{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Articles/HowTo (Revize 1835) na /Articles/HowTo (Revize 1895)

Reverzní porovnání

How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.html

@@ -526,7 +526,7 @@

</p>
<p>
Jako zdroj světla se v současné době používají různé druhy výbojek
Jako zdroj světla se často používají různé druhy výbojek
a zářivek a proto zde připomeneme jednu základní věc. <strong>Výbojku
<i>nelze</i> připojit rovnou na síť protože napětí na výboji je mnohem
menší než napětí v síti. Tlumivka (nebo elektronický předřadník) funguje

@@ -537,8 +537,8 @@

<p>
<i>Bezpečnostní poznámka:</i> Nezapomeňte, že oči máte jen dvě a musí
vám vydržet až do smrti. Do zdroje UV záření se nedívejte. Zejména pozor
na výkonnější rtuťové výbojky bez luminoforu (bílé baňky).
vám vydržet až do smrti. Do žádného zdroje UV záření se přímo nedívejte. Zejména pozor
na výkonnější rtuťové výbojky bez luminoforu (čiré baňky).
</p>
<h3> Rtuťová výbojka 125W </h3>

@@ -599,15 +599,15 @@

<h3> Výbojka z pouličního osvětlení </h3>
<p>
Máme na mysli rtuťovou vysokotlakou výbojku 250W nebo 400W. Mezi
amatéry se jich vyskytuje spousta, protože se postupně z veřejného
osvětlení vyřazují a nahrazují se obvykle sodíkovými výbojkami. K
výbojce patří tlumivka (podobně jako k zářivce) ale nepotřebuje startér.
Výbojka nejde nastartovat pokud je rozehřátá. Po zapnutí se naplno
rozsvítí za asi 10&nbsp;minut.
Máme na mysli rtuťovou vysokotlakou výbojku 250W nebo 400W. K
výbojce patří tlumivka (podobně jako k zářivce) ale nepotřebuje startér. Díky integrovanému
žhavícímu odporu (Defekt tohoto odporu je ale také obvykle nejčastější příčinou, proč
výbojka nesvítí). Výbojka ale také nejde nastartovat pokud je již rozehřátá. A po zapnutí se naplno
rozsvítí za asi 10&nbsp;minut, což poněkud snižuje efektivitu její použití pouze na osvícení jednoho
kusu plošného spoje.
</p>
<!-- Obrázek rtuťové výbojky pouliční -->
<!-- Obrázek rtuťové výbojky z pouličního osvětlení -->
<a href="How_to_make_PCB/Vybojka_400W_Big.jpg"
title="Výbojka 400W">
<img width="300" height="225" src="How_to_make_PCB/Vybojka_400W.jpg"

@@ -616,11 +616,34 @@

<p>
I když je tato výbojka opatřena luminoforem (na vnitřní straně vnější
baňky), který převádí ultrafialové záření na viditelné, není třeba
tuto baňku odstraňovat protože intenzita světla je pro náš účel
dostatečná. Je to tak bezpečnější pro oči. Svítí se obvykle několik
tuto baňku odstraňovat protože intenzita UV světla je pro náš účel
dostatečná. Navíc je to tak bezpečnější pro oči. Svítí se obvykle několik
minut ze vzdálenosti 40&nbsp;cm. Nutno vyzkoušet pro konkrétní případ.
</p>
<h3> UV LED panel</h3>
<p>
Vzhledem k pokroku ve výrobě ultrafialových LED je dnes již možné je také využít jako zdroje světla pro
expozici foto emulze. Pro použití UV LED je třeba z nich sestavit panel. To lze udělat například na
univerzálním plošném spoji. Napájení pak můžeme vyřešit laboratorním zdrojem. Pro panel sestavený z
20 kusů 5mm diod trvá expozice zhruba 3&nbsp;minuty ze vzdálenosti cca 10cm. Tento zdroj světla je asi
nejbezpečnější z popsaných
zdrojů protože svítí pouze velmi měkkým UV zářením a zároveň nevyužívá žádné vysoké napětí. Proto
jej můžeme doporučit do zájmových kroužků kde se zařízením pak mohou pracovat i děti.
</p>
<!-- Obrázek UV LED panelu -->
<a href="How_to_make_PCB/UV_LED_Panel_Big.jpg"
title="Výbojka 400W">
<img width="300" height="225" src="How_to_make_PCB/UV_LED_Panel.jpg"
alt="Panel z UV LED pro osvěcování plošných spojů"></a>
<p>
Na obrázku je panel sestavený z UV LED v pěti větvích po čtyřech diodách. V každé větvi je v sérii
zapojený odpor zvolaný tak, aby větví protékal proud 20mA při napájecím napětí 24V.
</p>
<h1> Vyvolávání </h1>
<p>


How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel_Big.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel_Big.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel.jpg
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel.jpg
===================================================================
--- How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel.jpg (revision 1835)
+++ How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel.jpg (revision 1895)


How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/UV_LED_Panel.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1