{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [Common.php] -

Rozdíly mezi revizemi 1868 a 1869

Zobraz celý soubor

Revize 1868 Revize 1869
Line 105... Line 105...
  // Nic nevyšlo   // Nic nevyšlo
  return '';   return '';
} }
  function CreateLink($InternetWebPath$Title='')
  // Vstupem je cesta do jiného webu.
  // a volitelně title (zobrazí se při najetí myši na odkaz).
  // Vrací řetězec s odkazem
  {
    $Link  '<a href="'.$InternetWebPath.'"';
    if ($Title != '')
      $Link .= "\n".'   title="'.$Title.'"';
    $Link .= '>';
    $Link .= $Title;
    $Link .= '</a>';
 
    return $Link;
  }
function CreateFileLink($FileName$Title='') function CreateFileLink($FileName$Title='')
// Vstupem je cesta k souboru v rámci webu (od DOCUMENT_ROOT) // Vstupem je cesta k souboru v rámci webu (od DOCUMENT_ROOT)
// a volitelně title (zobrazí se při najetí myši na odkaz). // a volitelně title (zobrazí se při najetí myši na odkaz).
// Vrací řetězec s odkazem // Vrací řetězec s odkazem
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1