{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /ServerPrivate (Revize 4030) na /ServerPrivate (Revize 4901)

Reverzní porovnání

Tools/update_repos.sh
Nový soubor

@@ -0,0 +1,4 @@

#!/bin/bash
cd /data/wwwData/cz.mlab.www/Modules
git pull

Změněné vlastnosti:

Added: svn:executable
## -0,0 +1 ##
+*
\ No newline at end of property


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1