{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs/skrysohledac2 (Revize 1270) na /Designs/skrysohledac2 (Revize 1905)

Reverzní porovnání

DOC/SRC/Skrysohledac2_Top_Big.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


DOC/SRC/Skrysohledac2_Top_Big.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: PrjInfo.txt
===================================================================
--- PrjInfo.txt (revision 0)
+++ PrjInfo.txt (revision 1905)
@@ -0,0 +1,19 @@
+//
+// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
+//
+
+[InfoShortDescription.en]
+ AVR based DIY GPS
+
+[InfoShortDescription.cs]
+ GPS navigace vlastní výroby
+
+[InfoLongDescription.en]
+ If you don't like commercial GPS receivers, you can make your own
+ to fit your needs and tastes. You can get longer battery life, original design and so one.
+
+[InfoLongDescription.cs]
+ Pomocí tohoto návodu si snadno můžete sestavit vlastní GPS navigaci založenou na platformě AVR.
+ Můžete tak získat delší životnost baterie, originální design a navíc pravděpodobně ušetříte.
+
+[End]
Index: Skrysohledac2_Top_Small.jpg
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: Skrysohledac2_Top_Small.jpg
===================================================================
--- Skrysohledac2_Top_Small.jpg (revision 1270)
+++ Skrysohledac2_Top_Small.jpg (revision 1905)


Skrysohledac2_Top_Small.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1