{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Rozdíly mezi revizemi 119 a 148

Zobraz celý soubor

Revize 119 Revize 148
Line 1... Line 1...
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
<html> <html>
<head> <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> Hlavní stránka MLAB </title> <title> Hlavní stránka MLAB </title>
<meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" /> <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
<meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" /> <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE --> <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" /> <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
<!-- AUTOINCLUDE END --> <!-- AUTOINCLUDE END -->
</head> </head>
Line 24... Line 24...
SetRelativePath(""); SetRelativePath("");
DrawHeader(); DrawHeader();
// --> // -->
</script> </script>
<noscript> <noscript>
<b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b> <b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b>
</noscript> </noscript>
</div> </div>
<!-- AUTOINCLUDE END --> <!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE --> <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
Line 39... Line 39...
SetRelativePath(""); SetRelativePath("");
DrawMenu(); DrawMenu();
// --> // -->
</script> </script>
<noscript> <noscript>
<b> Pro zobrazení (vložení) menu je potøeba JavaScript </b> <b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b>
</noscript> </noscript>
</div> </div>
<!-- AUTOINCLUDE END --> <!-- AUTOINCLUDE END -->
<!-- ============== TEXT ============== --> <!-- ============== TEXT ============== -->
<div class="Text"> <div class="Text">
<p class="Title"> <p class="Title">
Vítejte ve svìtì MLAB Vítejte ve světě MLAB
<br> <br>
<a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Èeská vlajka"></a> <a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Česká vlajka"></a>
<a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a> <a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
</p> </p>
<p class=Subtitle> <p class=Subtitle>
Nekomerèní WEB nadšencù pro elektroniku s originálními návrhy modulù Nekomerční WEB nadÅ¡enců pro elektroniku s originálními návrhy modulů
stavebnice MLAB. Zvláštì nás zajímají jednoèipové procesory stavebnice MLAB. Zvláště nás zajímají jednočipové procesory
a drobná robotika. a drobná robotika.
<br> <br>
<i> <i>
Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme. Web není jeÅ¡tě hotový. Právě na něm pracujeme.
</i> </i>
</p> </p>
<p> <p>
Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù Tento WEB slouží ke zveřejňování designů pro stavebnici MLAB a dalších designů
a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>. a článků naÅ¡ich autorů. Naším cílem je přinášet <i>hodnotné informace</i>.
Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete Jsme autoři nikoli sběratelé odkazů. Více informací o naÅ¡ich cílech naleznete
na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>. na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
<ul> <ul>
<li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li> <li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
<li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li> <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
<li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a></li> <li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a></li>
</ul> </ul>
</p> </p>
</div> </div>
<!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE --> <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
<!-- ============== PATIÈKA ============== --> <!-- ============== PATIČKA ============== -->
<div class="Footer"> <div class="Footer">
<script type="text/javascript"> <script type="text/javascript">
<!-- <!--
SetRelativePath(""); SetRelativePath("");
DrawFooter(); DrawFooter();
// --> // -->
</script> </script>
<noscript> <noscript>
<b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b> <b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b>
</noscript> </noscript>
</div> </div>
<!-- AUTOINCLUDE END --> <!-- AUTOINCLUDE END -->
</body> </body>
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1