{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/LX200obfuscator (Revize 3616) na /Designs/LX200obfuscator (Revize 3617)

Reverzní porovnání

SW/PIC18F4550/main.pjt

@@ -21,8 +21,8 @@

1=main.c
[Opened Files]
1=main.c
2=
3=..\..\..\..\..\..\..\..\..\/home/kakl/.wine/drive_c/Program Files (x86)/PICC/Devices\18F4550.h
2=main.h
3=..\..\..\..\..\..\.wine\drive_c\Program Files (x86)\PICC\Devices\18F4550.h
4=
[Directories]
Include=z:/home/kakl/.wine/drive_c/Program Files (x86)/PICC/Devices;


SW/PIC18F4550/main.c

@@ -8,7 +8,8 @@

void main()
{
setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_INTRC);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_psp(PSP_DISABLED);


SW/PIC18F4550/main.hex

@@ -1,29 +1,30 @@

:1000000023EF00F0EA6A060EE96EEF500DE0060EEF
:10001000016E006A002EFED7012EFBD77B0E006E0C
:10002000002EFED7EF2EF3D75BEF00F0030E065E37
:1000300009E3EA6A060EE96EEF5004E001D000D051
:10004000EF2EFDD7000CF86AD09EEA6AE96AC1502B
:10005000C00B0F09C16E070EB46EC150C00B0F0963
:10006000C16EC090C092C094C09EC2809698C69A3D
:10007000949E93809392010EC66E000EC76ED1902F
:10008000800ED56ECD6A000ECA6E000ECB6EB16AC0
:10009000070EB46E9250926E100E006E002EFED7B8
:1000A0000000B450A19CB56A96908D90040E056E28
:1000B000FA0E066EA7D7052EFBD796908D80A60E5A
:1000C000006E002EFED7000096908D70040E056E17
:1000D000EA0E066EABDF052EFBD796908D70A60E4E
:1000E000006E002EFED7000096908D70040E056EF7
:1000F000EA0E066E9BDF052EFBD796908D70A60E3E
:10010000006E002EFED7000096908D70040E056ED6
:10011000EA0E066E8BDF052EFBD796908D70C80E0B
:10012000066E84DF96908D70A60E006E002EFED7B0
:10013000000096908D70A60E006E002EFED7000077
:1001400096908D70A60E006E002EFED70000969041
:100150008D70A60E006E002EFED7000096908D705A
:10016000A60E006E002EFED7000096908D70C80E71
:0C017000066E5CDF96908D7097D7030040
:1000000025EF00F0EA6A060EE96EEF500DE0020EF1
:10001000016E006A002EFED7012EFBD7970E006EF0
:10002000002EFED7EF2EF3D763EF00F0090E065E29
:100030000BE3EA6A060EE96ED890EF32EF5004E067
:1000400001D00000EF2EFDD7000CF86AD09EEA6ABE
:10005000E96A700ED36ED350C150C00B0F09C16E48
:10006000070EB46E720ED36ED350C150C00B0F0981
:10007000C16EC090C092C094C09EC2809698C69A2D
:10008000949E93809392010EC66E000EC76ED1901F
:10009000800ED56ECD6A000ECA6E000ECB6EB16AB0
:1000A000070EB46E9250926E060E006E002EFED7B2
:1000B0000000B450A19CB56A96908D90040E056E18
:1000C000FA0E066E9FD7052EFBD796908D80420EB6
:1000D000006E002EFED7000096908D70040E056E07
:1000E000E90E066EA3DF052EFBD796908D70420EAB
:1000F000006E002EFED7000096908D70040E056EE7
:10010000E90E066E93DF052EFBD796908D70420E9A
:10011000006E002EFED7000096908D70040E056EC6
:10012000E90E066E83DF052EFBD796908D70850E47
:10013000006E002EFED796908D70420E006E002E3F
:10014000FED7000096908D70420E006E002EFED7F6
:10015000000096908D70420E006E002EFED70000BB
:1001600096908D70420E006E002EFED70000969085
:100170008D70420E006E002EFED7000096908D709E
:10018000850E006E002EFED796908D7095D70300D9
:020000040030CA
:0E00000027CC380E008780000FC00FE00F40A5
:0E00000027C9380E008780000FC00FE00F40A8
:00000001FF
;PIC18F4550
;CRC=8DC5 CREATED="07-Apr-14 12:29"
;CRC=590A CREATED="07-Apr-14 17:47"


SW/PIC18F4550/main.h

@@ -3,7 +3,7 @@

#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES INTRC
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES BORV20 //Brownout reset at 2.0V

@@ -31,5 +31,5 @@

//#FUSES NOVREGEN //USB voltage regulator disabled
//#FUSES NOICPRT //ICPRT disabled
#use delay(clock=20000000)
#use delay(clock=8000000)


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1