{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Blame information for rev 117

Číslo řádky Revize Autor Line
1 43 kakl <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
2 43 kakl
3 43 kakl <html>
4 43 kakl
5 43 kakl <head>
6 43 kakl <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
7 43 kakl <title> Hlavní stránka MLAB </title>
8 43 kakl <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
9 43 kakl <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
10 117 miho <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
11 71 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico" />
12 71 miho <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
13 43 kakl </head>
14 43 kakl
15 43 kakl <body lang="cs">
16 43 kakl
17 43 kakl <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
18 43 kakl <div class="Header">
19 43 kakl <script type="text/javascript">
20 43 kakl <!--
21 71 miho SetRelativePath("");
22 43 kakl DrawHeader();
23 43 kakl // -->
24 43 kakl </script>
25 43 kakl <noscript>
26 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
27 43 kakl </noscript>
28 43 kakl </div>
29 43 kakl
30 43 kakl <!-- ============== MENU ============== -->
31 43 kakl <div class="Menu">
32 43 kakl <script type="text/javascript">
33 43 kakl <!--
34 43 kakl DrawMenu();
35 43 kakl // -->
36 43 kakl </script>
37 43 kakl <noscript>
38 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) menu je potøeba JavaScript </b>
39 43 kakl </noscript>
40 43 kakl </div>
41 43 kakl
42 43 kakl <!-- ============== TEXT ============== -->
43 43 kakl <div class="Text">
44 43 kakl <p class="Title">
45 43 kakl Vítejte ve svìtì MLAB
46 43 kakl <br>
47 43 kakl <a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Èeská vlajka"></a>
48 43 kakl <a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
49 43 kakl </p>
50 43 kakl <p class=Subtitle>
51 43 kakl Nekomerèní WEB nadšencù pro elektroniku s originálními návrhy modulù
52 43 kakl stavebnice MLAB. Zvláštì nás zajímají jednoèipové procesory
53 43 kakl a drobná robotika.
54 43 kakl <br>
55 43 kakl <i>
56 43 kakl Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme.
57 43 kakl </i>
58 43 kakl </p>
59 43 kakl <p>
60 71 miho Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù
61 71 miho a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>.
62 71 miho Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
63 71 miho na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
64 43 kakl </p>
65 71 miho <p>
66 71 miho <ul>
67 71 miho <li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
68 71 miho <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
69 71 miho <li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a> </li>
70 71 miho </ul>
71 71 miho </p>
72 43 kakl </div>
73 43 kakl
74 43 kakl <!-- ============== PATIÈKA ============== -->
75 43 kakl <div class="Footer">
76 43 kakl <script type="text/javascript">
77 43 kakl <!--
78 43 kakl DrawFooter();
79 43 kakl // -->
80 43 kakl </script>
81 43 kakl <noscript>
82 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
83 43 kakl </noscript>
84 43 kakl </div>
85 43 kakl
86 43 kakl </body>
87 43 kakl
88 43 kakl </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1