{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Scripts (Revize 3819) na /Scripts (Revize 4403)

Reverzní porovnání

gen_PragoBoard.sh

@@ -34,13 +34,22 @@

# sources generated by KiCAD software
cp $2-F_Cu.gbr ./PragoBoard/top.gbr
cp $2-B_Cu.gbr ./PragoBoard/bot.gbr
cp $2-F_Mask.gbr ./PragoBoard/smt.gbr
cp $2-B_Mask.gbr ./PragoBoard/smb.gbr
cp $2-F_SilkS.gbr ./PragoBoard/plt.gbr
cp $2-Edge_Cuts.gbr ./PragoBoard/mill.gbr
cp $2-F.Cu.gbr ./PragoBoard/top.gbr
cp $2-B.Cu.gbr ./PragoBoard/bot.gbr
cp $2-F.Mask.gbr ./PragoBoard/smt.gbr
cp $2-B.Mask.gbr ./PragoBoard/smb.gbr
cp $2-F.SilkS.gbr ./PragoBoard/plt.gbr
cp $2-Edge.Cuts.gbr ./PragoBoard/mill.gbr
cp $2.drl ./PragoBoard/pth.exc
cp $2-NPTH.drl ./PragoBoard/npth.exc #non plated holes
#cp $2-F_Cu.gbr ./PragoBoard/top.gbr
#cp $2-B_Cu.gbr ./PragoBoard/bot.gbr
#cp $2-F_Mask.gbr ./PragoBoard/smt.gbr
#cp $2-B_Mask.gbr ./PragoBoard/smb.gbr
#cp $2-F_SilkS.gbr ./PragoBoard/plt.gbr
#cp $2-Edge_Cuts.gbr ./PragoBoard/mill.gbr
#cp $2.drl ./PragoBoard/pth.exc
#cp $2-NPTH.drl ./PragoBoard/npth.exc #non plated holes


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1