{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Designs/] [skrysohledac2/] [PrjInfo.txt] -

Blame information for rev 1905

Číslo řádky Revize Autor Line
1 1905 kaklik //
2 1905 kaklik // Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
3 1905 kaklik //
4 1905 kaklik
5 1905 kaklik [InfoShortDescription.en]
6 1905 kaklik AVR based DIY GPS
7 1905 kaklik
8 1905 kaklik [InfoShortDescription.cs]
9 1905 kaklik GPS navigace vlastní výroby
10 1905 kaklik
11 1905 kaklik [InfoLongDescription.en]
12 1905 kaklik If you don't like commercial GPS receivers, you can make your own
13 1905 kaklik to fit your needs and tastes. You can get longer battery life, original design and so one.
14 1905 kaklik
15 1905 kaklik [InfoLongDescription.cs]
16 1905 kaklik Pomocí tohoto návodu si snadno můžete sestavit vlastní GPS navigaci založenou na platformě AVR.
17 1905 kaklik Můžete tak získat delší životnost baterie, originální design a navíc pravděpodobně ušetříte.
18 1905 kaklik
19 1905 kaklik [End]
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1