{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Designs (Revize 4920) na /Designs (Revize 4919)

Reverzní porovnání

HAM Constructions/SDRX02B/SCH/Coherent_UHF_SDR_receiver.png
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.dia
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.dia

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: HAM Constructions/SDRX02B/SCH/Coherent_UHF_SDR_receiver.dia
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.png
===================================================================
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Index: HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.png
===================================================================
--- HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.png (revision 4920)
+++ HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.png (revision 4919)


HAM Constructions/SDRX02B/SCH/UHF_SDR_receiver.png

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1