{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/skrysohledac1 (Revize 935) na /Designs/skrysohledac1 (Revize 936)

Reverzní porovnání

SW/gps.c

@@ -1,4 +1,5 @@

// GPS skrysohledac
/**** GPS skrysohledac ****/
#define ID "$Id$"
#include "gps.h"

@@ -8,7 +9,7 @@

#define LCD_RS PIN_B1 // LCD control
#define LCD_E PIN_B0 // LCD enable
#define LCD_DATA_LSB PIN_B4 // LSB data bit LCD
#define LCD_DATA_LSB PIN_B4 // LSB data bit LCD
#include "MYLCD.C"
// NMEA

@@ -90,7 +91,7 @@

const float gc_lat=49*60+12.4452,gc_lon=14*60+18.9079; // Testovaci souradnice: Cisticka
float bearing, heading, azim;
read_NMEA(); // Read one NMEA line and parse
lon=(gc_lon-lon)*1214; // Kakona's projection :)

Změněné vlastnosti:

Added: svn:keywords
## -0,0 +1 ##
+Id
\ No newline at end of property
Index: SW/gps.PJT
===================================================================
--- SW/gps.PJT (revision 935)
+++ SW/gps.PJT (revision 936)
@@ -32,7 +32,7 @@
[Opened Files]
1=C:\Users\locadmin\Documents\MLAB\Designs\skrysohledac1\SW\gps.c
-2=C:\Users\locadmin\Documents\MLAB\Designs\skrysohledac1\SW\MYLCD.C
+2=
3=C:\Users\locadmin\Documents\MLAB\Designs\skrysohledac1\SW\gps.h
4=C:\Program Files\PICC\drivers\math.h
5=C:\Program Files\PICC\drivers\stdlib.h


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1