{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/ROBOTS (Revize 4760) na /Designs/ROBOTS (Revize 4772)

Reverzní porovnání

3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.pdf
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.pdf

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.dia
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.dia
===================================================================
--- 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.dia (revision 4760)
+++ 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.dia (revision 4772)


3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.dia

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.png
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.png
===================================================================
--- 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.png (revision 4760)
+++ 3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.png (revision 4772)


3DPRINT01A/SCH/3Dprinter_block_schematics.png

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1