{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Server (Revize 1868) na /Server (Revize 1869)

Reverzní porovnání

GenIndex/Common.php

@@ -107,7 +107,21 @@

return '';
}
function CreateLink($InternetWebPath, $Title='')
// Vstupem je cesta do jiného webu.
// a volitelně title (zobrazí se při najetí myši na odkaz).
// Vrací řetězec s odkazem
{
$Link = '<a href="'.$InternetWebPath.'"';
if ($Title != '')
$Link .= "\n".' title="'.$Title.'"';
$Link .= '>';
$Link .= $Title;
$Link .= '</a>';
return $Link;
}
function CreateFileLink($FileName, $Title='')
// Vstupem je cesta k souboru v rámci webu (od DOCUMENT_ROOT)
// a volitelně title (zobrazí se při najetí myši na odkaz).


GenIndex/DirMetadata.php

@@ -21,7 +21,7 @@

private $Valid; // Zde je příznak platnosti
function LoadDirInfo($FileName, $Lang)
// Funkce načte informacime ze souboru $FileName do vlastní paměti
// Funkce načte informace ze souboru $FileName do vlastní paměti
// Cesta je od DOCUMENT_ROOT.
// Funkce bere v potaz zadaný jazyk, pokud není pro daný jazyk
// informace dostupná, použije se infromace bez udaného jazyka.


GenIndex/GenIndex.php

@@ -207,7 +207,12 @@

$Variables['InfoHTML'] = CreateFilesLink($Params['path'].'/'.$DirName.'/DOC/HTML/*.[hH][tT][mM][lL]', $Glue);
$Variables['InfoPDF'] = CreateFilesLink($Params['path'].'/'.$DirName.'/DOC/*.[pP][dD][fF]', $Glue);
$Variables['InfoSCH'] = CreateFilesLink($Params['path'].'/'.$DirName.'/SCH/*.[pP][dD][fF]', $Glue);
if($DirInfo->GetString('InfoBuyUST')!= '')
{
$Variables['InfoBuy'] = CreateLink($DirInfo->GetString('InfoBuyUST'),'UST');
+ }
// Poukni proměnné do vzoru a střádej si výsledek
if ($DirInfoValid)
$LinesDir .= $Template->Substitute($Variables, $Template->GetVariable('InfoLine'));


GenIndex/TemplateEngine.php

@@ -35,7 +35,7 @@

// - aplikuj (nahraď) proměnné na vzorový řetězec z propměnné 'InfoLine'
// $Line = $Template->Substitute($Variables, $Template->GetVariable('InfoLine'));
//
// - Nakonec se naaplikují proměnné do nataženého templejtu a výsledek
// - Nakonec se aplikují proměnné do nataženého templejtu a výsledek
// - se pošle klientovi
// echo $Template->GetPage();
//


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1