{HEADER END}
{BLAME START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Blame information for rev 61

Číslo řádky Revize Autor Line
1 43 kakl <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
2 43 kakl
3 43 kakl <html>
4 43 kakl
5 43 kakl <head>
6 43 kakl <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
7 43 kakl <title> Hlavní stránka MLAB </title>
8 43 kakl <link rel="StyleSheet" href="./Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
9 43 kakl <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
10 43 kakl <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
11 43 kakl <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="./Web/PIC/MLAB.ico" />
12 43 kakl <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="./Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
13 43 kakl </head>
14 43 kakl
15 43 kakl <body lang="cs">
16 43 kakl
17 43 kakl <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
18 43 kakl <div class="Header">
19 43 kakl <script type="text/javascript">
20 43 kakl <!--
21 43 kakl DrawHeader();
22 43 kakl // -->
23 43 kakl </script>
24 43 kakl <noscript>
25 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
26 43 kakl </noscript>
27 43 kakl </div>
28 43 kakl
29 43 kakl <!-- ============== MENU ============== -->
30 43 kakl <div class="Menu">
31 43 kakl <script type="text/javascript">
32 43 kakl <!--
33 43 kakl DrawMenu();
34 43 kakl // -->
35 43 kakl </script>
36 43 kakl <noscript>
37 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) menu je potøeba JavaScript </b>
38 43 kakl </noscript>
39 43 kakl </div>
40 43 kakl
41 43 kakl <!-- ============== TEXT ============== -->
42 43 kakl <div class="Text">
43 43 kakl <p class="Title">
44 43 kakl Vítejte ve svìtì MLAB
45 43 kakl <br>
46 43 kakl <a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Èeská vlajka"></a>
47 43 kakl <a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
48 43 kakl </p>
49 43 kakl <p class=Subtitle>
50 43 kakl Nekomerèní WEB nadšencù pro elektroniku s originálními návrhy modulù
51 43 kakl stavebnice MLAB. Zvláštì nás zajímají jednoèipové procesory
52 43 kakl a drobná robotika.
53 43 kakl <br>
54 43 kakl <i>
55 43 kakl Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme.
56 43 kakl </i>
57 43 kakl </p>
58 43 kakl <p>
59 43 kakl Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici
60 43 kakl <a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">MLAB</a>
61 43 kakl a dalších designù a èlánkù našich
62 43 kakl <a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">autorù</a>.
63 43 kakl Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>. Jsme autoøi nikoli
64 43 kakl sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
65 43 kakl <a href="./Web/AboutWeb.cs.html">na stránce o webu</a>.
66 43 kakl </p>
67 43 kakl </div>
68 43 kakl
69 43 kakl <!-- ============== PATIÈKA ============== -->
70 43 kakl <div class="Footer">
71 43 kakl <script type="text/javascript">
72 43 kakl <!--
73 43 kakl DrawFooter();
74 43 kakl // -->
75 43 kakl </script>
76 43 kakl <noscript>
77 43 kakl <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
78 43 kakl </noscript>
79 43 kakl </div>
80 43 kakl
81 43 kakl </body>
82 43 kakl
83 43 kakl </html>
{BLAME END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1