{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Blame information for rev 119

Číslo řádky Revize Autor Line
1 43 kakl <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
2 43 kakl
3 43 kakl <html>
4 43 kakl
5 43 kakl <head>
6 43 kakl <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
7 43 kakl <title> Hlavní stránka MLAB </title>
8 43 kakl <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
9 43 kakl <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
10 118 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
11 117 miho <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
12 71 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico" />
13 71 miho <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
14 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
15 43 kakl </head>
16 43 kakl
17 43 kakl <body lang="cs">
18 43 kakl
19 118 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
20 43 kakl <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
21 43 kakl <div class="Header">
22 43 kakl <script type="text/javascript">
23 43 kakl <!--
24 71 miho SetRelativePath("");
25 43 kakl DrawHeader();
26 43 kakl // -->
27 43 kakl </script>
28 43 kakl <noscript>
29 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
30 43 kakl </noscript>
31 43 kakl </div>
32 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
33 43 kakl
34 118 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
35 43 kakl <!-- ============== MENU ============== -->
36 43 kakl <div class="Menu">
37 43 kakl <script type="text/javascript">
38 43 kakl <!--
39 118 miho SetRelativePath("");
40 43 kakl DrawMenu();
41 43 kakl // -->
42 43 kakl </script>
43 43 kakl <noscript>
44 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) menu je potøeba JavaScript </b>
45 43 kakl </noscript>
46 43 kakl </div>
47 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
48 43 kakl
49 43 kakl <!-- ============== TEXT ============== -->
50 43 kakl <div class="Text">
51 43 kakl <p class="Title">
52 43 kakl Vítejte ve svìtì MLAB
53 43 kakl <br>
54 43 kakl <a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Èeská vlajka"></a>
55 43 kakl <a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
56 43 kakl </p>
57 43 kakl <p class=Subtitle>
58 43 kakl Nekomerèní WEB nadšencù pro elektroniku s originálními návrhy modulù
59 43 kakl stavebnice MLAB. Zvláštì nás zajímají jednoèipové procesory
60 43 kakl a drobná robotika.
61 43 kakl <br>
62 43 kakl <i>
63 43 kakl Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme.
64 43 kakl </i>
65 43 kakl </p>
66 43 kakl <p>
67 71 miho Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù
68 71 miho a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>.
69 71 miho Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
70 71 miho na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
71 71 miho <ul>
72 71 miho <li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
73 71 miho <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
74 119 miho <li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a></li>
75 71 miho </ul>
76 71 miho </p>
77 43 kakl </div>
78 43 kakl
79 118 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
80 43 kakl <!-- ============== PATIÈKA ============== -->
81 43 kakl <div class="Footer">
82 43 kakl <script type="text/javascript">
83 43 kakl <!--
84 118 miho SetRelativePath("");
85 43 kakl DrawFooter();
86 43 kakl // -->
87 43 kakl </script>
88 43 kakl <noscript>
89 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
90 43 kakl </noscript>
91 43 kakl </div>
92 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
93 43 kakl
94 43 kakl </body>
95 43 kakl
96 43 kakl </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1