{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [Templates/] [Modules.cs.ihtml] -

Blame information for rev 944

Číslo řádky Revize Autor Line
1 944 miho <!-- Templejt pro tvorbu indexu -->
2 944 miho <!--
3 944 miho
4 944 miho Templejt
5 944 miho ========
6 944 miho
7 944 miho Tento templejt je zpracováván substitučním strojem, který funguje tak, že
8 944 miho provede tyto úkony:
9 944 miho
10 944 miho - načte templejt (do své paměti)
11 944 miho - vyhodí tento komentář (všechny komentáře před první platnou řádkou)
12 944 miho - najde v něm všechny proměnné ve tvaru $InfoXXX a zapamatuje si je
13 944 miho - najde v něm všechna nastavení proměnných ve tvaru $InfoXXX = "YYY" a zapamatuje si je
14 944 miho - vyhodí z templejtu definice proměnných a případný komentář bezprostředně před definicí
15 944 miho
16 944 miho Poté je možné programem upravit obsah proměnných (typicky se generují
17 944 miho data na základě jiných proměnných a dat z disku na webu). Všechny proměnné
18 944 miho jsou programu dostupné v podobě pole, kde klíčem je jméno proměnné (bez
19 944 miho dolaru) a hodnotou je řetězec (i prázdý). Program může proměnné modifikovat
20 944 miho a definovat další (které se nepoužijí nejsou-li v právě použitém templejtu
21 944 miho použity).
22 944 miho
23 944 miho - provede substituci proměnných jejich obsahem
24 944 miho - výsledný řetězec - html stránku - předá klientovi
25 944 miho
26 944 miho Proměnné
27 944 miho ========
28 944 miho
29 944 miho Proměnné jsou definovány pouze v templejtu. Co není v templejtu
30 944 miho označeno jako proměnná nenahradí se skutečným obsahem. Aby mohl být
31 944 miho templejt přehledný je dovoleno používat víceřádkové obsahy proměnných.
32 944 miho
33 944 miho Definice hodnot je ve tvaru $InfoXXX = "YYY", kde
34 944 miho $InfoXXX je jméno proměnné (XXX jsou písmena, číslice, - a _ )
35 944 miho YYY je hodnota proměnné (je v uvozovkách, uvnitř použijte apostrofy)
36 944 miho
37 944 miho Hodnota proměnné může být na více řádků a může obsahovat odakazy na proměnné,
38 944 miho které se nahradí hodnotou těchto proměnných.
39 944 miho
40 944 miho Definice hodnot proměnných bez jejich použití v templejtu se používá například
41 944 miho při definici jazykově závislých řetězců pro program (program je jazykově
42 944 miho nezávislý).
43 944 miho
44 944 miho Substituce
45 944 miho ==========
46 944 miho
47 944 miho Úvodní komentáře na začátku templejtu budou odstraněny.
48 944 miho
49 944 miho Všechny výskyty proměnných v templejtu budou nahrazeny hodnotou proměnných.
50 944 miho Hodnota proměnné může být prázdná, definovaná v templejtu nebo vypočítaná
51 944 miho programem. Proměnné mouhou být v templejtu i vícekrát (nahradí se všude).
52 944 miho
53 944 miho Všechny definice hodnot proměnných se z templejtu odstraní. Nezáleží na místě
54 944 miho definice v templejtu. Vícenásobné uvedení hodnoty si (asi) zapamatuje poslední
55 944 miho uvedenou hodnotu.
56 944 miho
57 944 miho -->
58 944 miho <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
59 944 miho <html>
60 944 miho <head>
61 944 miho <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
62 944 miho <title> $InfoHeadTitle $InfoSection </title>
63 944 miho <meta name="keywords" content="$InfoKeyWords">
64 944 miho <meta name="description" content="$InfoDescription">
65 944 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
66 944 miho <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
67 944 miho <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
68 944 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../Web/PIC/MLAB.ico">
69 944 miho <script type="text/javascript" src="../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
70 944 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
71 944 miho </head>
72 944 miho
73 944 miho <body lang="cs">
74 944 miho
75 944 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
76 944 miho <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
77 944 miho <div class="Header">
78 944 miho <script type="text/javascript">
79 944 miho <!--
80 944 miho SetRelativePath("../../");
81 944 miho DrawHeader();
82 944 miho // -->
83 944 miho </script>
84 944 miho <noscript>
85 944 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
86 944 miho </noscript>
87 944 miho </div>
88 944 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
89 944 miho
90 944 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
91 944 miho <!-- ============== MENU ============== -->
92 944 miho <div class="Menu">
93 944 miho <script type="text/javascript">
94 944 miho <!--
95 944 miho SetRelativePath("../../");
96 944 miho DrawMenu();
97 944 miho // -->
98 944 miho </script>
99 944 miho <noscript>
100 944 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
101 944 miho </noscript>
102 944 miho </div>
103 944 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
104 944 miho
105 944 miho <!-- ============== TEXT ============== -->
106 944 miho <div class="Text">
107 944 miho
108 944 miho $InfoNoText = "Popis není k dispozici"
109 944 miho
110 944 miho <p class="Title">
111 944 miho $InfoShortDescription
112 944 miho </p>
113 944 miho
114 944 miho <p class="Subtitle">
115 944 miho $InfoLongDescription
116 944 miho </p>
117 944 miho
118 944 miho <!-- Klikací řádka s cestou -->
119 944 miho <h1 class="Small"> $InfoPath </h1>
120 944 miho $InfoPathTitle = "Klikací cesta zpět"
121 944 miho
122 944 miho <table>
123 944 miho <tr>
124 944 miho <th>Název</th>
125 944 miho <th>Náhled</th>
126 944 miho <th>Popis</th>
127 944 miho <th>WebSVN</th>
128 944 miho <th>HTML</th>
129 944 miho <th>PDF</th>
130 944 miho </tr>
131 944 miho <!-- Řádky indexu se vkládají sem -->
132 944 miho $InfoLine
133 944 miho <!-- Formát vkládané řádky -->
134 944 miho $InfoLine =
135 944 miho "
136 944 miho <tr>
137 944 miho <td> $InfoName</td>
138 944 miho <td> $InfoPicture</td>
139 944 miho <td> <p><i> $InfoDescripion</i></p>
140 944 miho <p class='Small'> $InfoLongDescription</p></td>
141 944 miho <td> $InfoWebSVN</td>
142 944 miho <td> $InfoHTML</td>
143 944 miho <td> $InfoPDF</td>
144 944 miho </tr>
145 944 miho "
146 944 miho <!-- Formát elementu pro oddělení adresářů a projektů -->
147 944 miho $InfoSeparator =
148 944 miho "
149 944 miho <tr>
150 944 miho <td colspan='6'> <hr> </td>
151 944 miho </tr>"
152 944 miho <!-- Lepidlo pro spojování více odkazů najednou v jedné položce -->
153 944 miho $InfoGlue = "<br>"
154 944 miho <!-- Co se dává do položek, které nemají obsah -->
155 944 miho $InfoNoPicture = "NoPicture.jpg"
156 944 miho $InfoNoInfo = "--"
157 944 miho $InfoSVNTitle = "Přístup ke všem souborům"
158 944 miho </table>
159 944 miho
160 944 miho </div>
161 944 miho
162 944 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
163 944 miho <!-- ============== PATIČKA ============== -->
164 944 miho <div class="Footer">
165 944 miho <script type="text/javascript">
166 944 miho <!--
167 944 miho SetRelativePath("../../");
168 944 miho DrawFooter();
169 944 miho // -->
170 944 miho </script>
171 944 miho <noscript>
172 944 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
173 944 miho </noscript>
174 944 miho </div>
175 944 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
176 944 miho
177 944 miho </body>
178 944 miho </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1