{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Scripts (Revize 3294) na /Scripts (Revize 3581)

Reverzní porovnání

gen_PragoBoard.sh

@@ -20,13 +20,27 @@

cd $1
mkdir ./PragoBoard/
cp V1.PHO ./PragoBoard/top.gbr
cp V2.PHO ./PragoBoard/bot.gbr
cp M1.PHO ./PragoBoard/smt.gbr
cp M2.PHO ./PragoBoard/smb.gbr
cp T1.PHO ./PragoBoard/plt.gbr
cp BOARD.PHO ./PragoBoard/mill.gbr
cp DRILL.DRL ./PragoBoard/pth.exc
#cp nDRILL.DRL ./PragoBoard/npth.exc #neprokovene vrtani
# from MLAB standard file names generated mainly by PADS PCB software.
#cp V1.PHO ./PragoBoard/top.gbr
#cp V2.PHO ./PragoBoard/bot.gbr
#cp M1.PHO ./PragoBoard/smt.gbr
#cp M2.PHO ./PragoBoard/smb.gbr
#cp T1.PHO ./PragoBoard/plt.gbr
#cp BOARD.PHO ./PragoBoard/mill.gbr
#cp DRILL.DRL ./PragoBoard/pth.exc
#cp nDRILL.DRL ./PragoBoard/npth.exc #non plated holes
# sources generated by KiCAD software
cp $2-F_Cu.pho ./PragoBoard/top.gbr
cp $2-B_Cu.pho ./PragoBoard/bot.gbr
cp $2-F_Mask.pho ./PragoBoard/smt.gbr
cp $2-B_Mask.pho ./PragoBoard/smb.gbr
cp $2-F_SilkS.pho ./PragoBoard/plt.gbr
cp $2-Edge_Cuts.pho ./PragoBoard/mill.gbr
cp $2.drl ./PragoBoard/pth.exc
cp $2-NPTH.drl ./PragoBoard/npth.exc #non plated holes


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1