{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/dum (Revize 2153) na /Designs/dum (Revize 2231)

Reverzní porovnání

SW/2patra/2np/main.c

@@ -26,21 +26,32 @@

#use fast_io(D)
#use fast_io(J)
#define REVERS 3 // 3*256 ms = 0,75 s
#define GO 117 // 117*256 ms = 30 s
#define GO_ZALUZIE 6 // cca 1,5 s
#define RECEIVE 10 // cca 2,6 s
#define ZAKMIT 2000 // pocet pruchodu hlavni smyckou pred opetovnou detekci prepnuti vypinace
#define T_REVERS 5 // 5*256 ms = 1,25 s; pred prepnutim rele (zastaveni motoru a vybiti kondenzatoru)
#define T_START 1 // 256 ms; po prepnuti rele do sepnuti triaku
#define T_GO 117 // 117*256 ms = 30 s; max. beh rolety
#define T_GO_ZALUZIE 6 // cca 1,5 s; beh zaluzie (pouze na preklopeni lamel)
#define T_RECEIVE 10 // cca 2,6 s
#define ZAKMIT 2000 // pocet pruchodu hlavni smyckou pred opetovnou detekci prepnuti vypinace
#define OR110NU PIN_A0 // t1 Zaluzie koupelna dole
#define OR110ND PIN_A1 // t2
#define OR207VU PIN_A2 // t3 Roleta klubovna
#define OR207VD PIN_A3 // t4
#define OR103VU PIN_A4 // t5 Roleta loznice
#define OR103VD PIN_A5 // t6
#define OR104JU PIN_A6 // t7 Roleta laborator jih
#define OR104JD PIN_A7 // t8
#define OR106Z PIN_A0 // t1 Zaluzie trucovna zapad
#define OR110N PIN_A1 // t2 Zaluzie koupelna dole sever
#define OR104V PIN_A2 // t3 Roleta lab vychod
#define OR104J PIN_A3 // t4 Roleta lab jih
#define OR103V PIN_A4 // t5 Roleta loznice
#define OR202J PIN_A5 // t6 Roleta Kaklik
#define OR204Z PIN_A6 // t7 Roleta radiomistnost
#define OR207V PIN_A7 // t8 Roleta klubovna
#define OR208V PIN_F0 // t1 Roleta Zizala vychod
#define OR208J PIN_F1 // t2 Roleta Zizala jih
//??? #define OR107 PIN_F2 // t3
//??? #define OR107 PIN_F3 // t4
#define OR201Z PIN_F4 // t5 Roleta chodba nahore
#define OR205N PIN_F5 // t6 Roleta puda
//??? #define OR105 PIN_F6 // t7 Roleta kuchyn
//#define O... PIN_F7 // t8
#define OS103J PIN_B0 // t1 Svetla loznice
#define OS105Z PIN_B1 // t2 Svetlo kuchyn nad lavici
#define OS110N PIN_B2 // t3 Svetlo koupelna dole zachod a sprhca

@@ -64,17 +75,8 @@

#define OS202A PIN_E4 // t5 Svetlo Kaklik stred
#define OS209A PIN_E5 // t6 Svetlo Zizala koupelna
#define OS203A PIN_E6 // t7 Svetlo Kaklik koupelna
//#define O... PIN_E7 // t8
#define RE PIN_E7 // t8 Rele pro rizeni smeru rolet
#define OR104VU PIN_F0 // t1 Roleta laborator vychod
#define OR104VD PIN_F1 // t2
#define OR202JU PIN_F2 // t3 Roleta Kaklik
#define OR202JD PIN_F3 // t4
#define OR204ZU PIN_F4 // t5 Roleta radiomistnost
#define OR204ZD PIN_F5 // t6
//#define O... PIN_F6 // t7
//#define O... PIN_F7 // t8
//#define I.... input(PIN_D0) // A
#define IS201AZ input(PIN_D1) // B Vypinac chodba 2.n.p. zapad u Kaklika
#define IS207AJ input(PIN_D2) // C Vypinac klubovna

@@ -116,26 +118,57 @@

#define ON(port) output_low(port);
#define OFF(port) output_high(port);
typedef enum {GO_UP, GO_DOWN, REVERS_UP, REVERS_DOWN, STOP} state;
typedef enum {RUN, STOP} roleta_state;
roleta_state rol[18]; // Stavy rolet
#define R103V 0
#define R110N 1
#define R104V 2
#define R104J 3
#define R207V 4
#define R202J 5
#define R204Z 6
state r103V, r110N, r104V, r104J, r207V, r202J, r204Z; // Stavy rolet
int8 tr103V, tr110N, tr104V, tr104J, tr207V, tr202J, tr204Z; // Casovace rolet
int8 timer; // Casovac komunikace
typedef enum {UP, DOWN, REVERS_UP, REVERS_DOWN, RUN_UP, RUN_DOWN} relay_state;
relay_state relay; // Stavy rele
int8 timer_run; // Bezpecnostni casovac behu rolety
int8 timer_run_zaluzie; // Casovac zaluzie na preklopeni lamel
int8 timer_revers; // Prodleva na vybiti kondenzatoru pa zastaveni rolety pred prepnutim rele
int8 timer_start; // Prodleva na prepnuti rele pred startem rolety
int8 timer; // Casovac komunikace
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void)
{
if(tr103V>0) tr103V--;
if(tr110N>0) tr110N--;
if(tr104V>0) tr104V--;
if(tr104J>0) tr104J--;
if(tr207V>0) tr207V--;
if(tr202J>0) tr202J--;
if(tr204Z>0) tr204Z--;
if(timer>0) timer--;
if(timer_run>0) timer_run--;
if(timer_revers>0) timer_revers--;
if(timer_start>0) timer_start--;
if(timer_run_zaluzie>0) timer_run_zaluzie--;
output_toggle(LED2);
}
void stop_all() // Zastav vsechny rolety
{
int8 n;
for(n=0; n<18; n++) rol[n]=STOP;
output_a(0xFF);
output_f(0xFF);
}
void run_all() // Spust rolety
{
if (rol[R103V]==RUN) ON(OR103V);
if (rol[R110N]==RUN) ON(OR110N);
if (rol[R104V]==RUN) ON(OR104V);
if (rol[R104J]==RUN) ON(OR104J);
if (rol[R207V]==RUN) ON(OR207V);
if (rol[R202J]==RUN) ON(OR202J);
if (rol[R204Z]==RUN) ON(OR204Z);
}
/*
void up(state *status, int8 *timer) // Zmena stavu rolety smer nahoru
{
switch (*status)

@@ -199,6 +232,7 @@

break; \
} \
}
*/
void main()
{

@@ -229,22 +263,17 @@

output_b(0xFF);
output_f(0xFF);
output_e(0xFF);
stop_all();
r103V=STOP; // Rolety jsou zastaveny
r110N=STOP;
r104V=STOP;
r104J=STOP;
r207V=STOP;
r202J=STOP;
r204Z=STOP;
tr103V=0;
tr110N=0;
tr104V=0;
tr104J=0;
tr207V=0;
tr202J=0;
tr204Z=0;
timer_run=0; // Zastav vsechny casovace
timer=0;
timer_revers=0;
timer_start=0;
timer_run_zaluzie=0;
zakmity=0;
relay=RUN_UP; // Rele je na zacatku vypnuto
{
int n;

@@ -288,7 +317,7 @@

if((buf[0]=='S')||(buf[0]=='R')) // Jinym znakem nesmi zacinat prikaz
{
int8 n=0; // Ukazatel do prijimaciho bufferu
timer=RECEIVE; // Timeout pro prijem znaku
timer=T_RECEIVE; // Timeout pro prijem znaku
do
{

@@ -352,14 +381,14 @@

switch(buf[2])
{
case '3':
if(buf[4]=='U') {up(&r103V,&tr103V);} else {down(&r103V,&tr103V);}
//!!! if(buf[4]=='U') {up(&r103V,&tr103V);} else {down(&r103V,&tr103V);}
break;
case '4':
if(buf[3]=='V') if((buf[4]=='U')) {up(&r104V,&tr104V);} else {down(&r104V,&tr104V);}
if(buf[3]=='J') if((buf[4]=='U')) {up(&r104J,&tr104J);} else {down(&r104J,&tr104J);}
//!!! if(buf[3]=='V') if((buf[4]=='U'))
//!!! if(buf[3]=='J') if((buf[4]=='U')) {up(&r104J,&tr104J);} else {down(&r104J,&tr104J);}
break;
case 'a':
if((buf[4]=='U')) {up(&r110N,&tr110N);} else {down(&r110N,&tr110N);}
//!!! if((buf[4]=='U')) {up(&r110N,&tr110N);} else {down(&r110N,&tr110N);}
break;
}
}

@@ -369,41 +398,8 @@

}
}
run(103V); // Rizeni rolet za behu
// run(104V);
run(104J);
run(207V);
run(202J);
run(204Z);
//!!! switch(r110N) // Zaluzie ma specielni rizeni
switch(r110N) // Zaluzie ma specielni rizeni
{
case STOP:
OFF(OR110NU);
OFF(OR110ND);
break;
case GO_UP:
OFF(OR110ND);
ON(OR110NU);
if(tr110N==0) {r110N=STOP;}
break;
case GO_DOWN:
OFF(OR110NU);
ON(OR110ND);
if(tr110N==0) {r110N=STOP;}
break;
case REVERS_UP:
OFF(OR110NU);
OFF(OR110ND);
if(tr110N==0) {r110N=GO_UP; tr110N=GO_ZALUZIE;} // Nahoru pouze kratce na otevreni zaluzie
break;
case REVERS_DOWN:
OFF(OR110NU);
OFF(OR110ND);
if(tr110N==0) {r110N=GO_DOWN; tr110N=GO_ZALUZIE;} // Dolu take kratce pouze na zaklopeni zaluzie
break;
}
// mistni vypinace z 2. n.p.
if (0==zakmity)
{

@@ -416,13 +412,119 @@

if(s204AJ!=IS204AJ) {s204AJ=IS204AJ; output_toggle(OS204A); zakmity=ZAKMIT;}
if(s202AN!=IS202AN) {s202AN=IS202AN; output_toggle(OS202A); zakmity=ZAKMIT;}
if(r207VU!=IR207VU) {r207VU=IR207VU; up(&r207V,&tr207V); zakmity=ZAKMIT;}
if(r207VD!=IR207VD) {r207VD=IR207VD; down(&r207V,&tr207V); zakmity=ZAKMIT;}
if(r202NU!=IR202NU) {r202NU=IR202NU; up(&r202J,&tr202J); zakmity=ZAKMIT;}
if(r202ND!=IR202ND) {r202ND=IR202ND; down(&r202J,&tr202J); zakmity=ZAKMIT;}
if(r204ZU!=IR204ZU) {r204ZU=IR204ZU; up(&r204Z,&tr204Z); zakmity=ZAKMIT;}
if(r204ZD!=IR204ZD) {r204ZD=IR204ZD; down(&r204Z,&tr204Z); zakmity=ZAKMIT;}
if(r207VU!=IR207VU) // Zmenil se stav vypinace
{
r207VU=IR207VU; // Poznamenej soucasny stav vypinace
if (rol[R207V]==RUN)
{
rol[R207V]=STOP; // Roleta jela, tak zastav
OFF(OR207V);
}
else
{
if ((relay==DOWN)||(relay==RUN_DOWN)) // Rele je prepnuto na druhou stranu!
{
relay=REVERS_UP; // Reverzuj
timer_revers=T_REVERS;
stop_all(); // Vsechno zastav
}
if (relay==RUN_UP)
{
ON(OR207V); // Jede se spravnym smerem, tak jenom pust roletu
}
rol[R104V]=RUN; // Poznamenej, ze se jede, a natahni bezpecnostni casovac
timer_run=T_GO;
}
zakmity=ZAKMIT;
}
if(r207VD!=IR207VD)
{
r207VD=IR207VD;
if (rol[R207V]==RUN)
{
rol[R207V]=STOP;
OFF(OR207V);
}
else
{
if ((relay==UP)||(relay==RUN_UP))
{
relay=REVERS_DOWN;
timer_revers=T_REVERS;
stop_all();
}
if (relay==RUN_DOWN)
{
ON(OR207V);
}
rol[R104V]=RUN;
timer_run=T_GO;
}
zakmity=ZAKMIT;
}
//!!! if(r202NU!=IR202NU) {r202NU=IR202NU; up(&r202J,&tr202J); zakmity=ZAKMIT;}
//!!! if(r202ND!=IR202ND) {r202ND=IR202ND; down(&r202J,&tr202J); zakmity=ZAKMIT;}
//!!! if(r204ZU!=IR204ZU) {r204ZU=IR204ZU; up(&r204Z,&tr204Z); zakmity=ZAKMIT;}
//!!! if(r204ZD!=IR204ZD) {r204ZD=IR204ZD; down(&r204Z,&tr204Z); zakmity=ZAKMIT;}
}
else zakmity--;
}
switch (relay)
{
case UP:
if (timer_start==0) // Rele prepnuto, muzeme sepnout triaky
{
relay=RUN_UP; // Zmen stav na "jede se"
run_all(); // Sepni triaky u rolet, ktere maji jet
timer_run=T_GO; // Natahni bezpecnostni casovac
}
break;
case DOWN:
if (timer_start==0) // Rele prepnuto, muzeme sepnout triaky
{
relay=RUN_DOWN; // Zmen stav na "jede se"
run_all(); // Sepni triaky u rolet, ktere maji jet
timer_run=T_GO; // Natahni bezpecnostni casovac
}
break;
case RUN_UP:
if (timer_run==0) // Vyprsel bezpecnostni casovac
{
stop_all(); // Vsechno zastav
}
break;
case RUN_DOWN:
if (timer_run==0) // Vyprsel bezpecnostni casovac
{
relay=REVERS_UP; // Vsechno zastav a reverzuj pro prepnuti rele do klidove polohy bez energizace civky
stop_all();
timer_revers=T_REVERS;
}
break;
case REVERS_UP:
if (timer_revers==0) // Uz se snad vybil kondenzator, muzeme reverzovat
{
relay=UP; // Prepni rele
OFF(RE);
timer_start=T_START; // Pockej na prepnuti rele
}
break;
case REVERS_DOWN:
if (timer_revers==0) // Uz se snad vybil kondenzator, muzeme reverzovat
{
relay=DOWN; // Prepni rele
ON(RE);
timer_start=T_START; // Pockej na prepnuti rele
}
break;
}
}


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1