{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Server (Revize 885) na /Server (Revize 909)

Reverzní porovnání

GenIndexOld/nopicture2.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


GenIndexOld/nopicture2.jpg

Změněné vlastnosti:

Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Index: GenIndexOld/modules.php
===================================================================
--- GenIndexOld/modules.php (revision 0)
+++ GenIndexOld/modules.php (revision 909)
@@ -0,0 +1,178 @@
+ +if ($HTTP_GET_VARS["lang"] == "en") {
+$lang = "en";
+} else {
+$lang = "cs";
+}
+?>
+
+
+
+
+ MLAB moduly
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+


+ Overview of MLAB Modules
+


+
+

+


+ Přehled modulů MLAB
+


+ + }
+/* KONFIGURACE */
+
+/*Cesta k webu*/
+$path = '/var/www/Web';
+/*Adresa webu*/
+$www = 'http://www.mlab.cz';
+/*Cesta do složky modulů vztažena k Cestě k webu*/
+$folder = '/../Modules';
+/*Suffix obrázků s modulama*/
+$img = '_Small.jpg';
+/*Název souboru s popisem*/
+$info1 = "info.".$lang.".txt";
+
+/* KONEC KONFIGURACE */
+
+/*Hlavička tabulky */
+echo "\n";
+
+if ($lang == "en") {
+echo "\n";
+} else {
+echo "\n";
+}
+/*Konec Hlavičky tabulky*/
+
+if (isset($HTTP_GET_VARS["file"])) {
+/*Pokud je v adrese určen parametr file naincludovat soubor modules.inc.php*/
+ include "modules.inc.php";
+} else {
+/*V opačném případě přidat řádek s modulem do tabulky*/
+
+/*Načtení adresáře*/
+ $adresar = opendir($path.$folder);
+ while ($soubor = readdir($adresar)){
+/*Je daný soubor složka?, Nezačíná na tečku?, Nezačíná na vykřičník?*/
+ if ((Is_Dir($path.$folder."/".$soubor)) && (substr($soubor,0,1) <> ".") && (substr($soubor,0,1) <> "!")) {
+ $img = $soubor.$img;
+
+/*Zjištění, zda je modul přímo v podsložce složky Modules nebo zda je v podsložce podsložky...*/
+ if (file_exists($path.$folder."/".$soubor."/CAM_AMA")) {
+ echo "";
+/*Zobrazení náhledu, pokud existuje*/
+ if (file_exists($path.$folder.'/'.$soubor."/".$img)) { echo "\n";
+ } else { echo "\n"; }
+/*Zobrazení odkazu na dotyčný modul (pokud popis k modulu neexistuje zobrazit statický text)*/
+ if (file_exists($path.$folder."/".$soubor."/DOC/HTML/".$soubor.".".$lang.".html")) {
+ echo "\n";
+ } else { echo "\n"; }
+/*Zobrazení odkazu na PDF dokumentaci, pokud existuje*/
+ if (file_exists($path.$folder."/".$soubor."/".$soubor1."/DOC/".$soubor1.".".$lang.".pdf")) {
+ echo "\n\n";
+ } else { echo "\n\n"; }
+/*Odkaz na WebSVN*/
+ echo "\n";
+/*Zobrazení krátkého popisu k modulu, pokud existuje*/
+ if (file_exists($path.$folder.'/'.$soubor."/".$info1)) {
+ $fp = FOpen ($path.$folder.'/'.$soubor."/".$info1, "r");
+ $data = FRead ($fp, FileSize ($path.$folder.'/'.$soubor."/".$info1));
+ FClose ($fp);
+ echo "\n";
+ } else { echo "\n\n"; }
+ echo "\n\n";
+ } else {
+/*Pokud se jedná o modul, který je v podsložce složky
+modulu (např /nazev_modulu/nazev_moduluV01A/) includovat soubor modules.inc.php*/
+/*Zobrazení hodnot do tabulky*/
+ echo "\n\n\n";
+ echo "\n\n";
+/*Zobrazení krátkého popisu k modulu, pokud existuje*/
+ if (file_exists($path.$folder.'/'.$soubor."/".$info1)) {
+ $fp = FOpen ($path.$folder.'/'.$soubor."/".$info1, "r");
+ $data = FRead ($fp, FileSize ($path.$folder.'/'.$soubor."/".$info1));
+ FClose ($fp);
+ echo "\n";
+ } else { echo "\n\n"; }
+ echo "\n\n";
+ }
+ }
+ }
+}
+?>
+
PreviewNamePDFWebSVNInfo
NáhledNázevPDFWebSVNInfo
".$soubor."".$soubor."PDF-WebSVN".wordwrap($data, 50, "
")."
No description available
".$soubor."-WebSVN".wordwrap($data, 50, "
")."
No description available

+

+
+
+
+
+
+
+
+
Index: GenIndexOld/thumb.php
===================================================================
--- GenIndexOld/thumb.php (revision 0)
+++ GenIndexOld/thumb.php (revision 909)
@@ -0,0 +1,82 @@
+ +function file_type($file){
+ $path_chunks = explode("/", $file);
+ $thefile = $path_chunks[count($path_chunks) - 1];
+ $dotpos = strrpos($thefile, ".");
+ return strtolower(substr($thefile, $dotpos + 1));
+}
+/*PI ZMN NASTAVEN JE NUTNO VYMAZAT TEMP!!!*/
+/*Absolutn cesta k obrzku ($HTTP_GET_VARS["pth"]=parametr pth v adrese strnky)*/
+ $path = "/var/www/Modules/".$HTTP_GET_VARS["pth"]."/";
+/*Absolutn cesta k nhledu*/
+ $path1 = "/tmp/";
+/*ka nhledu*/
+ $width = "150";
+/*Vka nhledu*/
+ $height = "150";
+/*Pokud obrzek existuje dej do promnn filename jeho cestu jinak tam dej cestu k obrzku nopicture2*/
+ if (file_exists($path.$HTTP_GET_VARS["fname"]."_Small.jpg")) {
+ $filename = $HTTP_GET_VARS["fname"]."_Small.jpg";
+ } else {
+ $filename = "nopicture2.jpg";
+ $path = "/var/www/Web/PIC/";
+ }
+ $extension = file_type($filename);
+ $remove_thumb = false;
+ $img_size = array();
+
+/*Pokud obrzek v tempu neexistuje potom...*/
+ if (!file_exists($path1.$filename)) {
+
+/*Naten obrzku*/
+ if(in_array($extension, array('png', 'gif', 'jpg', 'jpeg'))){
+ if(!$img_size = getimagesize($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ if($extension == 'gif'){
+ if(!$image = imagecreatefromgif($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ }elseif($extension == 'png'){
+ if(!$image = imagecreatefrompng($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ }elseif($extension == 'jpg' || $extension == 'jpeg'){
+ if(!$image = imagecreatefromjpeg($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ }
+/*Zmna velikosti a zazen neporuen pomru stran*/
+ $img_height = $img_size['1'];
+ $img_width = $img_size['0'];
+ if($img_width > $img_height){
+ $thumb_width = $width;
+ $thumb_height = ($img_height)*($height/$img_width);
+ }elseif($img_width < $img_height) {
+ $thumb_width = ($img_width)*($width/$img_height);
+ $thumb_height = $height;
+ }elseif($img_height == $img_width) {
+ $thumb_width = $width;
+ $thumb_height = $height;
+ }
+ if($remove_thumb == false){
+ $thumb = imagecreatetruecolor($thumb_width, $thumb_height);
+/*Peve...*/
+ imagecopyresampled($thumb, $image, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $img_size[0], $img_size[1] );
+/*Pokud se m v rohu obrzku zobrazit text 'www.mlab.cz' potom odkomentovat nsledujc 2 dky a vymazat temp*/
+// $black = ImageColorAllocate($thumb, 0, 0, 0);
+// if ($filename <> "nopicture2.jpg") {ImageString ($thumb, 3, $thumb_width-80, $thumb_height-15, "www.mlab.cz", $black);}
+/*Ulo obrzek!!!*/
+ imagejpeg($thumb, $path1.$filename);
+
+ }
+ }else{
+ $remove_thumb = true;
+ }
+
+ }
+
+/*Zobraz obrzek!!!*/
+header("Content-type: image/jpeg");
+readfile($path1.$filename);
+?>
Index: GenIndexOld/modules.inc.php
===================================================================
--- GenIndexOld/modules.inc.php (revision 0)
+++ GenIndexOld/modules.inc.php (revision 909)
@@ -0,0 +1,34 @@
+ + echo "\n";
+/*Naten adrese*/
+ $adresar1 = opendir($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]);
+ while ($soubor1 = readdir($adresar1)){
+ if ((Is_Dir($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1)) && (substr($soubor1,0,1) <> ".") && (substr($soubor1,0,1) <> "!")) {
+/*Nastaven suffixu u obrzk*/
+ $img = $soubor1."_Small.jpg";
+
+/*Pokud existuje nhled obrzku, zobraz ho*/
+ if (file_exists($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$img)) { echo "\n";
+ } else { echo "\n"; }
+/*Pokud existuje HTML dokumentace k modulu vytvo na ni odkaz*/
+ if (file_exists($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/DOC/HTML/".$soubor1.".".$lang.".html")) {
+ echo "".$soubor1."\n";
+ } else { echo "".$soubor."".$soubor1."\n"; }
+/*Pokud existuje PDF dokumentace k modulu zobraz odkaz*/
+ if (file_exists($path.$folder."/".$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/DOC/".$soubor1.".".$lang.".pdf")) {
+ echo "PDF\n";
+ } else { echo "\n-\n"; }
+/*WebSVN odkaz*/
+ echo "WebSVN\n";
+/*Pokud existuje strun info, zobraz ho*/
+ if (file_exists($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$info1)) {
+ $fp = FOpen ($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$info1, "r");
+ $data = FRead ($fp, FileSize ($path.$folder.'/'.$HTTP_GET_VARS["file"]."/".$soubor1."/".$info1));
+ FClose ($fp);
+ echo "".wordwrap($data, 50, "
")."\n";
+ } else { echo "\nNo description available\n"; }
+ echo "\n\n";
+ }
+ }
+
+?>
Index: GenIndexOld/image.php
===================================================================
--- GenIndexOld/image.php (revision 0)
+++ GenIndexOld/image.php (revision 909)
@@ -0,0 +1,51 @@
+ +/*Hlaviky*/
+header("Content-type: image/jpeg");
+
+function file_type($file){
+ $path_chunks = explode("/", $file);
+ $thefile = $path_chunks[count($path_chunks) - 1];
+ $dotpos = strrpos($thefile, ".");
+ return strtolower(substr($thefile, $dotpos + 1));
+}
+/*Absolutn cesta k obrzku ($HTTP_GET_VARS["pth"]=parametr pth v adrese strnky)*/
+ $path = "/var/www/Modules/".$HTTP_GET_VARS["pth"]."/";
+/*Jmno obrzku + suffix*/
+ $filename = $HTTP_GET_VARS["fname"]."_Small.jpg";
+ $extension = file_type($filename);
+ $remove_thumb = false;
+
+/*Naten obrzku*/
+ if(in_array($extension, array('png', 'gif', 'jpg', 'jpeg'))){
+ if(!$img_size = getimagesize($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ if($extension == 'gif'){
+ if(!$image = imagecreatefromgif($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ }elseif($extension == 'png'){
+ if(!$image = imagecreatefrompng($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ }elseif($extension == 'jpg' || $extension == 'jpeg'){
+ if(!$image = imagecreatefromjpeg($path.$filename)){
+ $remove_thumb = true;
+ }
+ }
+/*Naten velikosti obrzku*/
+ $img_height = $img_size['1'];
+ $img_width = $img_size['0'];
+ if($remove_thumb == false){
+/*Pokud se nem v rohu obrzku zobrazovat text 'www.mlab.cz' zakomentovat nsledujc 2 dky*/
+ $black = ImageColorAllocate($image, 0, 0, 0);
+ ImageString ($image, 3, $img_width-80, $img_height-15, "www.mlab.cz", $black);
+/*Zobraz obrzek!!!*/
+ imagejpeg($image);
+
+ }
+ }else{
+ $remove_thumb = true;
+ }
+
+?>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1