{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Server (Revize 944) na /Server (Revize 960)

Reverzní porovnání

GenIndexOld/nopicture2.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


GenIndexOld/modules.php
Soubor smazán


GenIndexOld/thumb.php
Soubor smazán


GenIndexOld/modules.inc.php
Soubor smazán


GenIndexOld/image.php
Soubor smazán


GenIndex/Common.php

@@ -27,6 +27,11 @@

}
function CheckEnvironment()
{
// POZOR DOPSAT
}
function CheckWebPath($Path)
// Zadaná cesta se chápe jako cesta uvnitř webu (vzhledem k document root).
// Případné relativní části (/../..) převede na absolutní a zkontroluje


GenIndex/Templates/Modules.en.ihtml

@@ -59,34 +59,47 @@

</p>
<!-- Klikací řádka s cestou -->
<h1 class="Small"> $InfoPath </h1>
$InfoPathTitle = "The Easy Way Back ..."
<table>
<tr>
<td> <h1 class='Small'>$InfoPath</h1> </td>
<th>Name</th>
<th>View</th>
<th>Description</th>
<th>WebSVN</th>
<th>HTML</th>
<th>PDF</th>
</tr>
<!-- Řádky indexu se vkládají sem -->
$InfoLine
<!-- Formát vkládané řádky -->
$InfoLine =
"
<tr>
<td> $InfoName</td>
<td> $InfoPicture</td>
<td> <p><i> $InfoDescripion</i></p>
<p class='Small'> $InfoLongDescription</p></td>
<td> $InfoWebSVN</td>
<td> $InfoHTML</td>
<td> $InfoPDF</td>
</tr>
"
<!-- Formát elementu pro oddělení adresářů a projektů -->
$InfoSeparator =
"
<tr>
<td colspan='6'> <hr> </td>
</tr>"
<!-- Lepidlo pro spojování více odkazů najednou v jedné položce -->
$InfoGlue = "<br>"
<!-- Co se dává do položek, které nemají obsah -->
$InfoNoPicture = "NoPicture.jpg"
$InfoNoInfo = "--"
$InfoSVNTitle = "Access to All Project Files"
</table>
$InfoPathTitle = "The Easy Way Back ..."
<!-- Řádky indexu se vkládají sem -->
$InfoLine
<!-- Formát vkládané řádky -->
$InfoLine =
"
<hr>
<h2 class='Small'>$InfoName</h2>
<p>
$InfoPicture&nbsp;
$InfoDescripion<br>
$InfoWebSVN&nbsp;
$InfoHTML&nbsp;
$InfoPDF
</p>
"
<!-- Lepidlo pro spojování více odkazů najednou v jedné položce -->
$InfoGlue = "&nbsp;"
<!-- Co se dává do položek, které nemají obsah -->
$InfoNoInfo = "--"
$InfoSVNTitle = "Accsess to All Files"
</div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->


GenIndex/Templates/NoPicture.jpg
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1