMPO n</code> </td>
942 202 miho <td> <code>1 0   1 n n n   n n n n   n n n n</code> </td>
943 202 miho <td> Změna tempa na <code><b>n</b></code> milisekund </td>
944 202 miho </tr>
945 202 miho <tr>
946 202 miho <td> <code>PAUSE n</code> </td>
947 202 miho <td> <code>1 1   0 n n n   n n n n   n n n n</code> </td>
948 202 miho <td> Změna mezery mezi notami na <code><b>n</b></code> milisekund </td>
949 202 miho </tr>
950 202 miho <tr>
951 202 miho <td> <code>o n d</code> </td>
952 202 miho <td> <code>0 d   d d d d   d o o o   n n n n</code> </td>
953 202 miho <td> Nota <code><b>n</b></code> v&nbsp;oktávě <code><b>o</b></code> délky <code><b>d</b></code> </td>
954 202 miho </tr>
955 202 miho <tr>
956 202 miho <td> <code>END</code> </td>
957 202 miho <td> <code>1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1</code> </td>
958 202 miho <td> Konec skladeb, prázdná paměť </td>
959 202 miho </tr>
960 202 miho </table>
961 202 miho
962 202 miho <p>
963 202 miho Aby se dalo použít stejného souboru s&nbsp;definicí skladby jak pro začlenění
964 202 miho skladby do firmwaru tak i pro programování přes RS232, jsou v&nbsp;souboru
965 202 miho <code>Data.c</code> nadefinována makra, která toto umožňují. Definice
966 202 miho skladby, která má být začleněna do firmwaru musí, používat čárky jako
967 202 miho oddělovače jednotlivých položek a číselné parametry není možné vynechávat.
968 202 miho Příklady skladeb napoví vše.
969 202 miho </p>
970 202 miho
971 202 miho </div>
972 202 miho
973 202 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
974 202 miho <!-- ============== PATIČKA ============== -->
975 202 miho <div class="Footer">
976 202 miho <script type="text/javascript">
977 202 miho <!--
978 202 miho SetRelativePath("../../../../");
979 202 miho DrawFooter();
980 202 miho // -->
981 202 miho </script>
982 202 miho <noscript>
983 202 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
984 202 miho </noscript>
985 202 miho </div>
986 202 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
987 202 miho
988 202 miho </body>
989 202 miho </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1