{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Articles (Revize 3241) na /Articles (Revize 3270)

Reverzní porovnání

Texts/Time_sync/DOC/SRC/img/time_sync.JPG
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


Texts/Time_sync/DOC/SRC/img/time_sync.JPG

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1