{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 370) na / (Revize 371)

Reverzní porovnání

index.cs.html

@@ -54,7 +54,7 @@

<a href="Web/Photos.cs.html" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a>
<a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Download</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Forum uživatelů a autorů">Forum</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Fórum uživatelů a autorů">Fórum</a>
<a href="Web/Maintenance.cs.html" title="Stránka údržby webu">Údržba</a>
<a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a>
</div>


index.en.html

@@ -44,7 +44,7 @@

</div>
<!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- Sekction for those, who have disabled JavaScript -->
<!-- Section for those, who have disabled JavaScript -->
<noscript>
<div class="MenuNoscript">
<a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Articles</a>


Web/Templates/Template.en.html

@@ -53,8 +53,8 @@

Authors name
</p>
<p class=Subtitle>
This is Page Template for creation of new pages. This field usualy
contains breef description of the page. How to use styles on pages
This is Page Template for creation of new pages. This field usually
contains brief description of the page. How to use styles on pages
is written on a&nbsp;separate page with
<a href=".HowToUseStyle.en.html">style usage</a>.
</p>


Web/Downloads.en.html

@@ -61,15 +61,15 @@

<a href="http://tortoisesvn.net/downloads"
title="Download Page">TortoiseSVN</a>.
To configure it it is necessary to set address of SVN server, use
"svn://www.mlab.cz/home/MLAB/".
Annonymous access is read only. If you whish to contribute to the MLAB project
"<i>svn://svn.mlab.cz/home/MLAB/</i>".
Anonymous access is read only. If you whish to contribute to the MLAB project
contact any of the
<a href="./AboutAuthors.en.html">authors</a>.
<p>
<h1 id="WebSVN" class="FirstWord Small"> WebSVN </h1>
<p>
WebSVN is Web access to SVN server. You can online browse source and design files or
you can download compressed subdirectory (tarball, that is tar+gzip archive).
you can download compressed subdirectory (ZIP archive).
You can use link from main menu
<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=English"
title="Web interface to SVN database">WebSVN</a>.


Web/Downloads.cs.html

@@ -56,17 +56,12 @@

<li><a href="#FTP">Stažení přes FTP</a></li>
</ul>
<h1 id="SVN_client" class="FirstWord Small"> SVN klient </h1>
<p>
.....
<p>
Ke stažení dat pomocí SVN potřebujete SVN klienta, například
<a href="http://tortoisesvn.net/downloads"
title="Download stránka">TortoiseSVN</a>.
Po jeho instalaci je třeba zadat adresu SVN serveru, v tomto případě to je
"svn://www.mlab.cz/home/MLAB/".
"<i>svn://svn.mlab.cz/home/MLAB/</i>".
Jako anonymní uživatel máte práva pouze na čtení. Pokud by jste se chtěli
aktivně podílet na projektu MLAB, tak kontaktujte některého z
<a href="./AboutAuthors.cs.html">autorů</a>

@@ -74,8 +69,8 @@

<p>
<h1 id="WebSVN" class="FirstWord Small"> WebSVN </h1>
<p>
Pomocí WebSVN můžete data přímo prohlížet a případně stahovat zakomprimované celé adresáře
(tarball, tedy tar a gzip).
Pomocí WebSVN můžete data přímo prohlížet a případně stahovat
zakomprimované celé adresáře (ZIP archiv).
Přístup do databáze získáte automaticky po kliknutí na odkaz
<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky"
title="Web interface to SVN database">WebSVN</a> v panelu odkazů.


Web/Modules.en.html

@@ -50,7 +50,7 @@

Overview of MLAB Modules
</p>
<p class=Subtitle>
You can find an overview of MLAB Mudules here. It is automatically
You can find an overview of MLAB Modules here. It is automatically
generated page based on source database and the overview can be sorted
variously.
</p>


Web/JS/MLAB_Menu.js

@@ -121,7 +121,7 @@

Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/photogallery/" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Download</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Forum uživatelů a autorů">Forum</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Fórum uživatelů a autorů">Fórum</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Maintenance.cs.html" title="Stránka údržby webu">Údržba</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a> </li>';
Content+='</ul>';


Web/AboutWeb.en.html

@@ -100,7 +100,7 @@

to CVS or SourSafe). Every piece of information is in SubVersion database and
web content is automatically generated. SubVersion is primarily intended for
the authors. Users do not need to install SubVersion client. The content of SVN
is accessible wia WebSVN Web interface (read only).
is accessible via WebSVN Web interface (read only).
</p>
<p>
Web server is Apache running on Linux.


Web/Modules.cs.html

@@ -105,7 +105,7 @@

<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=/Modules/ATmega8/ATmega801A/">WebSVN</a> &nbsp;
<a href="../Modules/ATmega8/ATmega801A/ProjectInfo.xml">XML</a> &nbsp;
<a href="../Modules/ATmega8/ATmega801A/DOC/Programovani AVR.cs.pdf">PDF</a> &nbsp;
<a href="../Modules/ATmega8/ATmega801A/DOC/HTML/Programovani AVR.cs.html">Programování proceosrů AVR</a>
<a href="../Modules/ATmega8/ATmega801A/DOC/HTML/Programovani AVR.cs.html">Programování procesorů AVR</a>
<br>
</p>

@@ -115,7 +115,7 @@

<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=/Modules/TTLPROBE/TTLPROBE01A/">WebSVN</a> &nbsp;
<a href="../Modules/TTLPROBE/TTLPROBE01A/ProjectInfo.xml">XML</a> &nbsp;
<a href="../Modules/TTLPROBE/TTLPROBE01A/DOC/TTLPROBE01A.cs.pdf">PDF</a> &nbsp;
<a href="../Modules/TTLPROBE/TTLPROBE01A/DOC/HTML/TTLPROBE01A.cs.html">TTL logická sounda do ruky (malinká)</a>
<a href="../Modules/TTLPROBE/TTLPROBE01A/DOC/HTML/TTLPROBE01A.cs.html">TTL logická sonda do ruky (malinká)</a>
<br>
<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=/Modules/TTLPROBE/TTLPROBE02A/">WebSVN</a> &nbsp;
<a href="../Modules/TTLPROBE/TTLPROBE02A/ProjectInfo.xml">XML</a> &nbsp;

@@ -135,7 +135,7 @@

<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=/Modules/LCD2L4P/LCD2L4P01A/">WebSVN</a> &nbsp;
<a href="../Modules/LCD2L4P/LCD2L4P01A/ProjectInfo.xml">XML</a> &nbsp;
<a href="../Modules/LCD2L4P/LCD2L4P01A/DOC/LCD2L4P01A.cs.pdf">PDF</a> &nbsp;
<a href="../Modules/LCD2L4P/LCD2L4P01A/DOC/HTML/LCD2L4P01A.cs.html">Modul dvouřádkového LCD displejej se 4 tlačítky</a>
<a href="../Modules/LCD2L4P/LCD2L4P01A/DOC/HTML/LCD2L4P01A.cs.html">Modul dvouřádkového LCD displeje se 4 tlačítky</a>
<br>
<a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=/Modules/RS232/RS232SINGLE01A/">WebSVN</a> &nbsp;
<a href="../Modules/RS232/RS232SINGLE01A/ProjectInfo.xml">XML</a> &nbsp;


Web/News.en.html

@@ -57,7 +57,7 @@

There are missing project info files <b>ProjectInfo.xml</b>.
I am going to add them by the time. I am going to write scripts for
automatic generation of index pages (modules, designs and articles).
All other features should work. Photogalery is beeing tested.
All other features should work. Photogalery is being tested.
</p>
<h1> History </h1>

@@ -96,7 +96,7 @@

<h3> 2006/9/18 </h3>
<p>
<i>MIHO:</i>
Renamed Apparatus to Designs. Maintanance page moved and secured.
Renamed Apparatus to Designs. Maintenance page moved and secured.
</p>
<h3> 2006/9/17 </h3>

@@ -114,7 +114,7 @@

<h3> 2006/9/13 </h3>
<p>
<i>MIHO:</i>
Finished update of static pages and their's validity.
Finished update of static pages and theirs validity.
</p>
<h3> 2006/9/11 </h3>


Web/Maintenance/List.php

@@ -48,7 +48,7 @@

</tr>
<tr>
<td> Testování vyhledávačů </td>
<td> <a href="?selection=Search">Search</a> <td>
<td> <a href="?selection=Search">Search</a> </td>
</table>
<p>


Web/Maintenance/ToDoList.html

@@ -58,6 +58,13 @@

</p>
<p>
<i>Informace o nastavení DNS:</i>
Myslím, že by stručný popis toho, jak je aktuálně nastavené DNS také
nebyl špatný. Strčím to do údržby (dynamicky generované aby se nemohlo
stát, že tam budou blbosti).
</p>
<p>
<i>Mapa serveru:</i>
Zvážit udělání mapy serveru pro Google.
</p>

@@ -69,7 +76,7 @@

<p>
<i>Indexové stránky:</i>
Udělat kostru indexových stránek. Nezpomenout na datum aktualizace
Udělat kostru indexových stránek. Nezapomenout na datum aktualizace
stránky (ale opravdové aktualizace, asi podle ProjectInfo.xml).
</p>


Web/Maintenance/Maintenance.en.php

@@ -52,10 +52,10 @@

<p class=Subtitle>
Maintenance Page is intended for <b>webmaster only</b>.
</p>
<?php
<?php
$lang="en";
require_once("Maintenance.php");
?>
?>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->


Web/Maintenance/Maintenance.cs.php

@@ -52,10 +52,10 @@

<p class="Subtitle">
Stránka údržby webu. Je určena <b>pouze</b> pro <b>správce</b> webu.
</p>
<?php
<?php
$lang="cs";
require_once("Maintenance.php");
?>
?>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->


Web/Maintenance/CommitLog.php

@@ -51,7 +51,7 @@

<th> SubVersion Status </th>
</tr>
<tr>
<td> <code><?php echo $x; ?> </code></td>
<td> <code><?php echo $x; ?></code></td>
</tr>
</table>
<?php

@@ -77,8 +77,7 @@

<td> <?php echo $x[3]; ?> &nbsp; </td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>
<code><?php
<td colspan=2> <code><?php
if (isset($x)) unset($x);
Exec("svnlook changed /home/MLAB -r $last", $x);
echo implode("\n", $x); ?></code> </td>


Web/News.cs.html

@@ -112,7 +112,7 @@

<p>
<i>MIHO:</i>
Aktualizace WebSVN na revizi 501. Opraveny další chyby WebSVN.
Fórum nefunguje protože mu vadí nasatvení utf-8, které potřebuje WebSVN.
Fórum nefunguje protože mu vadí nastavení utf-8, které potřebuje WebSVN.
</p>
<h3> 13.9.2006 </h3>


Web/Maintenance.en.html

@@ -55,7 +55,7 @@

</p>
<p>
This page is <b>not</b> for ordinary <b>users</b> because it
can cause demage of the web. The page contains auxiliary links
can cause damage of the web. The page contains auxiliary links
and links to not finished pages. The functionality of the objects
on this page is not guaranteed.
</p>


Web/Maintenance.cs.html

@@ -55,12 +55,12 @@

</p>
<p>
Tato stránka slouží správci webu pro údržbu systému. Stránka
<b>není</b> určena pro <b>běžné</b> uživatele protože může zůsobit
<b>není</b> určena pro <b>běžné</b> uživatele protože může zapůsobit
poškození webu. Stránka obsahuje pomocné odkazy a odkazy na rozpracované
stránky. Funkčnost objektů na této stránce není zaručena.
</p>
<hr>
<h2 class="Center"><a href="http://www.mlab.cz/Web/Maintenance/Maintenance.cs.php"> Přilásit se ... </a></h2>
<h2 class="Center"><a href="http://www.mlab.cz/Web/Maintenance/Maintenance.cs.php"> Přihlásit se ... </a></h2>
</div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1