{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/GPSnavigator (Revize 1220) na /Designs/GPSnavigator (Revize 1221)

Reverzní porovnání

SW/GPS/GPS.h

@@ -36,10 +36,10 @@

#define GPS_PORT PORTD
// UART SW
#define RX PD2 // input
#define RX_DDR DDRD
#define RX_PORT PORTD
#define RX_PIN PIND
#define USB PD5 // input
#define USB_DDR DDRD
#define USB_PORT PORTD
#define USB_PIN PIND
// i2C SW
#define SDA PC1

@@ -79,9 +79,9 @@

#define GPS_INIT GPS_DDR |= _BV(GPS)
#define GPS_INPUT (!(GPS_PORT & _BV(GPS)))
#define RX_INIT RX_DDR &= ~(_BV(RX))
#define RX_INPUT (RX_PIN & _BV(RX))
#define RX_PULLUP RX_PORT |= _BV(RX)
#define USB_INIT USB_DDR &= ~(_BV(USB))
#define USB_INPUT (USB_PIN & _BV(USB))
#define USB_PULLUP USB_PORT |= _BV(USB)
#define SCL_INIT SCL_DDR |= _BV(SCL)
#define SCL_L SCL_PORT &= ~(_BV(SCL))

@@ -108,8 +108,15 @@

#define KEY1 0
#define KEY2 1
#define KEY3 3
#define KEY3 2
#define KEY1_LONG 1
#define KEY2_LONG 2
#define KEY3_LONG 3
#define KEY1_SHORT 4
#define KEY2_SHORT 5
#define KEY3_SHORT 6
#define ID_OFF 100
#define ID_START 101
#define ID_SETUP 102


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1