{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [Templates/] [DirInfo.txt] -

Blame information for rev 944

Číslo řádky Revize Autor Line
1 944 miho //
2 944 miho // Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
3 944 miho //
4 944 miho // Syntaxe je tato:
5 944 miho //
6 944 miho // - Všechny řádky začínající znaky // jsou komentáře
7 944 miho //
8 944 miho // - Soubor je v kódování UTF8
9 944 miho //
10 944 miho // - Informace je uvozena značkou [Key]
11 944 miho // [Key] je klíč, který říká co je to za informaci
12 944 miho // [Key.en] je klíč s informací pro jazyk en
13 944 miho // Informace v jazyce má přednost před informací bez jazyka
14 944 miho //
15 944 miho // - Pokud klíč začíná Info (například [InfoShortDescription] ) tak se tato
16 944 miho // informace vloží do místa v templejtu označeném jako $InfoShortDescription
17 944 miho //
18 944 miho // - Konec souboru je uvozen značkou [End]
19 944 miho //
20 944 miho // - Informace je prostý text (nepoužívejte HTML značky)
21 944 miho //
22 944 miho // - Na pořadí položek v souboru nezáleží
23 944 miho //
24 944 miho // Zavedené klíče, příklad:
25 944 miho //
26 944 miho // [InfoShortDescription.cs]
27 944 miho // Krátký popis (nadpis) v češtině
28 944 miho //
29 944 miho // [InfoShortDescription.en]
30 944 miho // Short description (title) in English
31 944 miho //
32 944 miho // [InfoShortDescription]
33 944 miho // Short descriptpion for other languages
34 944 miho //
35 944 miho // [InfoLongDescription.en]
36 944 miho // A longer description (one paragraph, 2-4 lines max). The whole sentences
37 944 miho // with period et the end.
38 944 miho //
39 944 miho // [InfoLongDescription.cs]
40 944 miho // Delší popis na jeden odstavec, tak do 2-4 řádek. V celých větách a tečkou
41 944 miho // na konci
42 944 miho //
43 944 miho // [SortPreferences]
44 944 miho // Seznam adresářů pro třídění
45 944 miho //
46 944 miho
47 944 miho [InfoShortDescription.en]
48 944 miho
49 944 miho [InfoShortDescription.cs]
50 944 miho
51 944 miho [InfoLongDescription.en]
52 944 miho
53 944 miho [InfoLongDescription.cs]
54 944 miho
55 944 miho [SortPreferences]
56 944 miho
57 944 miho [End]
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1