{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [Web/] [DirectLink.cs.tmpl] -

Blame information for rev 944

Číslo řádky Revize Autor Line
1 536 miho <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 536 miho <html>
3 536 miho <head>
4 536 miho <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5 537 miho <title> MLAB Rychlé odkazy </title>
6 537 miho <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB rychlé přímé odkazy ">
7 537 miho <meta name="description" content="Projekt MLAB, Rychlé odkazy">
8 536 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
9 536 miho <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
10 536 miho <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
11 536 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../Web/PIC/MLAB.ico">
12 536 miho <script type="text/javascript" src="../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
13 536 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
14 536 miho </head>
15 536 miho
16 536 miho <body lang="cs">
17 536 miho
18 536 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
19 536 miho <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
20 536 miho <div class="Header">
21 536 miho <script type="text/javascript">
22 536 miho <!--
23 536 miho SetRelativePath("../../");
24 536 miho DrawHeader();
25 536 miho // -->
26 536 miho </script>
27 536 miho <noscript>
28 536 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
29 536 miho </noscript>
30 536 miho </div>
31 536 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
32 536 miho
33 536 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
34 536 miho <!-- ============== MENU ============== -->
35 536 miho <div class="Menu">
36 536 miho <script type="text/javascript">
37 536 miho <!--
38 536 miho SetRelativePath("../../");
39 536 miho DrawMenu();
40 536 miho // -->
41 536 miho </script>
42 536 miho <noscript>
43 536 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
44 536 miho </noscript>
45 536 miho </div>
46 536 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
47 536 miho
48 536 miho <!-- ============== TEXT ============== -->
49 536 miho <div class="Text">
50 536 miho <p class="Title">
51 537 miho Rychlé odkazy
52 536 miho </p>
53 536 miho <p class="Subtitle">
54 537 miho Protože jste zadali odkaz, který není definován připravili jsme
55 543 miho pro Vás seznam definovaných rychlých odkazů.
56 536 miho </p>
57 537 miho <<DIRECTLINK Rychlý odkaz>>
58 537 miho <<REDIRECTION Přesměrování>>
59 537 miho <<TABLE>>
60 536 miho </div>
61 536 miho
62 536 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
63 536 miho <!-- ============== PATIČKA ============== -->
64 536 miho <div class="Footer">
65 536 miho <script type="text/javascript">
66 536 miho <!--
67 536 miho SetRelativePath("../../");
68 536 miho DrawFooter();
69 536 miho // -->
70 536 miho </script>
71 536 miho <noscript>
72 536 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
73 536 miho </noscript>
74 536 miho </div>
75 536 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
76 536 miho
77 536 miho </body>
78 536 miho </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1