{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/HOPEwireless (Revize 1096) na /Designs/HOPEwireless (Revize 1295)

Reverzní porovnání

SW_RX_RFM01/atmel/RX_RFM01.c

@@ -18,15 +18,11 @@

#define SDI PB3
#define SDI_PORT PORTB
#define SDI_DDR DDRB
#define FSK PC1
#define FSK_PORT PORTC
#define FSK_DDR DDRC
#define SDO PB4 // input for mega
#define SDO_PORT PORTB
#define SDO_DDR DDRB
#define SDO_PIN PINB
#define SDO_PIN PINB
#define SCK PB5
#define SCK_PORT PORTB


SW_TX_RFM02/TX_RFM02.c

@@ -1,5 +1,5 @@

/* mija 2008
demo for RFM01 - TX 868MHz
demo for RFM02 - TX 868MHz
PIC 16F84
xtal = 4MHz


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1