{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 118) na / (Revize 119)

Reverzní porovnání

index.cs.html

@@ -68,12 +68,10 @@

a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>.
Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
</p>
<p>
<ul>
<li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
<li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
<li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a> </li>
<li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a></li>
</ul>
</p>
</div>


index.en.html

@@ -72,12 +72,11 @@

We want to bring <i>new valuable information</i>. We are the authors not
the web links collectors. More information about our goals and about this web
is on the page <a href="Web/About.en.html">about this project</a>.
</p>
<p>
<ul>
<li><a href="Web/AboutMLAB.en.html">About MLAB</a></li>
<li><a href="Web/AboutAuthors.en.html">About Authors</a></li>
<li><a href="Web/AboutWeb.en.html">About MLAB web</a></li>
</ul>
</p>
</div>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1