{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení / (Revize 4960) na / (Revize 4959)

Reverzní porovnání

Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/DOC/JETI_BUS.en.pdf
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/DOC/JETI_BUS.en.pdf

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120123.JPG
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120123.JPG
===================================================================
--- Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120123.JPG (revision 4960)
+++ Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120123.JPG (revision 4959)


Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120123.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120124.JPG
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120124.JPG
===================================================================
--- Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120124.JPG (revision 4960)
+++ Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120124.JPG (revision 4959)


Articles/PodKapotou/JETI_Duplex/img/P1120124.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1