{HEADER END}
{COMPARE START}

MLAB

Porovnej cestu:  Revize
S umístěním:  Revize

Toto porovnání ukazuje změny pro převedení /Web (Revize 785) na /Web (Revize 786)

Reverzní porovnání

image.php

@@ -1,5 +1,5 @@

<?php
header("Content-type: image/jpeg");
header("Content-type: image/jpeg");
function file_type($file){
$path_chunks = explode("/", $file);

@@ -43,6 +43,6 @@

$remove_thumb = true;
}
}
?>


{COMPARE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1