{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [Web/] [JS/] [MLAB_Menu.js] -

Rozdíly mezi revizemi 3926 a 4902

Zobraz pouze rozdílné části

Revize 3926 Revize 4902
// History: // History:
// Oprava parametrů obrázku v hlavičce, oprava odkazu na stránku údržby // Oprava parametrů obrázku v hlavičce, oprava odkazu na stránku údržby
// Doplněna detekce jazyka dokumentu (ve značce body) // Doplněna detekce jazyka dokumentu (ve značce body)
// Předěláno na jinou strukturu adresářů, doplněno poukování odkazů // Předěláno na jinou strukturu adresářů, doplněno poukování odkazů
// Oprava regulárního výrazu tak, aby nekazil odkaz Nahoru v patičce // Oprava regulárního výrazu tak, aby nekazil odkaz Nahoru v patičce
// Změna kódování na UTF-8 // Změna kódování na UTF-8
// Doplněno automatické generování obsahu // Doplněno automatické generování obsahu
// Doplněno generování značky <a id="_Up"> pro odkaz Up v patičce // Doplněno generování značky <a id="_Up"> pro odkaz Up v patičce
// Doplněn skript pro sledování návštěvnosti stránek // Doplněn skript pro sledování návštěvnosti stránek
// Korekce zobrazení data modifikace stránky pro český jazyk // Korekce zobrazení data modifikace stránky pro český jazyk
// Doplněn do patičky odkaz na HTML validator + změna na přímý odkaz // Doplněn do patičky odkaz na HTML validator + změna na přímý odkaz
// Zrušeno Forum a zavedeno FAQ // Zrušeno Forum a zavedeno FAQ
var RelPath=""; // Proměnná pro uložení relativní cesty k rootu webu var RelPath=""; // Proměnná pro uložení relativní cesty k rootu webu
// Všechny cesty v tomto skriptu pak mají být cestami od // Všechny cesty v tomto skriptu pak mají být cestami od
// rootu webu (například Web/PIC/MLAB.ico) // rootu webu (například Web/PIC/MLAB.ico)
function Test() function Test()
// Testovací funkce pro ladění // Testovací funkce pro ladění
{ {
with (document) with (document)
{ {
var Info; var Info;
// Test // Test
// Užitečné: document.URL (cesta a jméno souboru stránky) // Užitečné: document.URL (cesta a jméno souboru stránky)
write('<p class="MenuText Small">'); write('<p class="MenuText Small">');
write('document language '+DocLang()); write('document language '+DocLang());
write('</p>'); write('</p>');
write('<p class="MenuText Small">'); write('<p class="MenuText Small">');
write('document language '+navigator.appVersion); write('document language '+navigator.appVersion);
write('</p>'); write('</p>');
write('<p class="MenuText Small">'); write('<p class="MenuText Small">');
write('document language '+document.body.lang); write('document language '+document.body.lang);
write('</p>'); write('</p>');
write('<p class="MenuText Small">'); write('<p class="MenuText Small">');
write('navigator language '+navigator.language); // FF ano, IE6 ne write('navigator language '+navigator.language); // FF ano, IE6 ne
write('</p>'); write('</p>');
} }
} }
function DocLang() function DocLang()
// Vrací zkratku jazyka stránky ( cs en ) // Vrací zkratku jazyka stránky ( cs en )
// Není-li v dokumentu uvedená vrací en // Není-li v dokumentu uvedená vrací en
{ {
var s; var s;
s=document.body.lang.toLowerCase(); s=document.body.lang.toLowerCase();
if(s=="cs") return "cs"; // To by mě zajímalo proč je čeština cs a ne cz if(s=="cs") return "cs"; // To by mě zajímalo proč je čeština cs a ne cz
if(s=="sk") return "cs"; // Pro slováky bude asi čeština vhodnější if(s=="sk") return "cs"; // Pro slováky bude asi čeština vhodnější
return "en"; // Pro všechny ostatní dáme angličtinu return "en"; // Pro všechny ostatní dáme angličtinu
} }
function SetRelativePath(Path) function SetRelativePath(Path)
// Nastaví relativní část cesty tak, abychom se dostali k rootu webu // Nastaví relativní část cesty tak, abychom se dostali k rootu webu
// Například pro stránky v adresáři "Web" je tento parametr "../" // Například pro stránky v adresáři "Web" je tento parametr "../"
{ {
// Zapamatuji si relativní cestu // Zapamatuji si relativní cestu
RelPath=Path; RelPath=Path;
// Případně doplním na konec lomítko // Případně doplním na konec lomítko
if (RelPath.length!=0) if (RelPath.length!=0)
if (RelPath.charAt(RelPath.length-1)!='/') if (RelPath.charAt(RelPath.length-1)!='/')
RelPath+='/'; RelPath+='/';
} }
function PokeRelativePath(Content) function PokeRelativePath(Content)
// Vezme řetězec a doplní v něm všechny odkazy o relativní část cesty // Vezme řetězec a doplní v něm všechny odkazy o relativní část cesty
{ {
Content=(Content.replace(/(\s+href=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2')); Content=(Content.replace(/(\s+href=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2'));
Content=(Content.replace(/(\s+src=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2')); Content=(Content.replace(/(\s+src=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2'));
return Content; return Content;
} }
function DrawHeader(MoreInfo) function DrawHeader(MoreInfo)
// Nepovinny parametr udava nadpis stranky // Nepovinny parametr udava nadpis stranky
// Neni-li uveden bere se text ze znacky title dokumentu // Neni-li uveden bere se text ze znacky title dokumentu
{ {
// Proměnná pro vznikající vkládaný obsah // Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
var Content=""; var Content="";
// Default informace pokud je parametr nezadany // Default informace pokud je parametr nezadany
if(MoreInfo==undefined) MoreInfo=document.title; if(MoreInfo==undefined) MoreInfo=document.title;
// Vlozeni HTML kodu // Vlozeni HTML kodu
Content+='<div class="InnerHeader"> '; Content+='<div class="InnerHeader"> ';
if (DocLang()=="cs") if (DocLang()=="cs")
{ // český text { // český text
Content+='<a href="index.cs.html" title="Domů"><span class="HeaderLogo"><img class="HeaderLogo" src="Web/PIC/logo_MLAB_long.svg" alt="MLAB modular laboratory"></span></a>'; Content+='<a href="index.cs.html" title="Domů"><span class="HeaderLogo"><img class="HeaderLogo" src="Web/PIC/logo_MLAB_long.svg" alt="MLAB modular laboratory"></span></a>';
} }
else else
{ // English text { // English text
Content+='<a href="index.en.html" title="Home"><span class="HeaderLogo"><img class="HeaderLogo" src="Web/PIC/logo_MLAB_long.svg" alt="MLAB modular laboratory"></span></a>'; Content+='<a href="index.en.html" title="Home"><span class="HeaderLogo"><img class="HeaderLogo" src="Web/PIC/logo_MLAB_long.svg" alt="MLAB modular laboratory"></span></a>';
} }
//Content+='<span class="HeaderText">'+MoreInfo+'</span>'; //Content+='<span class="HeaderText">'+MoreInfo+'</span>';
Content+='</div> '; Content+='</div> ';
// Korekce cest v odkazech // Korekce cest v odkazech
Content=PokeRelativePath(Content); Content=PokeRelativePath(Content);
// Výstup sestaveného textu // Výstup sestaveného textu
document.write(Content); document.write(Content);
} }
function DrawMenu(MoreInfo) function DrawMenu(MoreInfo)
// Nepovinny parametr udava nazev menu // Nepovinny parametr udava nazev menu
// Neni-li uveden dava se text Menu // Neni-li uveden dava se text Menu
//// Zvýrazněný text má navíc class="Selected", zatím se nepoužívá //// Zvýrazněný text má navíc class="Selected", zatím se nepoužívá
{ {
// Proměnná pro vznikající vkládaný obsah // Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
var Content=""; var Content="";
// Default text // Default text
if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="<br>"; if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="<br>";
// Vlastni menu // Vlastni menu
Content+='<div class="InnerMenu">'; Content+='<div class="InnerMenu">';
Content+=' <div class="Navigation">'; Content+=' <div class="Navigation">';
Content+=' <div class="MenuText">'; Content+=' <div class="MenuText">';
Content+= MoreInfo; Content+= MoreInfo;
Content+=' </div>'; Content+=' </div>';
if (DocLang()=="cs") if (DocLang()=="cs")
{ // český text { // český text
// POZOR: Při změně nutno zkontrolovat soubor index.cs.html // POZOR: Při změně nutno zkontrolovat soubor index.cs.html
Content+='<ul>'; Content+='<ul>';
Content+=' <li> <a href="index.cs.html" title="Domů">Home</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="index.cs.html" title="Domů">Home</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Articles.cs.html" title="Články, informace">Články</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Articles.cs.html" title="Články, informace">Články</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Designs.cs.html" title="Samostatné konstrukce">Konstrukce</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Designs.cs.html" title="Samostatné konstrukce">Konstrukce</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Cooperation.cs.html" title="Spolupráce">Spolupráce</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Cooperation.cs.html" title="Spolupráce">Spolupráce</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/FAQ.cs.html" title="Nejčastější dotazy">FAQ</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/FAQ.cs.html" title="Nejčastější dotazy">FAQ</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Downloads</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Downloads</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a> </li>'; Content+=' <li> <a href= "https://github.com/MLAB-project" title="GiHub repozitáře projektu MLAB">GitHub</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://wiki.mlab.cz" title="Stránka Wiki">Wiki</a> </li>'; Content+=' <li> <a href= "http://wiki.mlab.cz" title="Stránka Wiki">Wiki</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a> </li>';
Content+='</ul>'; Content+='</ul>';
} }
else else
{ // English text { // English text
// POZOR: Při změně nutno zkontrolovat soubor index.en.html // POZOR: Při změně nutno zkontrolovat soubor index.en.html
Content+='<ul>'; Content+='<ul>';
Content+=' <li> <a href="index.en.html" title="Home">Home</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="index.en.html" title="Home">Home</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Articles</a></i>'; Content+=' <li> <a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Articles</a></i>';
Content+=' <li> <a href="Web/Modules.en.html" title="Individual MLAB Modules">Modules</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Modules.en.html" title="Individual MLAB Modules">Modules</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Designs.en.html" title="Independed Designs">Designs</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Designs.en.html" title="Independed Designs">Designs</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Cooperation.en.html" title="Development">Cooperation</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Cooperation.en.html" title="Development">Cooperation</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/FAQ.en.html" title="Frequently Asked Questions">FAQ</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/FAQ.en.html" title="Frequently Asked Questions">FAQ</a> </li>';
Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.en.html" title="For download">Downloads</a> </li>'; Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.en.html" title="For download">Downloads</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=English" title="Web interface to SVN database">WebSVN</a> </li>'; Content+=' <li> <a href= "https://github.com/MLAB-project" title="GitHub MLAB repositories">GitHub</a> </li>';
Content+=' <li> <a href= "http://wiki.mlab.cz" title="Wiki web">Wiki</a> </li>'; Content+=' <li> <a href= "http://wiki.mlab.cz" title="Wiki web">Wiki</a> </li>';
Content+='</ul>'; Content+='</ul>';
} }
Content+=' </div>'; Content+=' </div>';
Content+='</div> '; Content+='</div> ';
// Korekce cest v odkazech // Korekce cest v odkazech
Content=PokeRelativePath(Content); Content=PokeRelativePath(Content);
// Výstup sestaveného textu // Výstup sestaveného textu
document.write(Content); document.write(Content);
} }
function DrawFooter(MoreInfo) function DrawFooter(MoreInfo)
// Nepovinny parametr pro text do paticky // Nepovinny parametr pro text do paticky
{ {
// Proměnná pro vznikající vkládaný obsah // Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
var Content=""; var Content="";
var Time=""; var Time="";
// Default text je prazdny // Default text je prazdny
if(MoreInfo==undefined) MoreInfo=""; if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="";
// Vlozeni HTML kodu // Vlozeni HTML kodu
Content+='<div class="InnerFooter">'; Content+='<div class="InnerFooter">';
if (DocLang()=="cs") if (DocLang()=="cs")
{ // český text { // český text
Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Nahoru</a> &nbsp; '; Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Nahoru</a> &nbsp; ';
Content+='<a href="Web/Copyright.cs.html">Copyright</a> &copy; '; Content+='<a href="Web/Copyright.cs.html">Copyright</a> &copy; ';
Content+='<a href="Web/AboutAuthors.cs.html">Autoři MLAB</a> &nbsp; '; Content+='<a href="Web/AboutAuthors.cs.html">Autoři MLAB</a> &nbsp; ';
Content+='<a href="Web/Maintenance.cs.html">Údržba</a> &nbsp; '; Content+='<a href="Web/Maintenance.cs.html">Údržba</a> &nbsp; ';
} }
else else
{ // English text { // English text
Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Up</a> &nbsp; '; Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Up</a> &nbsp; ';
Content+='<a href="Web/Copyright.en.html">Copyright</a> &copy; '; Content+='<a href="Web/Copyright.en.html">Copyright</a> &copy; ';
Content+='<a href="Web/AboutAuthors.en.html">MLAB Authors</a> &nbsp; '; Content+='<a href="Web/AboutAuthors.en.html">MLAB Authors</a> &nbsp; ';
Content+='<a href="Web/Maintenance.en.html">Maintenance</a> &nbsp; '; Content+='<a href="Web/Maintenance.en.html">Maintenance</a> &nbsp; ';
} }
if (document.location.hostname!='') if (document.location.hostname!='')
{ {
Content+='<a href= "http://validator.w3.org/check?uri=' Content+='<a href= "http://validator.w3.org/check?uri='
+document.location.href +document.location.href
+'">HTML Validator</a> &nbsp; '; +'">HTML Validator</a> &nbsp; ';
} }
Time=document.lastModified; Time=document.lastModified;
if (DocLang()=="cs") if (DocLang()=="cs")
{ // Převeď anglické datum na české { // Převeď anglické datum na české
Time=(Time.replace(/(.+)\/(.+)\/(.+)/i,'$2.$1.$3')); Time=(Time.replace(/(.+)\/(.+)\/(.+)/i,'$2.$1.$3'));
} }
Content+='['+Time+'] &nbsp;&nbsp;&nbsp;'; Content+='['+Time+'] &nbsp;&nbsp;&nbsp;';
Content+=MoreInfo; Content+=MoreInfo;
Content+='</div>'; Content+='</div>';
// Korekce cest v odkazech // Korekce cest v odkazech
Content=PokeRelativePath(Content); Content=PokeRelativePath(Content);
// Výstup sestaveného textu // Výstup sestaveného textu
document.write(Content); document.write(Content);
} }
// Vlozeni cesty u vypisu adresaru // Vlozeni cesty u vypisu adresaru
function DrawDirectory() function DrawDirectory()
{ {
document.write(decodeURI(location.pathname)); document.write(decodeURI(location.pathname));
} }
//============================================= //=============================================
// Automatické generování obsahu // Automatické generování obsahu
// //
// Ke každé značce s class="PutTocHere x" vygeneruje obsah // Ke každé značce s class="PutTocHere x" vygeneruje obsah
// s hloubkou x nadpisů (defaultně 2 úrovně) // s hloubkou x nadpisů (defaultně 2 úrovně)
function tocGetText(obj) function tocGetText(obj)
// Vrať řetězec s obsahem elementu // Vrať řetězec s obsahem elementu
{ {
var str="" var str=""
for (var i=0;i < obj.childNodes.length;i++) for (var i=0;i < obj.childNodes.length;i++)
{ {
if (obj.childNodes[i].nodeType==1) // ELEMENT_NODE if (obj.childNodes[i].nodeType==1) // ELEMENT_NODE
str += tocGetText(obj.childNodes[i]) str += tocGetText(obj.childNodes[i])
else if (obj.childNodes[i].nodeType==3) // TEXT_NODE else if (obj.childNodes[i].nodeType==3) // TEXT_NODE
str += obj.childNodes[i].data str += obj.childNodes[i].data
} }
return str return str
} }
var tocGlobalContext=0 // pro unikátní kotvy ve značce <a> var tocGlobalContext=0 // pro unikátní kotvy ve značce <a>
function tocHeaders(el,obj,depth) function tocHeaders(el,obj,depth)
// Proleze hierarchickou strukturu a najde vsechny nadpisy // Proleze hierarchickou strukturu a najde vsechny nadpisy
// do zadané úrovně včetně. // do zadané úrovně včetně.
{ {
var tagList = "H1;H2;H3;H4;H5;H6;H7;" var tagList = "H1;H2;H3;H4;H5;H6;H7;"
if (tagList.indexOf(obj.tagName+";")>=0) // je to nadpis if (tagList.indexOf(obj.tagName+";")>=0) // je to nadpis
if (obj.tagName.charAt(1)<=depth) // úroveň nadpisu if (obj.tagName.charAt(1)<=depth) // úroveň nadpisu
{ {
// Vytvoř položku seznamu // Vytvoř položku seznamu
var eLI = document.createElement("li") // položka seznamu var eLI = document.createElement("li") // položka seznamu
var eA = document.createElement("a") // uvnitř link var eA = document.createElement("a") // uvnitř link
var eLIText = document.createTextNode(tocGetText(obj)) // uvnitř text var eLIText = document.createTextNode(tocGetText(obj)) // uvnitř text
eLI.className="Toc" + obj.tagName // úroveň nadpisu do class eLI.className="Toc" + obj.tagName // úroveň nadpisu do class
eA.href="#_Toc_"+tocGlobalContext // cíl odkazu eA.href="#_Toc_"+tocGlobalContext // cíl odkazu
eA.appendChild(eLIText) // vlož text do odkazu eA.appendChild(eLIText) // vlož text do odkazu
eLI.appendChild(eA) // vlož odkaz do položky seznamu eLI.appendChild(eA) // vlož odkaz do položky seznamu
el.appendChild(eLI) // vlož položku seznamu do seznamu el.appendChild(eLI) // vlož položku seznamu do seznamu
// Přidej k nadpisu kotvu (znackou <a>) // Přidej k nadpisu kotvu (znackou <a>)
var anchor=document.createElement("a") var anchor=document.createElement("a")
anchor.id="_Toc_"+tocGlobalContext++ // unikátní jména kotev anchor.id="_Toc_"+tocGlobalContext++ // unikátní jména kotev
obj.appendChild(anchor) // přidej kotvu k nadpisu obj.appendChild(anchor) // přidej kotvu k nadpisu
} }
for (var i=0;i < obj.childNodes.length;i++) // rekurze for (var i=0;i < obj.childNodes.length;i++) // rekurze
if (obj.childNodes[i].nodeType==1) if (obj.childNodes[i].nodeType==1)
tocHeaders(el,obj.childNodes[i],depth) tocHeaders(el,obj.childNodes[i],depth)
} }
function tocPutToc(objToc) function tocPutToc(objToc)
// Rekurzivně projdi strom dokumentu a na všechna místa kam patří // Rekurzivně projdi strom dokumentu a na všechna místa kam patří
// vlož seznam. Místo je ozačeno značkou s id="PutTocHere". // vlož seznam. Místo je ozačeno značkou s id="PutTocHere".
// Volitelně může být uveden parametr Class="x", kde x udává hloubku // Volitelně může být uveden parametr Class="x", kde x udává hloubku
// zpracovávaných nadpisů. // zpracovávaných nadpisů.
{ {
var cl=objToc.className.split(" ") // vezmi class a rozděl ho na slova var cl=objToc.className.split(" ") // vezmi class a rozděl ho na slova
if (cl[0].toUpperCase()=="PutTocHere".toUpperCase()) if (cl[0].toUpperCase()=="PutTocHere".toUpperCase())
{ {
var depth=2 // default hodnota hloubky var depth=2 // default hodnota hloubky
for (var i=1;i<cl.length;i++) for (var i=1;i<cl.length;i++)
{ {
if (cl[i]!="") // preskoč prázdné položky (IE6) if (cl[i]!="") // preskoč prázdné položky (IE6)
{ {
depth=cl[i] // byla zadána i druhá hodnota depth=cl[i] // byla zadána i druhá hodnota
break break
} }
} }
var toc = document.createElement("ul") // Toc je nečíslovaný seznam var toc = document.createElement("ul") // Toc je nečíslovaný seznam
toc.className="Toc" // s Class="Toc" toc.className="Toc" // s Class="Toc"
var objHx = document.getElementsByTagName("body")[0] // Odtud začínáme var objHx = document.getElementsByTagName("body")[0] // Odtud začínáme
tocHeaders(toc,objHx,depth) // projdi všechny nadpisy tocHeaders(toc,objHx,depth) // projdi všechny nadpisy
objToc.appendChild(toc) // přidej Toc jako jeho dítě objToc.appendChild(toc) // přidej Toc jako jeho dítě
} }
// Rekurzivní procházení dětí // Rekurzivní procházení dětí
for (var i=0;i < objToc.childNodes.length;i++) for (var i=0;i < objToc.childNodes.length;i++)
if (objToc.childNodes[i].nodeType==1) // ELEMENT_NODE if (objToc.childNodes[i].nodeType==1) // ELEMENT_NODE
(tocPutToc(objToc.childNodes[i])) (tocPutToc(objToc.childNodes[i]))
} }
function putUp() function putUp()
// Funkce najde první div class="Text" a umístí do něj kotvu // Funkce najde první div class="Text" a umístí do něj kotvu
// Slouží pro klikací odkaz v patičce pro skok na začátek stránky // Slouží pro klikací odkaz v patičce pro skok na začátek stránky
{ {
var objDiv = document.getElementsByTagName("body")[0] // první body var objDiv = document.getElementsByTagName("body")[0] // první body
var objDiv=objDiv.getElementsByTagName("div") // v něm všechny div var objDiv=objDiv.getElementsByTagName("div") // v něm všechny div
for (var i=0;i < objDiv.length; i++) // celé projdi for (var i=0;i < objDiv.length; i++) // celé projdi
{ {
// Test zda je to div.class="Text" // Test zda je to div.class="Text"
if((" "+objDiv[i].className+" ").toUpperCase().indexOf(" TEXT ")>=0) if((" "+objDiv[i].className+" ").toUpperCase().indexOf(" TEXT ")>=0)
{ {
// Vyrob nový element kotvy (značka <a name="Up">) // Vyrob nový element kotvy (značka <a name="Up">)
var eA=document.createElement("a") var eA=document.createElement("a")
//eA.name="Up" // nefunguje v IE //eA.name="Up" // nefunguje v IE
eA.id="_Up" // unikátní Id kotvy eA.id="_Up" // unikátní Id kotvy
// Kontrolní výpis // Kontrolní výpis
//var ePText=document.createTextNode("Anchor " + String(i) + " " + objDiv[i].className) //var ePText=document.createTextNode("Anchor " + String(i) + " " + objDiv[i].className)
//eA.appendChild(ePText) //eA.appendChild(ePText)
// Vlož nový element na začátek // Vlož nový element na začátek
if (objDiv[i].childNodes.length>0) if (objDiv[i].childNodes.length>0)
objDiv[i].insertBefore(eA,objDiv[i].childNodes[0]) // před první dítě objDiv[i].insertBefore(eA,objDiv[i].childNodes[0]) // před první dítě
else else
objDiv[i].appendChild(eA) // žádné dítě nebylo objDiv[i].appendChild(eA) // žádné dítě nebylo
// Hotovo // Hotovo
break break
} }
// Kontrolní výpis // Kontrolní výpis
//var eP=document.createElement("p") //var eP=document.createElement("p")
//var ePText=document.createTextNode("Div " + String(i) + " " + objDiv[i].className) //var ePText=document.createTextNode("Div " + String(i) + " " + objDiv[i].className)
//eP.appendChild(ePText) //eP.appendChild(ePText)
//objDiv[0].appendChild(eP) //objDiv[0].appendChild(eP)
} }
} }
// Zaregistruj výkonný skript po načtení celé stránky // Zaregistruj výkonný skript po načtení celé stránky
window.onload = doLoad window.onload = doLoad
   
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1