{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 383) na / (Revize 384)

Reverzní porovnání

index.en.html

@@ -47,17 +47,19 @@

<!-- Section for those, who have disabled JavaScript -->
<noscript>
<div class="MenuNoscript">
<a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Articles</a>
<a href="Web/Modules.en.html" title="Individual MLAB Modules">Modules</a>
<a href="Web/Designs.en.html" title="Independed Designs">Designs</a>
<a href="Web/News.en.html" title="News">News</a>
<a href="Web/Photos.en.html" title="Photo Gallery">Photogallery</a>
<a href="Web/Downloads.en.html" title="For download">Downloads</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=English" title="Web interface to SVN database">WebSVN</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Forum MLAB">Forum</a>
<a href="Web/Maintenance.en.html" title="Maintenance page">Maintenance</a>
<a href="Web/About.en.html" title="About Project">About</a>
<div class="Center">
<div class="MenuNoscript">
<a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Articles</a>
<a href="Web/Modules.en.html" title="Individual MLAB Modules">Modules</a>
<a href="Web/Designs.en.html" title="Independed Designs">Designs</a>
<a href="Web/News.en.html" title="News">News</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/photogallery/" title="Photo Gallery">Photogallery</a>
<a href="Web/Downloads.en.html" title="For download">Downloads</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=English" title="Web interface to SVN database">WebSVN</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Forum MLAB">Forum</a>
<a href="Web/Maintenance.en.html" title="Maintenance page">Maintenance</a>
<a href="Web/About.en.html" title="About Project">About</a>
</div>
</div>
</noscript>


Web/CSS/MLAB.css

@@ -188,6 +188,7 @@

/* Společná nastavení pro Hlavičku Menu a Patičku */
/* ---------------------------------------------- */
div.Header noscript, div.Menu noscript, div.Footer noscript,
div.InnerHeader, div.InnerMenu, div.InnerFooter {
/*border: dotted #FF8080 1px; /* pro ladění */
width: 100%; /* přes celou stránku */

@@ -200,7 +201,8 @@

/* Nastavení specifická pro Hlavičku */
/* --------------------------------- */
div.InnerHeader { /* kontejner na hlavičku */
div.InnerHeader, /* kontejner na hlavičku */
div.Header noscript { /* náhradní text když není JavaScript */
/*border: solid 1px red; /* pro ladění */
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
z-index: 100; /* hodně navrch */

@@ -214,6 +216,28 @@

line-height: 100%; /* vzdálenost řádek od sebe */
}
div.Header noscript p { /* náhradní text když není JavaScript */
font-size: 0.33333em; /* obvyklá velikost písma */
vertical-align: top; /* text v horní části hlavičky */
}
div.MenuNoscript {
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
z-index: 101; /* nad hlavičkou */
_position: static; /* IE6 neumí position fixed */
top: 1.2em; /* umistění do spodní části hlavičky */
white-space: nowrap; /* je zakázáno zalomit hlavičku */
overflow: hidden; /* co přečuhuje zahoď */
width: 100%; /* přes celou stránku */
margin: 0em; /* pro jistotu žádný vnější okraj */
border: 0em; /* pro jistotu */
}
div.MenuNoscript a { /* Odkazy v pomocné hlavičce */
padding-left: 0.5ex; /* mezera mezi odkazy */
padding-right: 0.5ex;
}
div.InnerHeader .HeaderLogo { /* text loga "MLAB" v hlavičce*/
/*background: #CCFFCC; /* pro ladění */
padding-left: 0.2em; /* mezera vlevo */

@@ -258,7 +282,8 @@

/* Nastavení specifická pro Menu */
/* ----------------------------- */
div.InnerMenu { /* kontejner pro menu */
div.InnerMenu, /* kontejner pro menu */
div.Menu noscript { /* náhradní text když není JavaScript */
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
_position: static; /* IE6 neumí position fixed */
width: 16ex; /* šířka bloku s menu */

@@ -330,17 +355,11 @@

_padding-right: 2px; /* IE6 mezera mezi prvky vpravo */
}
/* Zobrazení pomocného menu když není JavaScript */
/* --------------------------------------------- */
div.MenuNoscript a { /* Odkazy v pomocné hlavičce */
padding-left: 0.5ex; /* mezera mezi odkazy */
padding-right: 0.5ex;
}
/* Nastavení specifická pro Patičku */
/* -------------------------------- */
div.InnerFooter{ /* patička */
div.InnerFooter, /* patička */
div.Footer noscript { /* náhradní text když není JavaScript */
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
_position: static; /* IE6 neumí position fixed */
bottom: -4px; /* umístění na stránce = šířka čáry nahoře a dole */

@@ -354,6 +373,13 @@

} /* přidal jsem pevnou mezeru do textu */
/* Zobrazení hlavičky, patičky a menu když není JavaScript */
/* ------------------------------------------------------- */
noscript p { /* Odstavec není odstavcem ale řádkou */
display: inline; /* aby nebylo odřádkování */
}
/*============================================================================*/
/* Nastavení pro tělo dokumentu */
/*============================================================================*/


index.cs.html

@@ -47,17 +47,19 @@

<!-- Sekce pro ty, kteří mají vypnutý JavaScript -->
<noscript>
<div class="MenuNoscript">
<a href="Web/Articles.cs.html" title="Články, informace">Články</a>
<a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a>
<a href="Web/Designs.cs.html" title="Samostatné konstrukce">Konstrukce</a>
<a href="Web/News.cs.html" title="Novinky">Novinky</a>
<a href="Web/Photos.cs.html" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a>
<a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Download</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Fórum uživatelů a autorů">Fórum</a>
<a href="Web/Maintenance.cs.html" title="Stránka údržby webu">Údržba</a>
<a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a>
<div class="Center">
<div class="MenuNoscript">
<a href="Web/Articles.cs.html" title="Články, informace">Články</a>
<a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a>
<a href="Web/Designs.cs.html" title="Samostatné konstrukce">Konstrukce</a>
<a href="Web/News.cs.html" title="Novinky">Novinky</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/photogallery/" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a>
<a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Download</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a>
<a href= "http://www.mlab.cz/Forum/" title="Fórum uživatelů a autorů">Fórum</a>
<a href="Web/Maintenance.cs.html" title="Stránka údržby webu">Údržba</a>
<a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a>
</div>
</div>
</noscript>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1