{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 3924) na / (Revize 3925)

Reverzní porovnání

index.cs.html

@@ -75,6 +75,9 @@

<p class="Subtitle">
Tento WEB je plný originálních návrhů modulů a řešení.
</p>
<p class="Subtitle">
<a href="PF2015.JPG"><img src="PF2015_Small.JPG" alt="PF2015"></a>
</p>
<p class="Rozcestnik">
<a href="./Web/Articles.cs.html"><img src="./Web/PIC/pic_articles.cs.gif" alt="Články" ></a>
<a href="./Web/Modules.cs.html" ><img src="./Web/PIC/pic_modules.cs.gif" alt="Moduly" ></a>


WebSVN/filedetails.php

@@ -157,7 +157,8 @@

$url = $config->getURL($rep, $path, "blame");
$vars["blamelink"] = "<a href=\"${url}rev=$passrev&amp;sc=$showchanged\">${lang["BLAME"]}</a>";
$url = $config->getURL($rep, $path, "get");
#$url = $config->getURL($rep, $path, "get");
$url = $config->getURL($rep, $path, "file");
$vars["getfile"] = "<a href=\"${url}getfile&amp;rev=$passrev&amp;sc=$showchanged\">${lang["GETFILE"]}</a>";
$listing = array ();


WebSVN/include/configclass.inc

@@ -863,7 +863,8 @@

break;
}
if ($rep == -1)
# if ($rep == -1)
if (!is_object($rep))
return $fname."?path=".urlencode($path)."&amp;";
else
return $fname."?repname=".urlencode($rep->getDisplayName())."&amp;path=".urlencode($path)."&amp;";


index.en.html

@@ -78,6 +78,9 @@

some electronics. It does not matter if you are professional
developer or hobbyist. You will be surprised by the quality!
</p>
<p class="Subtitle">
<a href="PF2015.JPG"><img src="PF2015_Small.JPG" alt="PF2015"></a>
</p>
<p class="Rozcestnik">
<a href="./Web/Articles.en.html"><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_articles.en.gif" alt="Articles"></a>
<a href="./Web/Modules.en.html" ><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_modules.en.gif" alt="Modules" ></a>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1