{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /ServerPrivate (Revize 1427) na /ServerPrivate (Revize 3103)

Reverzní porovnání

Tools/generate_QR.sh
Nový soubor

@@ -0,0 +1,5 @@

cat list.txt | while read NAME; do
qrencode -s 15 -l L "http://www.mlab.cz/PermaLink/$NAME" -o "./$NAME-QRcode.png"
done

Změněné vlastnosti:

Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1