{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [TemplateEngine.php] -

Rozdíly mezi revizemi 1868 a 1869

Zobraz celý soubor

Revize 1868 Revize 1869
Line 33... Line 33...
//          $Variables[InfoName]    = 'nějaká informace pro proměnnou InfoName'; //          $Variables[InfoName]    = 'nějaká informace pro proměnnou InfoName';
//          $Variables[InfoPicture] = 'jiná informace pro proměnnou InfoPicture'; //          $Variables[InfoPicture] = 'jiná informace pro proměnnou InfoPicture';
//          - aplikuj (nahraď) proměnné na vzorový řetězec z propměnné 'InfoLine' //          - aplikuj (nahraď) proměnné na vzorový řetězec z propměnné 'InfoLine'
//          $Line = $Template->Substitute($Variables, $Template->GetVariable('InfoLine')); //          $Line = $Template->Substitute($Variables, $Template->GetVariable('InfoLine'));
// //
//      - Nakonec se naaplikují proměnné do nataženého templejtu a výsledek //      - Nakonec se aplikují proměnné do nataženého templejtu a výsledek
//      - se pošle klientovi //      - se pošle klientovi
//      echo $Template->GetPage(); //      echo $Template->GetPage();
// //
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1