{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 2863) na / (Revize 2864)

Reverzní porovnání

Web/Migration2013.en.html
Nový soubor

@@ -0,0 +1,119 @@

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title> About MLAB Authors </title>
<meta name="keywords" content="server migration setup chnges">
<meta name="description" content="Migration report for MLAB server">
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB Basic Style">
<link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../Web/PIC/MLAB.ico">
<script type="text/javascript" src="../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
</head>
<body lang="en">
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== HEADER ============== -->
<div class="Header">
<script type="text/javascript">
<!--
SetRelativePath("../");
DrawHeader();
// -->
</script>
<noscript>
<p><b> JavaScript is required for including of the header </b></p>
</noscript>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== MENU ============== -->
<div class="Menu">
<script type="text/javascript">
<!--
SetRelativePath("../");
DrawMenu();
// -->
</script>
<noscript>
<p><b> JavaScript is required for including of the menu </b><p>
</noscript>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- ============== TEXT ============== -->
<div class="Text">
<p class="Title">
Server MLAB hardware upgrade
</p>
<p class="Subtitle">
Servers MLAB and UST ran on Fujitsu-Siemens computer for long <i>seven</i>
years. Recently the computer has stability problems (crashes and disk
interface failures). So the time came to upgrade hardware.
We restructured data stored on server as well.
<p>
<h1> What works now </h1>
<p>
Subversion databases (on a new address) are accessible (svn protocol,
WebDAV is not running yet).<br>
MLAB web server is running without Wiki (not yet configured)<br>
Mail for domains MLAB.cz and UST.cz does not work (not yet configured)
</p>
<h1> SVN Change </h1>
<p>
Hosted Subversion databases are on different path. Users have to change
the path on their svn clients. The part <i>home</i> has been removed
from the path so that the subverion path does not contain internal
server path to data.
</p>
<p>
For example MLAB database users have change the path form <br>
<i>svn://svn.mlab.cz/home/MLAB</i> <br>
to <br>
<i>svn://svn.mlab.cz/MLAB</i>
</p>
<p>
If you use <i>Tortoise</i> svn client the function for path changing is
available from top directory of local copy by right click. The right
function is <i>Relocate...</i>. Don't be alarmed by strong warning.
</p>
<!--
<a name="WebMaster"></a>
<p>
In the case of any <i>technical problem</i> with our web let our
<i>webmaster</i> know at the address
<a href="mailto:webmaster@mlab.cz">webmaster@mlab.cz</a>.
</p>
-->
</div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== FOOTER ============== -->
<div class="Footer">
<script type="text/javascript">
<!--
SetRelativePath("../");
DrawFooter();
// -->
</script>
<noscript>
<p><b> JavaScript is required for including of the footer </b></p>
</noscript>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
</body>
</html>


Web/Migration2013.cs.html
Nový soubor

@@ -0,0 +1,119 @@

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title> Migrace serveru 2013 </title>
<meta name="keywords" content="migrace serveru změny nastavení">
<meta name="description" content="Zpráva o migraci serveru MLAB">
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
<link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../Web/PIC/MLAB.ico">
<script type="text/javascript" src="../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
</head>
<body lang="cs">
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== HLAVICKA ============== -->
<div class="Header">
<script type="text/javascript">
<!--
SetRelativePath("../");
DrawHeader();
// -->
</script>
<noscript>
<p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
</noscript>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== MENU ============== -->
<div class="Menu">
<script type="text/javascript">
<!--
SetRelativePath("../");
DrawMenu();
// -->
</script>
<noscript>
<p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
</noscript>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- ============== TEXT ============== -->
<div class="Text">
<p class="Title">
Převedení serveru MLAB do nového železa
</p>
<p class="Subtitle">
Servery MLAB a UST běžely na počítači Fujitsu-Siemens nepřetržitě
po dobu <i>sedmi</i> let. V poslední době začal mít tento stroj potíže
se spolehlivostí (nedefinované pády systému a odpojování disků a
podobně). Nastal tedy čas na upgrade hardwaru. Při této příležitosti
jsme přestrukturovali umístění dat na serveru.
<p>
<h1> Co už funguje a ještě ne </h1>
<p>
Fungují Subversion databáze (mají novou cestu) přístupné svn protokolem
(WebDAV ještě není nastaven). <br>
Funguje základní MLAB web, zatím bez Wiki (není ještě nastavena)<br>
Nefunguje mail domén MLAB a UST (není ještě nastaven)
</p>
<h1> Změna SVN </h1>
<p>
Došlo ke změně umístění svn databází hostovaných na serveu. Uživatelé si
tedy musí u svího svn klienta přenastavit cestu. Z cesty zmizela
část <i>home</i>, cesta již není závislá na skutečné cestě k datů na
serveru.
</p>
<p>
Například pro svn databázi MLAB si místo <br>
<i>svn://svn.mlab.cz/home/MLAB</i> <br>
nastavte <br>
<i>svn://svn.mlab.cz/MLAB</i>
</p>
<p>
Používáte-li klienta <i>Tortoise</i>, funkce pro změnu cesty se jmenuje
<i>Přemístit...</i> a vyvolá se přes pravé tlačítko na nejvyšším adresáři
lokální kopie svn databáze. Hrozivě vyhlížejícího varování se nelekněte.
</p>
<!--
<a name="WebMaster"></a>
<p>
V případě <i>technických problémů</i> s webem kontaktujte prosím
<i>webmastera </i> na adrese
<a href="mailto:webmaster@mlab.cz">webmaster@mlab.cz</a>.
</p>
-->
</div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== PATIČKA ============== -->
<div class="Footer">
<script type="text/javascript">
<!--
SetRelativePath("../");
DrawFooter();
// -->
</script>
<noscript>
<p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
</noscript>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
</body>
</html>


index.cs.html

@@ -81,11 +81,13 @@

<a href="./Web/Designs.cs.html" ><img src="./Web/PIC/pic_designs.cs.gif" alt="Konstrukce"></a>
</p>
<p class="Title">
Právě probíhá migrace serveru na nové želeso. Po dobu migrace bude fungování serveru omezeno.
<br>
Za komplikace se omlouváme.
</p>
<p class="Title">
Právě probíhá migrace serveru na nové želeso. Po dobu migrace bude fungování serveru omezeno.
Více informací je na adrese
<a href="Web/Migration2013.cs.html">http://www.mlab.cz/Web/Migration2013.cs.html</a>.
<br>
Za komplikace se omlouváme.
</p>
<p>
Najdete zde plnou dokumentaci elektronické modulární stavebnice MLAB a dalších designů
a článků našich autorů. Idea tohoto webu spočívá ve sdílení konstrukcí mezi autory ve stylu OpenSource. Lze tak ušetřit mnoho času


index.en.html

@@ -83,11 +83,13 @@

<a href="./Web/Modules.en.html" ><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_modules.en.gif" alt="Modules" ></a>
<a href="./Web/Designs.en.html" ><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_designs.en.gif" alt="Designs" ></a>
</p>
<p class="Title">
Hardware upgrade is just made. The server will not work properly until the process is finished.
<br>
We aplologize for inconvenience.
</p>
<p class="Title">
Hardware upgrade is just made. The server will not work properly until the process is finished.
More information is at address
<a href="Web/Migration2013.en.html">http://www.mlab.cz/Web/Migration2013.en.html</a>.
<br>
We aplologize for inconvenience.
</p>
<p>
On this web there are published MLAB modules,
their documentation and other original papers about electronics and designs


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1