{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /ServerPrivate (Revize 898) na /ServerPrivate (Revize 1426)

Reverzní porovnání

Templates/Footer.en.ihtml

@@ -10,3 +10,13 @@

<p><b> JavaScript is required for including of the footer </b></p>
</noscript>
</div>
<!-- Google Analytics code -->
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-12416173-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>


Templates/Footer.cs.ihtml

@@ -9,4 +9,16 @@

<noscript>
<p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
</noscript>
</div>
</div>
<!-- Google Analytics code -->
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-12416173-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1