{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Designs/] [STOPWATCH01B/] [DOC/] [HTML/] [STOPWATCH01B.cs.html] -

Blame information for rev 211

Číslo řádky Revize Autor Line
1 200 miho <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
2 200 miho <html>
3 200 miho <head>
4 200 miho <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5 200 miho <title> STOPWATCH01B </title>
6 200 miho <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB stopky">
7 200 miho <meta name="description" content="Projekt MLAB, Stopky STOPWATCH01B">
8 200 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
9 200 miho <link rel="StyleSheet" href="../../../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
10 211 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../../Web/PIC/MLAB.ico">
11 200 miho <script type="text/javascript" src="../../../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
12 200 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
13 200 miho </head>
14 200 miho
15 200 miho <body lang="cs">
16 200 miho
17 200 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
18 200 miho <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
19 200 miho <div class="Header">
20 200 miho <script type="text/javascript">
21 200 miho <!--
22 200 miho SetRelativePath("../../../../");
23 200 miho DrawHeader();
24 200 miho // -->
25 200 miho </script>
26 200 miho <noscript>
27 200 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
28 200 miho </noscript>
29 200 miho </div>
30 200 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
31 200 miho
32 200 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
33 200 miho <!-- ============== MENU ============== -->
34 200 miho <div class="Menu">
35 200 miho <script type="text/javascript">
36 200 miho <!--
37 200 miho SetRelativePath("../../../../");
38 200 miho DrawMenu();
39 200 miho // -->
40 200 miho </script>
41 200 miho <noscript>
42 200 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
43 200 miho </noscript>
44 200 miho </div>
45 200 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
46 200 miho
47 200 miho <!-- ============== TEXT ============== -->
48 200 miho <div class="Text">
49 200 miho <p class="Title">
50 200 miho Stopky
51 200 miho </p>
52 200 miho <p class=Autor>
53 200 miho Milan Horkel
54 200 miho </p>
55 200 miho <p class="Subtitle">
56 200 miho Zařízení STOPWATCH je časomíra určená pro měření časů
57 200 miho průjezdu solárních robotů určenou dráhou. Kromě vlastního měření časů
58 200 miho pomocí laserové závory na startu a cíli odesílá naměřený čas
59 200 miho prostřednictvím sériové linky do nadřazeného počítače.
60 200 miho </p>
61 200 miho <p class="Center">
62 200 miho <img width=398 height=357 src="Pictures/image001.jpg"
63 200 miho alt="Obrázek stopek">
64 200 miho </p>
65 200 miho <p>
66 200 miho <a href="../STOPWATCH01B.cs.pdf"><img class="NoBorder"
67 200 miho src="../../../../Web/PIC/FileIco_PDF.ico"
68 200 miho alt="Acrobat">&nbsp;PDF verze</a>
69 200 miho </p>
70 200 miho
71 200 miho <h1> Technické údaje </h1>
72 200 miho <table>
73 200 miho <tr>
74 200 miho <th> Parametr </th>
75 200 miho <th> Hodnota </th>
76 200 miho <th> Poznámka </th>
77 200 miho </tr>
78 200 miho <tr>
79 200 miho <td> Napájení </td>
80 200 miho <td> 9 až 15V </td>
81 200 miho <td> cca 40mA včetně laserů </td>
82 200 miho </tr>
83 200 miho <tr>
84 200 miho <td> Čidla </td>
85 200 miho <td> Start / Stop </td>
86 200 miho <td> Laser a fototranzistor </td>
87 200 miho </tr>
88 200 miho <tr>
89 200 miho <td> Měření času </td>
90 200 miho <td> Do 1000s </td>
91 200 miho <td> Rozlišení 1ms </td>
92 200 miho </tr>
93 200 miho <tr>
94 200 miho <td> Přenos dat </td>
95 200 miho <td> RS232 </td>
96 200 miho <td> Textový formát </td>
97 200 miho </tr>
98 200 miho <tr>
99 200 miho <td> Rozměry </td>
100 200 miho <td> 102 x 81 x 21 mm </td>
101 200 miho <td> Bez přečnívajících konektorů, výška nad základnou. </td>
102 200 miho </tr>
103 200 miho </table>
104 200 miho
105 200 miho <h1> Popis konstrukce </h1>
106 200 miho
107 200 miho <h2> Úvodem </h2>
108 200 miho
109 200 miho <p>
110 200 miho Časomíra je řízena jednočipovým procesorem U3 PIC16F84. K&nbsp;procesoru
111 200 miho je přímo připojen dvouřádkový LCD modul pro zobrazení časů, piezo element
112 200 miho pro akustickou indikaci a obvod MAX232 pro převod úrovní na sériovou linku
113 200 miho RS232.
114 200 miho </p>
115 200 miho
116 200 miho <p>
117 200 miho Napájení zajišťuje stabilizátor 7805 s&nbsp;ochrannou diodou. Pro napájení
118 200 miho je možno použít libovolný stejnosměrný zdroj o napětí v rozmezí 9 až 15V.
119 200 miho Celková spotřeba je cca 40mA. Větší část proudu teče do připojených
120 200 miho laserových ukazovátek optické závory, vlastní spotřeba je cca 15mA.
121 200 miho </p>
122 200 miho
123 200 miho <h2> Laserová optická závora </h2>
124 200 miho
125 200 miho <p>
126 200 miho Vzhledem k&nbsp;tomu, že se soutěže solárních robotů odehrávají při velmi
127 200 miho silném osvětlení bylo nutné použít pro optickou závoru dostatečně silného
128 200 miho zdroje světla. Při použití LED diody by bylo nutné použít pomocné optiky
129 200 miho a to by značně komplikovalo konstrukci. Proto byly použity jako
130 200 miho zdroje světla laserová ukazovátka. V&nbsp;současné době jsou již laserová
131 200 miho ukazovátka natolik levná, že stojí asi jako levnější lupa a navíc poskytují
132 200 miho velmi intenzivní úzký paprsek, který se poměrně málo rozbíhá. Není pak
133 200 miho problém asi se vzdáleností ani s&nbsp;okolním osvětlením.
134 200 miho </p>
135 200 miho
136 200 miho <p>
137 200 miho Na přijímací straně je použit fototranzistor umístěný v&nbsp;kousku měděné
138 200 miho trubky (stínění).
139 200 miho </p>
140 200 miho
141 200 miho <p>
142 200 miho Optická závora s&nbsp;laserem je schopna detekovat všechny objekty tlustší
143 200 miho než 1mm na vzdálenost několika metrů.
144 200 miho </p>
145 200 miho
146 200 miho <h3> Laserová dioda </h3>
147 200 miho
148 200 miho <p>
149 200 miho Samotná laserová dioda je neobyčejně choulostivá součástka, kterou lze
150 200 miho velmi snadno zničit:
151 200 miho </p>
152 200 miho
153 200 miho <ul>
154 200 miho <li> Příliš intenzivním generovaným světlem </li>
155 200 miho <li> Napětím v&nbsp;závěrném směru </li>
156 200 miho <li> Přehřátím </li>
157 200 miho </ul>
158 200 miho
159 200 miho <p>
160 200 miho <i>
161 200 miho Laserová dioda se zničí velmi rychle a stačí k&nbsp;tomu jediný impuls
162 200 miho statické elektřiny, proto pozor při pájení. Je lépe použít mikropáječku
163 200 miho místo oblíbené pistolové páječky. Kromě toho při přetížení se velmi
164 200 miho zkracuje životnost diody. Při příliš velkém proudu se dioda „vysvítí“
165 200 miho za pár desítek sekund. Patrně hlavním místem, kde dochází k&nbsp;poškození
166 200 miho je plocha, kde generované světlo vystupuje z&nbsp;čipu laserové diody.
167 200 miho Tato plocha je rozměru řádu setin až desetin milimetru a je pokryta
168 200 miho speciální vrstvou, která se chová jako polopropustné zrcadlo.
169 200 miho </i>
170 200 miho </p>
171 200 miho
172 200 miho <p>
173 200 miho Proto je vhodné použít už hotové laserové ukazovátko (které je navíc
174 200 miho levnější než samostatně koupená laserová dioda, o optice nemluvě).
175 200 miho Některá laserová ukazovátka mají v&nbsp;sobě ochranný obvod s&nbsp;tranzistory
176 200 miho ale jiná mají v&nbsp;sobě jen omezovací odpor a je tedy lepší na ochranu vůbec
177 200 miho nespoléhat. Z&nbsp;ukazovátka odstraníme tlačítko a vstup napájení (tam kde
178 200 miho byla připojena baterie, ne přímo na diodě) pro jistotu překleneme keramickým
179 200 miho kondenzátorem 100nF. Původní ochranné obvody nebo omezovací odpor
180 200 miho v&nbsp;ukazovátku ponecháme.
181 200 miho </p>
182 200 miho
183 200 miho <p>
184 200 miho Na desce časomíry je omezovací odpor a trimr, kterým se nastavuje proud
185 200 miho laserem. Proud je vhodné nastavit kousek nad úroveň, kdy dioda začne
186 200 miho laserovat. To se pozná podle toho, že při postupném zvyšování proudu dioda
187 200 miho zpočátku svítí jen velmi málo ale po překročení prahového proudu se při
188 200 miho dalším zvětšování proudu začne velmi rychle zvyšovat intenzita generovaného
189 200 miho světla. Pro běžné laserové diody z&nbsp;ukazovátek je prahový proud řádu
190 200 miho 10 až 20mA.
191 200 miho </p>
192 200 miho
193 200 miho <p>
194 200 miho Prahový proud se mění s&nbsp;teplotou a dioda se obvykle nezničí proudem
195 200 miho ale příliš silným generovaným zářením. Proto doporučuji nastavit proud
196 200 miho na maximálně cca 1.5 násobek prahového proudu aby ani při změně teploty
197 200 miho nedošlo ke zničení laserové diody.
198 200 miho </p>
199 200 miho
200 200 miho <h3> Mechanická konstrukce závory </h3>
201 200 miho
202 200 miho <p>
203 200 miho Fotototranzistor opatrně připájíme na třípinový hřebínek a ten
204 200 miho i s&nbsp;diodou připájíme na konec měděné trubičky vhodného průměru. Já
205 200 miho jsem použil 5cm dlouhý kousek chladírenské trubičky o vnějším průměru 6mm.
206 200 miho Konec trubky ve opatřen zářezem (na šířku plochého pilníku) do kterého je
207 200 miho konektorový hřebínek zapájen. Konektor je k&nbsp;trubce ještě přilepen
208 200 miho kapkou rychlého epoxidového lepidla.
209 200 miho </p>
210 200 miho
211 200 miho <p>
212 200 miho Z&nbsp;laserového ukazovátka opatrně vykucháme vnitřek (v novějších
213 200 miho ukazovátkách je vnitřek vlepen do trubky ukazovátka), odstraníme
214 200 miho tlačítko, mikropáječkou připájíme ochranný kondenzátor a přívodní konektor.
215 200 miho Konektor opět přilepíme rychlým epoxidovým lepidlem aby byl mechanicky
216 200 miho dobře fixovaný a nakonec přes celé ukazovátko přetáhneme smšťovací bužírku
217 200 miho (laser má obvykle na kostře plus).
218 200 miho </p>
219 200 miho
220 200 miho <p>
221 200 miho Mechanické umístění a nasměrování čidel je již věcí uživatele. Jako
222 200 miho základnu lze použít kousek ocelové páskoviny ze spodní strany
223 200 miho opatřené třemi nožičkami. Lasery jsou na jedné straně nastavitelné pomocí
224 200 miho šroubu pro nasměrování ve svislém směru. Více napoví obrázky.
225 200 miho </p>
226 200 miho
227 200 miho <p>
228 200 miho <img width=291 height=189 src="Pictures/image002.jpg"
229 200 miho alt="Čidlo s fototranzistorem"> &nbsp;
230 200 miho <img width=324 height=189 src="Pictures/image003.jpg"
231 200 miho alt="Čidlo s fototranzistorem">
232 200 miho </p>
233 200 miho
234 200 miho <p>
235 200 miho <img width=290 height=189 src="Pictures/image004.jpg"
236 200 miho alt="Zdroj světla s laserem"> &nbsp;
237 200 miho <img width=272 height=189 src="Pictures/image005.jpg"
238 200 miho alt="Zdroj světla s laserem">
239 200 miho </p>
240 200 miho
241 200 miho <p>
242 200 miho Celá časomíra může být složena do cestovního balení. Kabely pro
243 200 miho fototranzistory je vhodné použít stíněné, pro lasery to není třeba.
244 200 miho </p>
245 200 miho
246 200 miho <p>
247 200 miho <img width=384 height=287 src="Pictures/image006.jpg"
248 200 miho alt="Cestovní balení časomíry">
249 200 miho </p>
250 200 miho
251 200 miho <h2> Mechanická konstrukce </h2>
252 200 miho
253 200 miho <p>
254 200 miho Časomíra je realizována na jednostranné desce plošného spoje a částečně
255 200 miho osazena SMD součástkami. Pod displejem jsou 2 drátové propojky a
256 200 miho přilepený piezo element.
257 200 miho </p>
258 200 miho
259 200 miho <p>
260 200 miho Programovací hřebínek J7 je zahnutý směrem k&nbsp;okraji desky, vypínač
261 200 miho SW0 rovněž.
262 200 miho </p>
263 200 miho
264 200 miho <p>
265 200 miho Stabilizátor a elektrolytický kondenzátor je osazen naležato.
266 200 miho </p>
267 200 miho
268 200 miho <p>
269 200 miho Displej je přišroubován čtyřmi šrouby M2.5 k&nbsp;desce. Pro vymezení
270 200 miho vzdálenosti displeje od plošného spoje se použijí distanční sloupky
271 200 miho dlouhé 5mm. Hřebínek displeje se pájí až po přišroubování displeje.
272 200 miho </p>
273 200 miho
274 200 miho <p>
275 200 miho Konektor pro připojení čidel je upravený takto:
276 200 miho </p>
277 200 miho
278 200 miho <ul>
279 200 miho <li> Na dvojice pinů 1-2, 11-12 a 19-20 jsou nasazeny a
280 200 miho připájeny juperové propojky </li>
281 200 miho <li> Dvojice pinů 7-8 je uštípnutá a slouží jako klíč pro
282 200 miho připojení laserů. </li>
283 200 miho </ul>
284 200 miho
285 200 miho <p>
286 200 miho Při programování procesoru musí být čidla neaktivní. Pokud nejsou čidla
287 200 miho připojená je nutné buď nastavit trimry P3 a P4 úplně vlevo nebo místo
288 200 miho čidel dát na vstupy zkratové propjky.
289 200 miho </p>
290 200 miho
291 200 miho <h2> Schéma zapojení </h2>
292 200 miho
293 200 miho <p>
294 200 miho Srdcem zařízení je procesor U3 PIC16F84. Tento konkrétní typ jsem zvolil
295 200 miho protože jsem jej měl v&nbsp;šuplíku ale po přeložení je možné použít
296 200 miho i jiný typ procesoru PIC v&nbsp;pouzdru s&nbsp;18 vývody. Procesor je
297 200 miho možné naprogramovat přímo v&nbsp;zapojení pomocí ISP konektoru J7 a
298 200 miho zresetovat tlačítkem SW4. Procesor běží na 4.0MHz.
299 200 miho </p>
300 200 miho
301 200 miho <p>
302 200 miho <img width=662 height=506 src="Pictures/image007.gif"
303 200 miho alt="Schéma procesorové části">
304 200 miho </p>
305 200 miho
306 200 miho <p>
307 200 miho Piezo element je přímo přilepený na plošný spoj pod LCD displejem.
308 200 miho Pod elementem je vhodné vyvrtat otvor skrz plošný spoj (pozor na
309 200 miho spoje) o průměru cca. 2mm a piezo element přilepíme prostřednictvím
310 200 miho mezikruží z&nbsp;oboustranně lepící samolepky na plošný spoj.
311 200 miho </p>
312 200 miho
313 200 miho <p>
314 200 miho Napájení zajišťuje stabilizátor U1 s&nbsp;ochrannou diodou D1, která
315 200 miho chrání časomíru před přepólováním.
316 200 miho </p>
317 200 miho
318 200 miho <p>
319 200 miho <img width=526 height=137 src="Pictures/image008.gif"
320 200 miho alt="Schéma zdrojové části">
321 200 miho </p>
322 200 miho
323 200 miho <p>
324 200 miho K&nbsp;procesoru je připojen dvouřádkový LCD displej U2 pro zobrazení
325 200 miho naměřených časů a piezo element (na konektor J6) pro akustickou
326 200 miho indikaci. Displej se kupuje na <a href="http://www.hw.cz/">www.hw.cz</a>
327 200 miho s&nbsp;označením SC1602A ale je možné přímo použít libovolný dvouřádkový
328 200 miho LCD modul, který bude na plošný spoj pasovat a bude používat „standardní“
329 200 miho Hitachi řadič. Kontrast se nastavuje trimrem P5.
330 200 miho </p>
331 200 miho
332 200 miho <p>
333 200 miho <img width=398 height=266 src="Pictures/image009.gif"
334 200 miho alt="Připojení displeje">
335 200 miho </p>
336 200 miho
337 200 miho <p>
338 200 miho Komunikaci s&nbsp;osobním počítačem probíhá prostřednictvím rozhraní RS232.
339 200 miho Napěťové úrovně převádí obvod U4 MAX232. Komunikace nevyužívá hardwarového
340 200 miho řízení toku dat.
341 200 miho </p>
342 200 miho
343 200 miho <p>
344 200 miho <img width=350 height=357 src="Pictures/image010.gif"
345 200 miho alt="Převodník pro RS232">
346 200 miho </p>
347 200 miho
348 200 miho <p>
349 200 miho Pro zjištění průjezdu robota startem a cílem je použita laserová závora
350 200 miho sestávající z&nbsp;laserového ukazovátka jako zdroje světla na jedné straně
351 200 miho a fototranzistoru na straně protější. Laserové ukazovátko je napájeno
352 200 miho z&nbsp;časomíry přes odpor R1+P1 a R2+P2 pro nastavení pracovního
353 200 miho proudu.
354 200 miho </p>
355 200 miho
356 200 miho <p>
357 200 miho Příjem signálu z&nbsp;fototranzistorů zajišťují zesilovače s&nbsp;tranzistory
358 200 miho Q1 a Q2. Trimry P3 a P4 slouží pro nastavení rozhodovací úrovně pro rozlišení
359 200 miho světla a tmy. Pro snadné nastavení slouží testovací režim při kterém časomíra
360 200 miho vydává tón po dobu přerušení jednoho z&nbsp;paprsků. Kondenzátor C4 a C5
361 200 miho slouží k&nbsp;omezení případného vstupujícího rušní.
362 200 miho </p>
363 200 miho
364 200 miho <p>
365 200 miho Časomíru je možné také ovládat ručně prostřednictvím tlačítek SW1 a SW2.
366 200 miho Tlačítko SW3 slouží pro spuštění testovacího režimu (testuje se jen při
367 200 miho zapnutí aby se nemohlo stát, že bude testovací režim spuštěn omylem).
368 200 miho </p>
369 200 miho
370 200 miho <p>
371 200 miho <img width=600 height=526 src="Pictures/image011.gif"
372 200 miho alt="Vstupní obvody">
373 200 miho </p>
374 200 miho
375 200 miho <h1> Osazení a oživení </h1>
376 200 miho
377 200 miho <h2> Osazení </h2>
378 200 miho
379 200 miho <p>
380 200 miho <img width=454 height=384 src="Pictures/image012.jpg"
381 200 miho alt="Osazení - strana součástek">
382 200 miho </p>
383 200 miho
384 200 miho <p>
385 200 miho <img width=454 height=363 src="Pictures/image013.jpg"
386 200 miho alt="Osazení - strana spojů">
387 200 miho </p>
388 200 miho
389 200 miho <table class="Soupiska">
390 200 miho <tr>
391 200 miho <th> Reference </th>
392 200 miho <th> Hodnota </th>
393 200 miho </tr>
394 200 miho <tr>
395 200 miho <th colspan="2"> Odpory </th>
396 200 miho </tr>
397 200 miho <tr>
398 200 miho <td> R1, R2, R3, R4, R6, R7, R14 </td>
399 200 miho <td> 100 </td>
400 200 miho </tr>
401 200 miho <tr>
402 200 miho <td> R10 </td>
403 200 miho <td> 1k </td>
404 200 miho </tr>
405 200 miho <tr>
406 200 miho <td> R5, R8, R9, R11, R12, R13 </td>
407 200 miho <td> 10k </td>
408 200 miho </tr>
409 200 miho <tr>
410 200 miho <th colspan="2"> Odporové trimry </th>
411 200 miho </tr>
412 200 miho <tr>
413 200 miho <td> P1, P2 </td>
414 200 miho <td> 250/PT10MVE250 </td>
415 200 miho </tr>
416 200 miho <tr>
417 200 miho <td> P3, P4, P5 </td>
418 200 miho <td> 10k/PT10MVK010 </td>
419 200 miho </tr>
420 200 miho <tr>
421 200 miho <th colspan="2"> Kondenzátory </th>
422 200 miho </tr>
423 200 miho <tr>
424 200 miho <td> C8, C9 </td>
425 200 miho <td> 22pF </td>
426 200 miho </tr>
427 200 miho <tr>
428 200 miho <td> C4, C5 </td>
429 200 miho <td> 33nF </td>
430 200 miho </tr>
431 200 miho <tr>
432 200 miho <td> C2, C3, C6, C7, C10, C11, C12, C13, C14 </td>
433 200 miho <td> 100nF </td>
434 200 miho </tr>
435 200 miho <tr>
436 200 miho <td> C1 </td>
437 200 miho <td> 1000uF/16V </td>
438 200 miho </tr>
439 200 miho <tr>
440 200 miho <th colspan="2"> Diody </th>
441 200 miho </tr>
442 200 miho <tr>
443 200 miho <td> D1 </td>
444 200 miho <td> 1N4007 </td>
445 200 miho </tr>
446 200 miho <tr>
447 200 miho <th colspan="2"> Tranzistory </th>
448 200 miho </tr>
449 200 miho <tr>
450 200 miho <td> Q1, Q2 </td>
451 200 miho <td> BC846SMD </td>
452 200 miho </tr>
453 200 miho <tr>
454 200 miho <th colspan="2"> Integrované obvody</th>
455 200 miho </tr>
456 200 miho <tr>
457 200 miho <td> U1 </td>
458 200 miho <td> 7805 </td>
459 200 miho </tr>
460 200 miho <tr>
461 200 miho <td> U2 </td>
462 200 miho <td> LCD_SC1602A </td>
463 200 miho </tr>
464 200 miho <tr>
465 200 miho <td> U3 </td>
466 200 miho <td> PIC16F84/SO </td>
467 200 miho </tr>
468 200 miho <tr>
469 200 miho <td> U4 </td>
470 200 miho <td> MAX232SMD (úzký) </td>
471 200 miho </tr>
472 200 miho <tr>
473 200 miho <th colspan="2"> Krystaly </th>
474 200 miho </tr>
475 200 miho <tr>
476 200 miho <td> X1 </td>
477 200 miho <td> QM4.0MHz </td>
478 200 miho </tr>
479 200 miho <tr>
480 200 miho <th colspan="2"> Mechanické součásti </th>
481 200 miho </tr>
482 200 miho <tr>
483 200 miho <td> J1 </td>
484 200 miho <td> K375A </td>
485 200 miho </tr>
486 200 miho <tr>
487 200 miho <td> J2 </td>
488 200 miho <td> JUMP2X10_90 </td>
489 200 miho </tr>
490 200 miho <tr>
491 200 miho <td> J3 </td>
492 200 miho <td> CANNON9M_90 </td>
493 200 miho </tr>
494 200 miho <tr>
495 200 miho <td> J6 </td>
496 200 miho <td> JUMP2 </td>
497 200 miho </tr>
498 200 miho <tr>
499 200 miho <td> J7 </td>
500 200 miho <td> JUMP6 </td>
501 200 miho </tr>
502 200 miho <tr>
503 200 miho <td> SW0 </td>
504 200 miho <td> P-B143 </td>
505 200 miho </tr>
506 200 miho <tr>
507 200 miho <td> SW1, SW2, SW3 </td>
508 200 miho <td> P-DT6BL </td>
509 200 miho </tr>
510 200 miho <tr>
511 200 miho <td> SW4 </td>
512 200 miho <td> P-B1720 </td>
513 200 miho </tr>
514 200 miho <tr>
515 200 miho <th colspan="2"> Konstrukční součásti </th>
516 200 miho </tr>
517 200 miho <tr>
518 200 miho <td> 5ks </td>
519 200 miho <td> JUMPER </td>
520 200 miho </tr>
521 200 miho <tr>
522 200 miho <td> 4ks </td>
523 200 miho <td> Šroub M2.5x8, válcová hlava </td>
524 200 miho </tr>
525 200 miho <tr>
526 200 miho <td> 4ks </td>
527 200 miho <td> Matice M2.5 </td>
528 200 miho </tr>
529 200 miho <tr>
530 200 miho <td> 4ks </td>
531 200 miho <td> Matice M3 </td>
532 200 miho </tr>
533 200 miho <tr>
534 200 miho <td> 4ks </td>
535 200 miho <td> Šroub M3x12, křížový, válcová hlava </td>
536 200 miho </tr>
537 200 miho <tr>
538 200 miho <td> 4ks </td>
539 200 miho <td> Podložka M3 </td>
540 200 miho </tr>
541 200 miho <tr>
542 200 miho <td> 4ks </td>
543 200 miho <td> Sloupek M3x5 </td>
544 200 miho </tr>
545 200 miho </table>
546 200 miho
547 200 miho <h2> Oživení a nastavení </h2>
548 200 miho
549 200 miho <p>
550 200 miho Nejprve kontrolujeme napájecí napětí za stabilizátorem (+5V). Po
551 200 miho naprogramování procesoru by měla časomíra ožít. Místo fototranzistorů
552 200 miho provizorně dáme propojky a otestujeme, zda časomíra reaguje na tlačítka
553 200 miho START a STOP a zda posílá data prostřednictvím rozhraní RS232.
554 200 miho </p>
555 200 miho
556 200 miho <p>
557 200 miho Nastavení čidel se provádí v&nbsp;testovacím režimu. Nejdříve nastavíme
558 200 miho (trimry P1 a P2) proud lasery kousek nad bod, kdy začínají laserovat
559 200 miho (od tohoto bodu se rychle zvětšuje svítivost se vzrůstajícím proudem).
560 200 miho Nastavujeme raději menší proud.
561 200 miho </p>
562 200 miho
563 200 miho <p>
564 200 miho Poté nasměrujeme lasery a čidla proti sobě a připojíme čidla
565 200 miho s&nbsp;elektronikou. Při zapnutí tržíme tlačítko TEST a tím přejdeme do
566 200 miho testovacího režimu, kdy časomíra vydává tón jakmile je paprsek přerušený.
567 200 miho Trimry P3 a P4 nastavují rozhodovací úroveň čidel. Správně nastavená čidla
568 200 miho reagují na předmět o tloušťce cca 1mm i při vzdálenosti čidel 5m od sebe.
569 200 miho </p>
570 200 miho
571 200 miho <p>
572 200 miho Po zresetování je časomíra připravena k&nbsp;činnosti.
573 200 miho </p>
574 200 miho
575 200 miho <h1> Programové vybavení </h1>
576 200 miho
577 200 miho <h2> Uživatelský popis </h2>
578 200 miho
579 200 miho <p>
580 200 miho Časomíra má jediný úkol. Při aktivaci čidla START spustit měření času
581 200 miho a při aktivaci čidla STOP zobrazit změřený čas a výsledek odeslat
582 200 miho nadřazenému počítači přes sériovou linku RS232 (rychlostí 9600Bd 8 bitů
583 200 miho bez parity a bez řízení přenosu). Kromě toho časomíra při každé aktivaci
584 200 miho čidla krátce pípne.
585 200 miho </p>
586 200 miho
587 200 miho <p>
588 200 miho Aby bylo možné snadno seřídit čidla má program ještě testovací režim,
589 200 miho při kterém vydává tón po celou dobu aktivace čidel. Do testovacího režimu
590 200 miho se vstupuje tehdy, pokud je stlačeno tlačítko TEST (SW3) v&nbsp;okamžiku
591 200 miho zapnutí časomíry. Testovací režim se ukončuje vypnutím časomíry.
592 200 miho </p>
593 200 miho
594 200 miho <h2> Jak program funguje vevnitř </h2>
595 200 miho
596 200 miho <p>
597 200 miho Program pro procesor PIC byl napsán v&nbsp;jazyce C a přeložen pomocí
598 200 miho překladače CCS (viz <a href="http://www.ccsinfo.com/">http://www.ccsinfo.com</a>).
599 200 miho </p>
600 200 miho
601 200 miho <p>
602 200 miho Program je řízen přerušením od změny stavu portu B na který jsou připojena
603 200 miho čidla (a tlačítka). Stav programu je uložen ve stavové proměnné State_run
604 200 miho a jsou celkem 3 stavy:
605 200 miho </p>
606 200 miho
607 200 miho <ul>
608 200 miho <li> 0) stav klidu (čeká se na signál START)</li>
609 200 miho <li> 1) Stav běhu stopek (stopky běží a čeká se na signál STOP)</li>
610 200 miho <li> 2) Stav po ukončení běhu stopek (stopky změřily čas a obsluhuje se
611 200 miho zobrazení a přenos)</li>
612 200 miho </ul>
613 200 miho
614 200 miho <p>
615 200 miho V&nbsp;režimu běhu stopek se čas čítá na základě přerušení od časovače.
616 200 miho Perioda přerušení je 256us a čítač času je realizován tak, aby se právě
617 200 miho 1x za hodinu protočil. Čas se průběžně zobrazuje v&nbsp;sekundách
618 200 miho a milisekundách.
619 200 miho </p>
620 200 miho
621 200 miho <p>
622 200 miho Při aktivaci signálu START nebo STOP se nastaví do proměnné Beep počet
623 200 miho půlperiod pro pípnutí. Vlastní pípnutí se provádí v&nbsp;obsluze
624 200 miho přerušení od časovače.
625 200 miho </p>
626 200 miho
627 200 miho <p>
628 200 miho Protože procedura pro zobrazení času je velmi dlouhá (obsahuje převody
629 200 miho čísel na řetězce a dělení) je tato procedura společná jak pro výpis
630 200 miho na displej tak i pro přenos přes sériovou linku. Na které výstupy
631 200 miho zobrazení půjde řídí stavová proměnná PutCharMode.
632 200 miho </p>
633 200 miho
634 200 miho <p>
635 200 miho Testovací režim nepoužívá přerušení, je to obyčejná smyčka opakovaného
636 200 miho čtení a generování pípání pomocí programově realizovaného zpoždění.
637 200 miho Do testovacího režimu se vstupuje pokud při zapnutí stlačeno tlačítko TEST,
638 200 miho testovací režim nelze ukončit jinak než vypnutím časomíry (resetem).
639 200 miho </p>
640 200 miho
641 200 miho <p>
642 200 miho Hlavní program provádí tyto činnosti:
643 200 miho </p>
644 200 miho
645 200 miho <ul>
646 200 miho <li> Inicializace LCD a výpis verze jak na LCD tak i na RS232 </li>
647 200 miho <li> Inicializace vstupů s&nbsp;stavových proměnných </li>
648 200 miho <li> Test a případné spuštění testovacího režimu </li>
649 200 miho <li> Inicializace časovače </li>
650 200 miho <li> Spuštění nekonečné hlavní smyčky </li>
651 200 miho <li>
652 200 miho <ul>
653 200 miho <li> Nulování čítače a stavové proměnné State_run </li>
654 200 miho <li> Povolení obsluhy přerušení </li>
655 200 miho <li> Čekání dokud nedojde k&nbsp;přechodu k&nbsp;jinému než klidovému stavu </li>
656 200 miho <li> Po dobu běhu průběžné opakované vypisování času </li>
657 200 miho <li> Po ukončení režimu běhu okamžité vypsání změřeného času </li>
658 200 miho <li> Pauza (v této době ještě zní pípnutí od signálu STOP) </li>
659 200 miho <li> Výpis změřeného času na RS232 </li>
660 200 miho </ul>
661 200 miho </li>
662 200 miho </ul>
663 200 miho
664 200 miho <p>
665 200 miho Program je bohatě komentovaný a je proto snadné se v&nbsp;něm orientovat.
666 200 miho Proto je podrobnější popis zbytečný.
667 200 miho </p>
668 200 miho
669 200 miho </div>
670 200 miho
671 200 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
672 200 miho <!-- ============== PATIČKA ============== -->
673 200 miho <div class="Footer">
674 200 miho <script type="text/javascript">
675 200 miho <!--
676 200 miho SetRelativePath("../../../../");
677 200 miho DrawFooter();
678 200 miho // -->
679 200 miho </script>
680 200 miho <noscript>
681 200 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
682 200 miho </noscript>
683 200 miho </div>
684 200 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
685 200 miho
686 200 miho </body>
687 200 miho </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1