{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Articles/PodKapotou (Revize 1571) na /Articles/PodKapotou (Revize 2346)

Reverzní porovnání

Dropad/img/P1120121.JPG
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


Dropad/img/P1120121.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: Dropad/img/P1120122.JPG
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: Dropad/img/P1120122.JPG
===================================================================
--- Dropad/img/P1120122.JPG (revision 1571)
+++ Dropad/img/P1120122.JPG (revision 2346)


Dropad/img/P1120122.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: JETI_Duplex/img/P1120123.JPG
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: JETI_Duplex/img/P1120123.JPG
===================================================================
--- JETI_Duplex/img/P1120123.JPG (revision 1571)
+++ JETI_Duplex/img/P1120123.JPG (revision 2346)


JETI_Duplex/img/P1120123.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: JETI_Duplex/img/P1120124.JPG
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: JETI_Duplex/img/P1120124.JPG
===================================================================
--- JETI_Duplex/img/P1120124.JPG (revision 1571)
+++ JETI_Duplex/img/P1120124.JPG (revision 2346)


JETI_Duplex/img/P1120124.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1