{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 332) na / (Revize 333)

Reverzní porovnání

index.en.html

@@ -63,18 +63,24 @@

The web is not finished yet, in fact we are working on it these days.
</i>
</p>
<p class="Center">
<a href="./Web/Articles.en.html"><img class="NoBorder" width=100 height=62 src="./Web/PIC/pic_articles.gif" alt="Articles"></a>
<a href="./Web/Modules.en.html" ><img class="NoBorder" width=100 height=62 src="./Web/PIC/pic_modules.gif" alt="Modules" ></a>
<a href="./Web/Designs.en.html" ><img class="NoBorder" width=100 height=62 src="./Web/PIC/pic_designs.gif" alt="Designs" ></a>
</p>
<p>
On this web there are published MLAB modules,
their documentation and other original papers about electronics and designs
written by our authors.
We want to bring <i>new valuable information</i>. We are the authors not
the web links collectors. More information about our goals and about this web
is on the page <a href="Web/About.en.html">about this project</a>.
is on these pages:
</p>
<ul>
<li><a href="Web/AboutMLAB.en.html">About MLAB</a></li>
<li><a href="Web/AboutAuthors.en.html">About Authors</a></li>
<li><a href="Web/AboutWeb.en.html">About MLAB web</a></li>
<li><a href="./Web/About.en.html">About MLAB project</a></li>
<li><a href="./Web/AboutMLAB.en.html">About MLAB</a></li>
<li><a href="./Web/AboutAuthors.en.html">About Authors</a></li>
<li><a href="./Web/AboutWeb.en.html">About MLAB web</a></li>
</ul>
</div>


index.cs.html

@@ -61,16 +61,22 @@

Web není ještě hotový. Právě na něm pracujeme.
</i>
</p>
<p class="Center">
<a href="./Web/Articles.cs.html"><img class="NoBorder" width=100 height=62 src="./Web/PIC/pic_articles.gif" alt="Články" ></a>
<a href="./Web/Modules.cs.html" ><img class="NoBorder" width=100 height=62 src="./Web/PIC/pic_modules.gif" alt="Moduly" ></a>
<a href="./Web/Designs.cs.html" ><img class="NoBorder" width=100 height=62 src="./Web/PIC/pic_designs.gif" alt="Konstrukce"></a>
</p>
<p>
Tento WEB slouží ke zveřejňování designů pro stavebnici MLAB a dalších designů
a článků našich autorů. Naším cílem je přinášet <i>hodnotné informace</i>.
Jsme autoři nikoli sběratelé odkazů. Více informací o našich cílech naleznete
na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
na těchto stránkách:
</p>
<ul>
<li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a>
<li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a>
<li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a>
<li><a href="./Web/About.cs.html">O projektu MLAB</a></li>
<li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
<li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
<li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a></li>
</ul>
</div>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1