{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Library (Revize 1807) na /Library (Revize 1838)

Reverzní porovnání

Templates/LaTeX/Module_template.cs.tex

@@ -3,20 +3,65 @@

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{graphicx}
\textwidth 16cm \textheight 24.6cm
\textwidth 16cm \textheight 25cm
\topmargin -1.3cm
\oddsidemargin 0cm
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\title{Å ablona MLAB}
\author{Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz}
\date{5.9.2010}
\maketitle
\thispagestyle{empty}
\begin{abstract}
\end{abstract}
\begin{figure} [htbp]
\begin{center}
\includegraphics [width=80mm] {SDRX01B_Top_Big.JPG}
\end{center}
\end{figure}
\tableofcontents
\section{Technické parametry}
\begin{table}[htbp]
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\multicolumn{1}{|c|}{Parametr} & \multicolumn{1}{|c|}{Hodnota} & \multicolumn{1}{|c|}{Poznámka} \\ \hline
Napájecí napětí analogové části & $\pm$10V & 100mA \\ \hline
Napájecí napětí digitální části & +5V & 300mA \\ \hline
Napájecí napětí LNA & do +20V & max 500mA \\ \hline
Frekvenční rozsah & 0,5 - 200 MHz & Při osazení vybranými součástkami i 450MHz \\ \hline
IIP3 & $>$ 0dB & Předběžný údaj \\ \hline
Šumové číslo & $<$ 30dB & \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
\newpage
\section{Popis konstrukce}
\subsection{Zapojení}
\subsection{Odrušení}
\subsection{Mechanická konstrukce}
\section{Výroba a testování}
\subsubsection{Osazení}
\subsubsection{Nastavení}
\section{Programové vybavení}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{DR2G}{Původní konstrukce}
\href{http:// odkaz na nejakou zajimavou konstrukci}{odkaz na nejakou zajimavou konstrukci}
\end{thebibliography}
\end{document}
\ No newline at end of file


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1