{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 3926) na / (Revize 3925)

Reverzní porovnání

Modules/Mechanical/ALBASE1521/ALBASE1521_Small.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


index.en.html

@@ -78,8 +78,13 @@

some electronics. It does not matter if you are professional
developer or hobbyist. You will be surprised by the quality!
</p>
<p class="Subtitle">
<a href="./Web/PIC/about_bastl.jpg"><img src="./Web/PIC/about_bastl_small.jpg" alt="Typical MLAB design"></a>
<p class="Subtitle">
<a href="PF2015.JPG"><img src="PF2015_Small.JPG" alt="PF2015"></a>
</p>
<p class="Rozcestnik">
<a href="./Web/Articles.en.html"><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_articles.en.gif" alt="Articles"></a>
<a href="./Web/Modules.en.html" ><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_modules.en.gif" alt="Modules" ></a>
<a href="./Web/Designs.en.html" ><img class="NoBorder" src="./Web/PIC/pic_designs.en.gif" alt="Designs" ></a>
</p>
<p>


Web/CSS/MLAB.css

@@ -41,7 +41,7 @@

/* ------------------------------------- */
html, body {
background: none #FFFFFF; /* barva pozadí bez obrázku */
color: black; /*#000000; /* barva písma */
color: #000000; /* barva písma */
margin: 0px; /* sjednotíme okraje pro všechny prohlížeče */
padding: 0px; /* sjednotíme výplň */
}

@@ -58,7 +58,7 @@

/* Standardní písmo odstavců */
/* ------------------------- */
p { /* standardní písmo odstavce */
font-family: PT Sans; /* řez písma */
font-family: "Times New Roman"; /* řez písma */
line-height: 1.3em; /* mezera mezi řádky uvnitř odstavce */
margin-left: 0px; /* standarně text od okraje */
margin-right: 0px; /* k okraji, mezera zajištěna paddingem */

@@ -71,17 +71,17 @@

/* -------------------------------- */
p.Titul, li.Titul, div.Titul,
p.Title, li.Title, div.Title { /* titulek článku, obdoba H1 */
font-family: PT Sans; /* nadpisové písmo */
font-family: Arial; /* nadpisové písmo */
font-weight: bolder; /* tlistší písmo */
text-align: center; /* centrované */
font-size: 200%; /* velké písmo */
color: black;/*#CC0000; /* hlavní nadpisová barva */
color: #CC0000; /* hlavní nadpisová barva */
margin-top: 0.5em; /* mezera před odstavcem */
margin-bottom: 0.5em; /* mezera za odstavcem */
}
p.Autor, li.Autor, div.Autor { /* standardní písmo */
font-family: PT Sans; /* nadpisovým písmem */
font-family: Arial; /* nadpisovým písmem */
text-align: center; /* centrované */
color: blue; /* vedlejší nadpisová barva */
margin-top: 0.25em; /* mezera před odstavcem */

@@ -89,11 +89,11 @@

p.MsoSubtitle, li.MsoSubtitle, div.MsoSubtitle,
p.Subtitle, li.Subtitle, div.Subtitle {
font-family: PT Sans; /* nadpisové písmo */
font-family: Arial; /* nadpisové písmo */
font-style: italic; /* skloněné */
text-align: center; /* centrované */
font-size: 120%; /* trošku větší písmo */
/* color: #0000FF; /* vedlejší nadpisová barva */
color: #0000FF; /* vedlejší nadpisová barva */
margin-top: 1em; /* mezera před */
margin-bottom: 2em; /* mezera za vypadá lépe když je větší */
margin-left: 10%; /* není od okraje do okraje */

@@ -107,7 +107,7 @@

page-break-inside: avoid; /* nedělit stránky v nadpisech */
page-break-after: avoid; /* zákaz zalomení pod nadpisem */
page-break-before: auto; /* možno lámat před nadpisem */
font-family: PT Sans; /* nadpisový font */
font-family: Arial; /* nadpisový font */
font-weight: bolder; /* tlistší písmo */
margin-top: 0.75em; /* mezera před trochu větší */
margin-bottom: 0.5em; /* mezera za */

@@ -115,7 +115,7 @@

h1 { /* viz styl titulku */
font-size: 200%; /* veliké písmo */
color: black; /*#CC0000; /* hlavní nadpisová barva */
color: #CC0000; /* hlavní nadpisová barva */
}
h1.Small { /* zmenšený nadpis */

@@ -128,7 +128,7 @@

h2 {
font-size: 150%; /* velké písmo */
/* color: blue; /* vedlejší barva nadpisu */
color: blue; /* vedlejší barva nadpisu */
}
h2.Small { /* zmenšený nadpis */

@@ -137,7 +137,7 @@

h3 {
font-size: 120%; /* větší písmo */
/* color: #6666dd; /* vedlejší barva nadpisu */
color: #6666dd; /* vedlejší barva nadpisu */
}
h3.Small { /* zmenšený nadpis */

@@ -146,7 +146,7 @@

h4, h5, h6 { /* písma jen mírně odlišná */
font-style: italic; /* skloněné */
/* color: #6666dd; /* vedlejší barva nadpisu */
color: #6666dd; /* vedlejší barva nadpisu */
}
h1 b, h2 b, h3 b, h4 b, h5 b, h6 b /* Zvýraznění uvnitř nadpisu */

@@ -160,7 +160,7 @@

}
samp { /* ukázky výpisů a podobně */
font-family: PT Sans; /* neproporcionální písmo */
font-family: "Courier New"; /* neproporcionální písmo */
background: lightgrey; /* zvýraznění barvou pozadí */
}

@@ -173,9 +173,10 @@

}
code {
font-family: PT Sans; /* neproporcionální písmo */
font-family: "Courier New"; /* neproporcionální písmo */
background: lightgrey; /* zvýraznění barvou pozadí */
display: table; /* je to blok široký dle obsahu */
_display: block; /* IE6 blok ale široký přes celou stránku */
white-space: pre; /* dodrž formátování */
margin-left: 2em; /* odsazení bloku*/
padding: 0.5ex; /* vnitřní okraj */

@@ -188,13 +189,14 @@

/* První slovo má první písmeno zvýrazněné */
.FirstWord:first-letter {
color: black; /* zvýraznné první písmeno */
color: red; /* zvýraznné první písmeno */
}
/* Zvýrazněné řádky s odkazy */
.FirstWord a {
text-decoration: none; /* odkaz není podtržený */
color: inherit; /* odkaz nemá zvláštní barvu */
_color: #993300; /* IE6 nám nějak nedědí barvu */
}

@@ -211,8 +213,8 @@

width: 100%; /* přes celou stránku */
margin: 0em; /* pro jistotu žádný vnější okraj */
border: 0em; /* pro jistotu */
background-color: #E5E4E2; /*#FFFFCC; /* pozor na průhlednost při rolování */
color: black; /* barva písma */
background-color: #FFFFCC; /* pozor na průhlednost při rolování */
color: #993300; /* barva písma */
}

@@ -223,7 +225,8 @@

/*border: solid 1px red; /* pro ladění */
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
z-index: 100; /* hodně navrch */
border-bottom: solid 5px black;/*#993300; /* linka pod hlavickou */
_position: static; /* IE6 neumí position fixed */
border-bottom: solid 2px #993300; /* linka pod hlavickou */
top: -2px; /* umistění na stránce o tloušťku linky */
white-space: nowrap; /* je zakázáno zalomit hlavičku */
overflow: hidden; /* co přečuhuje zahoď */

@@ -256,22 +259,21 @@

div.InnerHeader .HeaderLogo { /* text loga "MLAB" v hlavičce*/
/*background: #CCFFCC; /* pro ladění */
padding-left: 0.1em; /* mezera vlevo */
font-weight: bold; /* tlusté písmo odkazu */
padding-left: 0.2em; /* mezera vlevo */
}
div.InnerHeader img { /* textu "online" v hlavičce */
/*border: solid 1px red; /* pro ladění neprůhledného obrázku */
/*background: #FFCCCC; /* pro ladění průhledného obrázku */
height: 0.8em; /* gumová výška podle velikosti textu */
/* width: 4em; /* gumová šířka podle velikosti textu */
height: 0.7em; /* gumová výška podle velikosti textu */
width: 2em; /* gumová šířka podle velikosti textu */
border: 0px; /* obrázek je bez okraje */
/* ve skutečnosti vadí asi horní okraj obrázku (text se posune kousek dolu) */
/* nebo nějaký problém se svislým zarovnáním */
margin: 0px;
padding: 0px;
position: absolute;
top: 0.13em;
top: 0.15em;
}
div.InnerHeader .HeaderText { /* nadpis stránky (title) v hlavičce */

@@ -289,7 +291,7 @@

div.InnerHeader a { /* odkaz v hlavičce */
text-decoration: none; /* odkaz není podtržený */
color: black; /*#993300; /* IE6 a IE7 nedědí barvu textu */
color: #993300; /* IE6 a IE7 nedědí barvu textu */
}
div.InnerHeader a:hover { /* při najetí kurzoru na odkaz v hlavičce */

@@ -302,18 +304,30 @@

div.InnerMenu, /* kontejner pro menu */
div.Menu noscript { /* náhradní text když není JavaScript */
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
_position: static; /* IE6 neumí position fixed */
width: 16ex; /* šířka bloku s menu */
_width: 100%; /* IE6 šířka přes celou stránku */
top: 3em; /* výška hlavičky = výška písma + 2*padding */
_top: 0px; /* IE6 umístění hned pod hlavičku */
left: -2px; /* kompenzace šířky čáry */
_left: 0px; /* IE6 tady čáru nemáme */
bottom: 0px; /* umístění dole až dolu */
border-right: solid 5px black;/*#993300; /* oddělující linka vpravo */
border-right: solid 2px #993300; /* oddělující linka vpravo */
_border-right: none; /* IE6 bez čáry vpravo */
_border-bottom: solid 4px #993300; /* oddělující linka dole (tlustá jako ty 2 nahoře) */
_background: #993300; /* IE6 pozadí stejné jako linky */
_color: #FFFFCC; /* IE6 barva textu menu uvnitř pruhu */
text-align: center; /* centrovaný obsah */
_text-align: left; /* IE6 zarovnáváme vlevo */
font-weight: bold; /* tlusté písmo odkazu */
}
div.InnerMenu .Navigation { /* vnitřní kontejner na navigační tlačítka */
/*background: #333333; /* ladící pozadí */
margin-left: 2px; /* kompenzace kompenzace čáry */
_margin-left: 0.5em; /* IE6 tady potřebuji jen okraj */
_border: 0px; /* IE6 žádný okraj */
_padding: 0px; /* IE6 žádná výplň */
}
div.InnerMenu .MenuText { /* popisky v navigaci */

@@ -335,19 +349,24 @@

div.InnerMenu li { /* jednotlivé odkazy */
/*background: #BBBBBB; /* ladící pozadí */
padding: 0; /* definovaná hodnota */
border: solid 1px white;/*#993300; /* tenký rámeček */
border: solid 1px #993300; /* tenký rámeček */
margin: 2px; /* malé mezery okolo */
background: black;/*#993300; /* tmavé pozadí "tlačítek" v liště */
color: silver;/*#FFFFCC; /* světlá písmena v caption u kurzoru na "tlačítkách" */
background: #993300; /* tmavé pozadí "tlačítek" v liště */
color: #FFFFCC; /* světlá písmena na "tlačítkách" */
_background: #FFFFCC; /* IE6 světlé pozadí "tlačítek" v liště */
_color: #993300; /* IE6 tmavá písmena na "tlačítkách" */
}
div.InnerMenu a { /* odkazy v menu */
text-decoration: none; /* odstranění podtržení odkazů */
color: white;/* #FFFFCC; /* IE6 a IE7 nedědí, barva textu jako by to nebyl odkaz */
color: #FFFFCC; /* IE6 a IE7 nedědí, barva textu jako by to nebyl odkaz */
_color: #000000; /* IE6 černá jako kontrastní barva */
}
div.InnerMenu a.Selected { /* vybraná položka v menu */
color: #00FF00; /* změn barvu písma */
_color: #000000; /* IE6 neměnit písmo */
_background: #00FF00; /* IE6 ale změnit pozadí */
}
div.InnerMenu a:hover { /* po najetí kurzoru na odkazy v menu */

@@ -372,20 +391,18 @@

div.InnerFooter, /* patička */
div.Footer noscript { /* náhradní text když není JavaScript */
position: fixed; /* fixní umístění na stránce */
_position: static; /* IE6 neumí position fixed */
bottom: -4px; /* umístění na stránce = šířka čáry nahoře a dole */
border-top: solid 5px black; /*#993300; /* linka nad hlavičkou */
border-bottom: solid 6px black; /*#993300; /* linka pod hlavičkou + záporné posunutí */
border-top: solid 2px #993300; /* linka nad hlavičkou */
border-bottom: solid 6px #993300; /* linka pod hlavičkou + záporné posunutí */
_border-bottom: solid 2px #993300; /* IE6 tenká linka */
font-size: 80%; /* písmo v patičce trochu zmenšit */
height: 1.25em; /* výška patičky */
overflow: hidden; /* co přečuhuje zahoď */
/*padding-left: 1em; /* to nejde použít protože IE6 neumí počítat */
} /* přidal jsem pevnou mezeru do textu */
div.InnerFooter a { /* odkazy v menu */
text-decoration: none; /* odstranění podtržení odkazů */
color: black;/* #FFFFCC; /* IE6 a IE7 nedědí, barva textu jako by to nebyl odkaz */
}
/* Zobrazení hlavičky, patičky a menu když není JavaScript */
/* ------------------------------------------------------- */


Web/CSS/ProjectInfo.css

@@ -7,7 +7,7 @@

design { /* top level struktura */
display: block; /* celé je to blok */
font: normal 1em "PT Sans"; /* písmo standardní velikosti */
font: normal 1em "Arial"; /* písmo standardní velikosti */
color: #000000; /* černé písmo */
background: #FFFFFF none; /* pozadí bílé bez obrázku */
border: solid red 1px; /* s rámečkem okolo sebe */


Web/PIC/about_bastl_small.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


Web/JS/MLAB_Menu.js

@@ -85,13 +85,13 @@

Content+='<div class="InnerHeader"> ';
if (DocLang()=="cs")
{ // český text
Content+='<a href="index.cs.html" title="Domů"><span class="HeaderLogo"><img class="HeaderLogo" src="Web/PIC/logo_MLAB_long.svg" alt="MLAB modular laboratory"></span></a>';
Content+='<a href="index.cs.html" title="Domů"><span class="HeaderLogo">MLAB</span><img src="Web/PIC/MLAB_online.gif" alt="MLAB Logo"></a>';
}
else
{ // English text
Content+='<a href="index.en.html" title="Home"><span class="HeaderLogo"><img class="HeaderLogo" src="Web/PIC/logo_MLAB_long.svg" alt="MLAB modular laboratory"></span></a>';
Content+='<a href="index.en.html" title="Home"><span class="HeaderLogo">MLAB</span><img src="Web/PIC/MLAB_online.gif" alt="MLAB Logo"></a>';
}
//Content+='<span class="HeaderText">'+MoreInfo+'</span>';
Content+='<span class="HeaderText">'+MoreInfo+'</span>';
Content+='</div> ';
// Korekce cest v odkazech
Content=PokeRelativePath(Content);

@@ -108,7 +108,7 @@

// Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
var Content="";
// Default text
if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="<br>";
if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="Menu";
// Vlastni menu
Content+='<div class="InnerMenu">';
Content+=' <div class="Navigation">';

@@ -166,6 +166,7 @@

if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="";
// Vlozeni HTML kodu
Content+='<div class="InnerFooter">';
Content+='&nbsp;'; // ústupek IE6 (chyba výpočtu šířky při nenulovém paddingu )
if (DocLang()=="cs")
{ // český text
Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Nahoru</a> &nbsp; ';


index.cs.html

@@ -75,8 +75,13 @@

<p class="Subtitle">
Tento WEB je plný originálních návrhů modulů a řešení.
</p>
<p class="Subtitle">
<a href="./Web/PIC/about_bastl.jpg"><img src="./Web/PIC/about_bastl_small.jpg" alt="Typical MLAB design"></a>
<p class="Subtitle">
<a href="PF2015.JPG"><img src="PF2015_Small.JPG" alt="PF2015"></a>
</p>
<p class="Rozcestnik">
<a href="./Web/Articles.cs.html"><img src="./Web/PIC/pic_articles.cs.gif" alt="Články" ></a>
<a href="./Web/Modules.cs.html" ><img src="./Web/PIC/pic_modules.cs.gif" alt="Moduly" ></a>
<a href="./Web/Designs.cs.html" ><img src="./Web/PIC/pic_designs.cs.gif" alt="Konstrukce"></a>
</p>
<p>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1