{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Blame information for rev 3930

Číslo řádky Revize Autor Line
1 331 miho <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 43 kakl <html>
3 43 kakl <head>
4 1854 kaklik <meta name="google-site-verification" content="mBVyoUkJoJjltiEcR4qPo2yIWF-00ovzioPSIQJ-Huk" >
5 154 miho <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6 2332 kaklik <title> Modulární elektronická LABoratoř</title>
7 1033 kaklik <meta name="keywords" content="elektronická stavebnice MLAB univerzální moduly zapojení openhardware">
8 2331 kaklik <meta name="description" content="Projekt MLAB - Modular electronics LABoratory">
9 148 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
10 154 miho <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
11 381 miho <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
12 154 miho <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico">
13 154 miho <script type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
14 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
15 43 kakl </head>
16 43 kakl
17 43 kakl <body lang="cs">
18 43 kakl
19 148 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
20 43 kakl <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
21 43 kakl <div class="Header">
22 43 kakl <script type="text/javascript">
23 43 kakl <!--
24 71 miho SetRelativePath("");
25 43 kakl DrawHeader();
26 43 kakl // -->
27 43 kakl </script>
28 43 kakl <noscript>
29 154 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
30 43 kakl </noscript>
31 43 kakl </div>
32 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
33 43 kakl
34 148 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
35 43 kakl <!-- ============== MENU ============== -->
36 43 kakl <div class="Menu">
37 43 kakl <script type="text/javascript">
38 43 kakl <!--
39 118 miho SetRelativePath("");
40 43 kakl DrawMenu();
41 43 kakl // -->
42 43 kakl </script>
43 43 kakl <noscript>
44 154 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
45 43 kakl </noscript>
46 43 kakl </div>
47 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
48 43 kakl
49 334 miho <!-- Sekce pro ty, kteří mají vypnutý JavaScript -->
50 334 miho <noscript>
51 384 miho <div class="Center">
52 384 miho <div class="MenuNoscript">
53 384 miho <a href="Web/Articles.cs.html" title="Články, informace">Články</a>
54 384 miho <a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a>
55 384 miho <a href="Web/Designs.cs.html" title="Samostatné konstrukce">Konstrukce</a>
56 384 miho <a href="Web/News.cs.html" title="Novinky">Novinky</a>
57 614 miho <a href="Web/FAQ.cs.html" title="Nejčastější dotazy">FAQ</a>
58 384 miho <a href= "http://www.mlab.cz/photogallery/" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a>
59 384 miho <a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Download</a>
60 384 miho <a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a>
61 384 miho <a href="Web/Maintenance.cs.html" title="Stránka údržby webu">Údržba</a>
62 384 miho <a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a>
63 384 miho </div>
64 334 miho </div>
65 334 miho </noscript>
66 334 miho
67 43 kakl <!-- ============== TEXT ============== -->
68 43 kakl <div class="Text">
69 43 kakl <p class="Title">
70 3930 kaklik Open-source stavebnice MLAB
71 43 kakl <br>
72 165 miho <a href="index.cs.html"><img class="NoBorder" width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Česká vlajka"></a>
73 165 miho <a href="index.en.html"><img class="NoBorder" width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
74 43 kakl </p>
75 154 miho <p class="Subtitle">
76 1821 kaklik Tento WEB je plný originálních návrhů modulů a řešení.
77 43 kakl </p>
78 3926 kaklik <p class="Subtitle">
79 3926 kaklik <a href="./Web/PIC/about_bastl.jpg"><img src="./Web/PIC/about_bastl_small.jpg" alt="Typical MLAB design"></a>
80 333 miho </p>
81 1919 kaklik
82 43 kakl <p>
83 1821 kaklik Najdete zde plnou dokumentaci elektronické modulární stavebnice MLAB a dalších designů
84 1821 kaklik a článků našich autorů. Idea tohoto webu spočívá ve sdílení konstrukcí mezi autory ve stylu OpenSource. Lze tak ušetřit mnoho času
85 2327 kaklik jinak ztraceného vymýšlením již vymyšleného.
86 71 miho </p>
87 1928 kaklik
88 1821 kaklik <p>
89 1928 kaklik Začínajícím uživatelům může pomoci náš rozpracovaný <a href="./Articles/HowTo/Guide/DOC/HTML/beginner_user_guide.cs.html" >průvodce pro začátečníky</a> nebo
90 1928 kaklik případně naše <a href="http://wiki.mlab.cz/" title="MLAB wiki">wiki</a>.
91 1928 kaklik </p>
92 1928 kaklik
93 1928 kaklik <p>
94 1821 kaklik Více informací o našich cílech naleznete v těchto sekcích:
95 1821 kaklik </p>
96 154 miho <ul>
97 333 miho <li><a href="./Web/About.cs.html">O projektu MLAB</a></li>
98 333 miho <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
99 154 miho </ul>
100 43 kakl </div>
101 43 kakl
102 148 miho <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
103 148 miho <!-- ============== PATIČKA ============== -->
104 43 kakl <div class="Footer">
105 43 kakl <script type="text/javascript">
106 43 kakl <!--
107 118 miho SetRelativePath("");
108 43 kakl DrawFooter();
109 43 kakl // -->
110 43 kakl </script>
111 43 kakl <noscript>
112 334 miho <p><b> Pro zobrazení (vložení) patičky je potřeba JavaScript </b></p>
113 43 kakl </noscript>
114 43 kakl </div>
115 118 miho <!-- AUTOINCLUDE END -->
116 43 kakl
117 43 kakl </body>
118 43 kakl </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1