{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/GPSnavigator (Revize 1361) na /Designs/GPSnavigator (Revize 1903)

Reverzní porovnání

GPSnavigator_Top_Small.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


GPSnavigator_Top_Small.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: DOC/SRC/GPSnavigator_Top_Big.jpg
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: DOC/SRC/GPSnavigator_Top_Big.jpg
===================================================================
--- DOC/SRC/GPSnavigator_Top_Big.jpg (revision 1361)
+++ DOC/SRC/GPSnavigator_Top_Big.jpg (revision 1903)


DOC/SRC/GPSnavigator_Top_Big.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: DOC/SRC/GPSnavigator.odt
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: DOC/SRC/GPSnavigator.odt
===================================================================
--- DOC/SRC/GPSnavigator.odt (revision 1361)
+++ DOC/SRC/GPSnavigator.odt (revision 1903)


DOC/SRC/GPSnavigator.odt

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: DOC/SRC/GPSnavigator_crop.jpeg
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: DOC/SRC/GPSnavigator_crop.jpeg
===================================================================
--- DOC/SRC/GPSnavigator_crop.jpeg (revision 1361)
+++ DOC/SRC/GPSnavigator_crop.jpeg (revision 1903)


DOC/SRC/GPSnavigator_crop.jpeg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: DOC/GPSnavigator.pdf
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: DOC/GPSnavigator.pdf
===================================================================
--- DOC/GPSnavigator.pdf (revision 1361)
+++ DOC/GPSnavigator.pdf (revision 1903)


DOC/GPSnavigator.pdf

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1