{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Rozdíly mezi revizemi 118 a 119

Zobraz celý soubor

Revize 118 Revize 119
Line 66... Line 66...
<p> <p>
Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù
a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>. a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>.
Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>. na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
</p>  
<p>  
<ul> <ul>
<li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li> <li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
<li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li> <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
<li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a> </li> <li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a> </li>
</ul> </ul>
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1